Hakuteosten käyttö

Hakuteoksista löytää helposti käsitteitä ja niiden määrityksiä, perustietoja sekä faktoja. Artikkelit ovat usein melko suppeita, mutta hyvä lähtökohta uuteen asiaan tutustumiseen.

Hakuteokset voivat olla painettuja tai elektronisia; tietosanakirjoja (ensyklopedioita), käsikirjoja, portaaleja, hakemistoja jne.

Painetut hakuteokset

Painettuja hakuteoksia olisi helppo hakea luokitustunnuksen mukaan. UEF-Primossa ei kuitenkaan voi hakea luokitustunnusta, mutta kansallisessa Finnassa voi. Finna sisältää myös UEF kirjaston kirjat, joten halutessasi voit rajata tuloksen vain omaan kirjastoon.

Käyttökelpoisia sakusanoja ovat seuraavat tunnukset:

  • 00A20       Dictionaries and other general reference works
  • 00A30       Philosophy of mathematics
  • 00A35       Methodology of mathematics, didactics
  • 01-00        General reference works (handbooks, dictionaries, bibliographies, etc.)

Hakutavaksi valitaan Tarkennettu haku ja hakusanaksi kirjoitetaan luokitustunnus (00a20), hakukentäksi valitaan Luokitus.

Kuvakaappaus Finna-fi-tietokannasta, tarkennettu haku. Ylimmälle riville on kirjoitettu hakusanaksi: 00a20. Hakukentäksi on valittu: Luokitus.

Rajaus tiettyyn kirjastoon tehdään haun jälkeen kohdasta Organisaatio:

Kuvakaappaus Finna-fi-tietokannasta. Näkyvillä hakutuloksia. Vasemmalta valikosta aukaistu kohta ’Organisaatio’, josta korostettuna valinta ’Itä-Suomen yliopisto’.

Useimmat hakuteokset on sijoitettu Joensuun  kampuskirjastossa tiettyyn hyllyyn: P L 51 (= matematiikan lukusalikirjat). Hyllyn sisältöä voit käydä selaamassa kirjastossa tai tarkastella UEF-Primossa. Tee haku hyllytunnuksella, käytä lainausmerkkejä:

Kuva kaappaus UEF-Primosta. Hakuriville on kirjoitettu lainausmerkkeihin: ”p l 51. Näkyvillä on tulosten määrä 193 ja ensimmäinen tulos: Handbook of dynamical systems. Kirjan sijainti näkyy kohdassa ’Saatavilla kirjastossa’.

Hakuteokset verkossa

Verkkohakuteoksista esimerkkejä ovat Encyclopedia of Mathematics sekä Wolfram Mathworld.

Näiden kokotekstiin voi kohdistaa hakuja: voit siis hakea yksittäistä termiä, henkilöä jne. Voi edetä myös hakemiston kautta.

Kuvakaappaus Encyclopedia of mathematics -sivustolta. Hakuriville on kirjoitettu: boolean. Näkyvillä ohjelman ehdottamia termivaihtoehtoja, jotka alkavat sanalla boolean. Valittu näistä kohta: boolean algebra with operators. Toisessa kuvassa pätkä aakkosellista asiasanahakemistoa, näkyvillä kohta ’Boolean equation’ to ’Cauchy charaterictic problem’.
Hakusanahaku (ylhäällä), asiahakemisto (alhaalla)

Vinkki: Hakuteosten artikkeleissa on kerrottu lähteet (references). Sieltä saat vinkkiä kirjoista, jotka olisivat aiheeseen sopivia luettavia.


Matematiikan historia

Tietyn matemaattisen aiheen, teorian ym. historiaa voi myös etsiä hakuteoksista. Hakuteos voi olla yleinen tai sitten juuri matematiikan historiaan viittaava.

Näitä voi hakea kansallisesta Finnasta luokitushaulla kuten muitakin hakuteoksia.

Matematiikan historian hakuteoksiin viittaavat seuraavat luokitustunnukset:

  • 01A05  General histories, source books’
  • 1A70  Biographies, obituaries, personalia, bibliographies
  • 01A85  Historiography

UEF-Primossa voi käyttää sanahakua: matematiikka historia

Seuraava sivu: Tekoäly tiedonhaun apuna