Aloita UEF-Primosta

UEF-Primo on hakupalvelu, josta löytyy yhdestä osoitteesta linkit kaikkiin kirjaston hankkimiin aineistoihin julkaisumuodosta ja -tavasta riippumatta.

Aineistojen käyttö yliopiston verkon ulkopuolelta onnistuu kirjautumalla UEF-Primoon omilla UEF-tunnuksilla. Siksi aloita aina UEF-Primosta, vaikka käyttäisitkin jotain yksittäistä tietokantaa etkä Primon omia hakupalveluita.

UEF-Primosta haetaan tiedot painetuista ja verkkoaineistoista

  • UEF-Primosta haetaan sekä kirjaston kokoelmiin kuuluvia kirjoja ja lehtiä
  • UEF-Primosta haetaan tieteellisiä artikkeleita
  • UEF-Primon kautta on pääsy tietokantojen omiin käyttöliittymiin sekä e-lehtiin
Kuvakaappaus UEF-Primosta. Yläpalkista on valittu Tietokantahaku. hakuriville on kirjoitettu tietokannan nimi Scopus. Tulosnäkymässä näkyy ensin linkki Saatavilla verkossa ja sen jälkeen linkkinä tietokannan nimi. Scopus. Tietokanta aukeaa klikkaamalla tätä linkkiä.
Tietokannan aukaiseminen UEF-Primosta

UEF-Primossa voi tehdä hakua:

  • Kirjaston kokoelmista: UEF kirjaston kirjat ja lehdet (painetut ja verkkossa olevat) sekä tietokannat, hakuteokset ja muut hankitut verkkoaineistot. Tämä on oletushakuna, jos mitään ei valita.
  • Kansainvälisistä artikkeleista: haku sisältää artikkelien lisäksi hyvin monenlaisia muitakin aineistoja, mutta artikkelit ovat haun pääasiallisin tulosjoukko.
  • Elektronisista aineistoista:  joka on lähes sama kuin Kansainväliset artikkelit, mutta lisäksi haun piirissä ovat hakuteokset, tietokannat ym. kirjaston omat e-aineistot.
  • Kaikista aineistoista: sisältää kaiken edellä mainitun yhdessä. Tämä ei välttämättä ole niin hyödyllistä kuin miltä kuulostaa, esimerkiksi suomenkielisiä kirjoja haetaan eri tavoin kuin kansainvälisiä artikkeleita.

Kotimaisia, suomeksi julkaistuja lehtiartikkeleita ei UEF-Primosta juuri löydy. Näitä pitää hakea ensisijaisesti kansallisen Finnan kautta.

Kaaviokuva eri hakupalveluiden sisällöstä. UEF-Primo sisältää linkit e-lehtiin ja tietokantoihin, UEF-kirjaston painetut kirjat ja lehdet, UEF-kirjaston e-kirjat. Finna.fi sisältää UEF-kirjaston painetut kirjat ja lehdet, kotimaisten kirjastojen aineistot, suomalaiset kirjat, artikkelit sekä lehdet. UEF-Primo elektroniset aineistot sisältää UEF-kirjaston e-kirjat, artikkelit (viitteet/kokotekstit), kansainvälisesti julkaistut kotimaiset artikkelit. Tiedejatutkimus.fi sisältää suomalaiset kirjat, artikkelit ja lehdet sekä kansainvälisesti julkaistut kotimaiset artikkelit vuodesta 2012 alkaen. Yksittäiset tietokannat, esim. Scopus, sisältävät artikkelit (viitteet/kokotekstit) ja kansainvälisesti julkaistut kotimaiset artikkelit.
Eri hakupalveluista löytyy hieman erilaisia aineistoja, joskin sisällöt menevät osin myös päällekkäin.

UEF-Primon hakuohjeet:

  • hakutuloksia voi rajata jälkikäteen mm. aiheen, vuoden, jne. perusteella
  • tulosta voi lajitella mm. relevanssin, julkaisuvuoden ja tekijän mukaan

Katso hakuesimerkkikuvia luvuista Artikkelien hakeminen ja Kirjojen hakeminen.

UEF kirjaston aineistoja on myös Finnassa

UEF-Primon painetut aineistot sisältyvät  kansalliseen Finnaan , samoin kuin muidenkin kotimaisten kirjastojen aineistot. Tämän lisäksi Finnassa on tiedot kaikista Suomessa julkaistuista kirjoista ja kartoista sekä kotimaisista artikkeleista. Finnasta saa siis kätevästi sekä UEF kirjaston että muiden kirjastojen aineistoja yhdellä kertaa ja lisäksi kotimaisia artikkeleita.

Seuraava sivu: Matematiikan tiedonlähteitä