Kirjojen hakeminen

Kirjat ovat hyödyllisiä lähteitä, kun halutaan kokonaiskuva jostakin aiheesta, perustietoja ja -käsitteitä, historiaa. Matematiikan alalla, jossa tieto ei vanhene, kirjat ovat paljon käytetty lähde.

Käytä kirjastotietokantoja kirjojen ja sarjojen hakemiseen

Kirjoja löytää helpoiten kirjastojen kokoelmatietokannoista. Jokaisella kirjastolla on ainakin toistaiseksi oma kokoelmatietokantansa, joista löytyy tietoja kirjojen lisäksi myös:

 • julkaisusarjoissa ilmestyneistä tutkimusraporteista ja selvityksistä yms. (ei koske vain verkossa julkaistuja aineistoja)
 • väitöskirjoista ja muista opinnäytetöistä
 • lehdistä (lehden nimellä)

UEF kirjaston kokoelmatietokanta on upotettu UEF-Primoon: haku kirjaston kokoelmista. UEF-Primossa näkyy edellämainittujen lisäksi tiedot

 • tietokannoista ja muista hakupalveluista
 • vapaakappaleista

Sarjojen ja kokousjulkaisujen hakeminen

Peruslinja nykyisin on, että sarjajulkaisut ovat vapaasti verkossa luettavissa. Verkkojulkaiseminen yleistyi kuitenkin vaihtelevasti 2000-luvulla, eikä vanhempia aineistoja ole aina tuotu takautuvasti verkkoon. Vanhemmat aineistot löytyvät painettuina kirjastoista.

Uudet sarjajulkaisut löytyvät siten helpoiten yleisillä hakukoneilla. Jos haluaa välttää hakukoneiden tuoman sekalaisen sälän, on julkaisujen selaaminen suoraan haluamansa organisaation kotisivuilta on kätevää.

Hae vanhempia sarjajulkaisuja kirjastotietokannasta. Sarjajulkaisua voi hakea:

 • sarjan nimellä
 • osan ja tekijän nimellä
 • aiheenmukaisesti samoin kuin kirjoja

Osa sarjoista on kirjastossa sijoitettu yhtenäisinä sarjoina ns. sarjahyllyihin (tunnus pieni s). Osa sarjojen osista taas on hajautettu aiheen mukaan eri hyllyihin.

Kuvakaappaus UEF-Primosta. Yksityiskohta kirjan tiedoista. Rivillä Sarja kerrotaan ensiksi sarjan nimi, Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen monisteita B. Numeroyhdistelmä 1239-4068 on sarjan nk. ISSN-tunnus. Tämän perässä on osan numero: 9. Seliteteksti: Huomaa myös ’B’ sarjan nimessä. Kuva kirjan saatavuustiedoista, siinä korostettuna kohta ’P 37s Tampereen…’.

Uusiakin sarjajulkaisuja kirjastoissa on edelleen painettuna, mutta ei yhtä kattavasti kuin aiemmin. Vain ja ainoastaan verkossa julkaistua aineistoa, jota ovat mm. erilaiset raportit ym. selvitykset, ei yleensä tallenneta UEF-Primoon. Kansallisesta Finnasta niitä löytyy paremmin.

Kokousjulkaisuja haetaan kuten sarjajulkaisujakin: hakukoneilla netistä, konferenssien kotisivuilta sekä kirjasto- ja kirjallisuustietokannoista.

Hakulauseet kirjastotietokannoissa

 • Tavallisessa kirjastotietokannassa kannattaa käyttää niukasti AND-operaatioita – poikkeuksiakin toki on.
 • Sen sijaan on hyvä muistaa vaihtoehtoiset hakusanat ja OR-operaattori.
 • Kirjoja kannattaa usein hakea myös omaa aihetta laajemmin

Kirjassa voi olla kappale aiheestasi, mutta tietokantaan tallennettu sisällönkuvailu ei kerro asiasta kovin tarkasti, eikä tietokantoihin ole tallennettu sisällysluetteloita läheskään kaikista kirjoista.
Kokoomateosten yksittäisiä artikkeleita ei aina tallenneta erikseen kirjastotietokantaan, joten niidenkin sisällönkuvailu on usein melko yleisellä tasolla eikä tee oikeutta yksittäisille artikkeleille.

Siksi kannattaa kokeilla myös aihealueen laajemmin kattavia termejä. Esimerkki:

Kuvakaappaus hakuhistoriasta. Haku ’predikaattilogiikka’ on antanut 7 tulosta. Haku ”matemaattinen logiikka” on tuottanut 65 tulosta.
Matemaattista logiikka käsittelevät kirjat saattavat sisältää myös predikaattilogiikka

Vinkkejä kirjojen hakuun UEF-Primossa:

 • kaikki aineisto ei löydy suomenkielisillä hakusanoilla (vanhempi aineisto, e-kirjat, sisällysluettelot)
 • voit hyvin testata aluksi yksittäisiä selkeitä hakutermejä
 • muista katkaisumerkin käyttö, erityisesti suomen kielen kohdalla
 • vanhempi aineisto (ennen vuotta 1990) ei juurikaan sisällä asiasanoitusta, eli tarttumapintaa hakuun on niukasti – lähinnä vain otsikon sanat

UEF-Primon hakutekniset yksityiskohdat on kerrottu edellisessä luvussa: Aloita UEF-Primosta.

Esimerkkejä:

Pikahaku parilla sanalla

Sopii myös yksittäisen hakusanan kokeiluun (kun kyseessä on “harvinainen” termi).

Kuvakaappaus UEF-Primo-hausta. Hakulause on: boole* AND algebra*. Selitetekstit: Kirjoita operaattori isolla. Sanojen välillä on AND, jos et kirjoita mitään. Sopiva sanankatkaisu löytää sekä suomen että englannin kieltä.

