Aloita UEF-Primosta

UEF-Primo on hakupalvelu, josta löytyy yhdestä osoitteesta linkit kaikkiin kirjaston hankkimiin aineistoihin julkaisumuodosta ja -tavasta riippumatta.

Aineistojen käyttö yliopiston verkon ulkopuolelta onnistuu kirjautumalla UEF-Primoon omilla UEF-tunnuksilla. Siksi aloita aina UEF-Primosta, vaikka käyttäisitkin jotain yksittäistä tietokantaa etkä Primon omia hakupalveluita.

 • UEF-Primosta haetaan sekä kirjaston kokoelmiin kuuluvia kirjoja ja lehtiä
 • UEF-Primosta haetaan tieteellisiä artikkeleita
 • UEF-Primon kautta voidaan myös uusia omia lainoja ja varata kirjoja
 • UEF-Primon kautta on pääsy tietokantojen omiin käyttöliittymiin sekä e-lehtiin
Tietokannan aukaiseminen UEF-Primosta

UEF-Primossa voi tehdä hakua:

 • Kirjaston kokoelmista: UEF kirjaston kirjat ja lehdet (painetut ja verkkossa olevat) sekä tietokannat, hakuteokset ja muut hankitut verkkoaineistot. Tämä on oletushakuna, jos mitää ei valita.
 • Kansainvälisistä artikkeleista: haku sisältää artikkelien lisäksi hyvin monenlaisia muitakin aineistoja, mutta artikkelit ovat haun pääasiallisin tulosjoukko.
 • Elektronisista aineistoista:  joka on lähes sama kuin Kansainväliset artikkelit, mutta lisäksi haun piirissä ovat hakuteokset, tietokannat ym. kirjaston omat e-aineistot.
 • Kaikista aineistoista: sisältää kaiken edellä mainitun yhdessä. Tämä ei välttämättä ole niin hyödyllistä kuin miltä kuulostaa, esimerkiksi suomenkielisiä kirjoja haetaan eri tavoin kuin kansainvälisiä artikkeleita.

Kotimaisia, suomeksi julkaistuja lehtiartikkeleita ei UEF-Primosta juuri löydy. Näitä pitää hakea ensisijaisesti kansallisen Finnan kautta.

Kaaviokuva eri hakupalveluiden sisällöstä. UEF-Primo sisältää linkit e-lehtiin ja tietokantoihin, UEF-kirjaston painetut kirjat ja lehdet, UEF-kirjaston e-kirjat. Finna.fi sisältää UEF-kirjaston painetut kirjat ja lehdet, kotimaisten kirjastojen aineistot, suomalaiset kirjat, artikkelit sekä lehdet. UEF-Primo elektroniset aineistot sisältää UEF-kirjaston e-kirjat, artikkelit (viitteet/kokotekstit), kansainvälisesti julkaistut kotimaiset artikkelit. Juuli.fi sisältää suomalaiset kirjat, artikkelit ja lehdet sekä kansainvälisesti julkaistut kotimaiset artikkelit vuodesta 2012 alkaen. Yksittäiset tietokannat, esim. Scopus, sisältävät artikkelit (viitteet/kokotekstit) ja kansainvälisesti julkaistut kotimaiset artikkelit.
Eri hakupalveluista löytyy hieman erilaisia aineistoja, joskin sisällöt menevät osin myös päällekkäin.

UEF-Primon hakuohjeet:

 • operaattoreita AND, OR ja NOT voi käyttää, mutta NE PITÄÄ KIRJOITTAA ISOLLA
 • oletusarvona sanojen välillä on AND, jos mitään ei kirjoiteta
 • fraasin merkkinä ovat lainausmerkit; fraasin sisällä vain viimeisen sanan voi katkaista lopusta
 • katkaisumerkki on *, sanan voi katkaista alusta, lopusta tai keskeltä
 • kirjoitusvirheitä Primo ei osaa korjata
 • hakutuloksia voi rajata jälkikäteen mm. aiheen, vuoden, jne. perusteella
 • tulosta voi lajitella mm. relevanssin, julkaisuvuoden ja tekijän mukaan

VINKKI:

UEF-Primon painetut aineistot sisältyvät  kansalliseen Finnaan , samoin kuin muidenkin kotimaisten kirjastojen aineistot. Tämän lisäksi Finnassa on tiedot kaikista Suomessa julkaistuista kirjoista ja kartoista sekä kotimaisista artikkeleista. Finnasta saa siis kätevästi sekä UEF kirjaston että muiden kirjastojen aineistoja yhdellä kertaa ja lisäksi kotimaisia artikkeleita.