Tarkennettu haku

Kun tarvitse haussa vähän enemmän sanoja ja eri operaattoreita, kannattaa siirtyä Tarkennettuun hakuun.

Kuvakaappaus UEF Primosta/Kirjaston kokoelmat, Tarkennettu haku. Ensimmäisellä rivillä lukee: matema* OR mathemat*. Seuraava rivi: ajattel* OR reasoning. Kolmas rivi: loogi* OR logii* OR logic*. Rivien välilä on AND. Selitetekstit: Kirjoita operaattorit (OR) isolla. Tarvittaessa hakukentät voi vaihtaa, esim. Aihe.

Haussa muistettavaa

Matematiikan kirjoista on UEF-Primossa yleensä niukasti sanallista tietoa. Tietueessa on kirjan nimi ja tekijä yms. tiedot, mutta ei useinkaan asiasanoja – tai jos onkin, ne ovat hyvin yleisellä tasolla.

Kuitenkin uusimmissa tietueissa voi olla mukana sisällysluetteloita, jotka laajentavat sanallisia hakumahdollisuuksia huomattavasti.

Sanallista hakua tehdessä täytyy ehdottomasti muistaa englannin kieli.

Kirjastotietokannassa on vaihtelua siinä, mitä tietoja tietueisiin on tallennettu:

Kuvakaappaus UEF- Primosta. Näkyvillä yhden kirjan tiedot: kirjan nimi ja tekijä, julkaisutietoja, aiheet sekä sisältö eli sisällysluettelo.
Uudehkon kirjan tiedot UEF-Primossa.
Kuvakaappaus UEF- Primosta. Näkyvillä yhden kirjan tiedot: kirjan nimi ja tekijä, julkaisutietoja.
Vanhan kirjan tietue UEF-Primossa.

Vinkki: Myös MathSciNet-tietokanta sisältää tietoja kirjoista. Katso hakuohjeet ja esimerkki seuraavasta luvusta, Artikkelien hakeminen.

E-kirjat

E-kirjojen tiedot on tallennettu UEF-Primoon ja löydät niitä sieltä erityisesti jos käytät englanninkielisiä hakusanoja. Mutta jos haluat tehdä hakua myös kirjojen kokotekstistä, sinun pitää käyttää e-kirjatietokantojen omia käyttöliittymiä.

Kuvakaappaus eBook collection ebscohost -käyttöliittymästä. Ensimmäiselle hakuriville kirjoitettu: ”linear independen*” OR ”free independen*”. Toisella rivillä: ”sequence of vectors”. Rivien välillä on AND. Molemmilla riveillä hakukentäksi on valittu: TX All text fields. Selitetekstit: fraasiin lainausmerkit. Kirjoita OR-operaattori vaihtoehtoisten sanojen välille. Katkaisu * sanan johdannaisia varten: independent, independency. TX-hakukenttä kohdistuu myös kokotekstiin.

Kokotekstihaussa käy helposti niin, että käytettäessä AND-operaatiota hakusanat eivät välttämättä esiinny samassa kontekstissa.

Kokotekstihausta onkin erityistä hyötyä silloin, jos etsit kirjasta jotakin pienempää yksityiskohtaa tai tiettyä yksittäistä termiä, joka liittyy johonkin ”harvinaiseen”, vähän käsiteltyyn asiaan.

Google Books

Google Books’in avulla voit myöskin kohdistaa hakua kirjojen kokotekstiin, mikä ei onnistu UEF-Primossa. Google Booksissa on luettavissa osia kirjoista, mutta jos tarvitset koko kirjan, voit etsiä sitä nimellä kirjaston tietokannasta.

Kirjat suomalaisissa kirjastoissa

Kansallista Finnaa, suomalaisten kirjastojen yhteistä hakupalvelua, voi myös käyttää kirjojen hakuun.

Kuvakaappaus Finna.fi alkusivusta. Näkyvillä yksi tyhjä hakurivi.

Finnasta näkyy heti, missä kirjastoissa kirjaa on, myös Itä-Suomen yliopiston kirjat. Huom! Et voi varata kirjaa kansallisen Finnan kautta, vaikka ohjelma sitä ehdottaakin!

Ohjeita Finnaan:

 • operaattoreita AND, OR ja NOT voi käyttää, mutta NE PITÄÄ KIRJOITTAA ISOLLA
 • fraasin merkkinä ovat lainausmerkit; fraasin sisällä sanoja ei voi katkaista
 • katkaisumerkki on *, sanan voi katkaista lopusta ja keskeltä
 • Finna tunnistaa suomen kielen sanojen taivutusmuotoja ja hakee automaattisesti yhdyssanojakin. Mutta:
  • johdannaisia se ei tunnista, joten katkaisumerkkiäkin tarvitaan
 • englannin kielestä Finna hakee automaattisesti yksikön/monikon
 • eri kirjoitusmuotoja se ei tunnista (color/colour)
 • mitään johdannaisia se ei tunnista (algebra/algebraic)
 • tietueissa voi näkyä udk tai msc -luokituskoodeja, jotka ovat linkkejä: klikkaamalla voit löytää samankaltaisia julkaisuja

Suomenkieliset yhdyssanat Finnassa

 • yhdyssana hakusanana hakee myös sanan eri osat, siis: alkutila hakee paitsi yhdyssanan alkutila, myös alku AND tila (taivutusmuotoineen)
 • jos haluaa vain yhdyssanan, se onnistuu katkaisumerkin avulla alkutil* (taivutusmuodot tulevat mukaan)

Seuraava sivu: Artikkelien hakeminen