Hakukentät

Tietokannassa yksittäinen tietue koostuu kentistä.

Hakusanoja voi haussa kohdistaa erilaisiin kenttiin ja tällä on vaikutusta sekä tuloksen määrään että aiheenmukaisuuteen.

Mitä vähemmän kenttiä on mukana haun piirissä, sen vähemmän tulee tuloksia. Laajin tulos tulee silloin, kun mitään erityista kenttää ei valita, vaan sanan voi löytyä mistä tahansa kentästä (kaikki kentät, all fields, anywhere).

Myös itse kentän ominaisuuksilla on vaikutusta tulosten määrään. Tyypillisesti asiasanat ja otsikko sisältävät vähemmän tekstiä, jolloin myös hakuosuman todennäköisyys on pienempi.  Tällä on kuitenkin kääntäen positiivinen vaikutus tuloksen tarkkuuteen.

Kirja- ja artikkelitietokannoissa kenttiä ovat

  • otsikko (= nimeke = title)
  • tekijä (= author)
  • asiasanat (= aihe = subject = keyword)
  • julkaisutiedot

Lisäksi tietokannasta rippuen on tallennettu esimerkiksi seuraavia kenttiä

  • tiivistelmä
  • sisällysluettelo
  • lähdeluettelo
  • kokoteksti (= full text = julkaisu kokonaisuudessaan)

Otsikko ja asiasanat kertovat olennaisimman

Otsikko- ja Asiasanakentistä hakeminen aiheenmukaisessa haussa antaa kaikista tarkimman tuloksen. Kumpikin kenttä sisältää sanoja, jotka ovat keskeisiä myös julkaisun sisällössä. Hakusanojen kohdistaminen näihin kenttiin on erityisen hyödyllistä silloin, kun haussa muutoin tulee paljon ja/tai epätarkkoja tuloksia.

Tiivistelmä täydentää

Tiivistelmässä esiintyvä sana voi olla keskeinen koko sisällön kannalta tai sitten ei – paljon riippuu hakuaiheesta. Tällöin useampien hakusanojen käyttö auttaa tarkentamaan aihetta.

Kokoteksti on todella laaja hakukohteena

Julkaisusta mistä tahansa löytyvä sana saattaa olla keskeinen tai se saattaa esiintyä vain merkityksettömässä sivulauseessa – ja kaikkea siltä väliltä. Kokotekstistä tai julkaisun kaikista tiedoista hakeminen on tarpeellista ainakin silloin, kun hakuaihe (ja -termi) on hyvin harvinainen.

Hakukenttien käyttö tietokannoissa

Hakukentän pääsee valitsemaan ainakin tarkennetussa haussa (Advanced search), joskus myös perushaussa.

Kuvakappaukset UEF-Primosta. Toisessa Perushakuun on kirjoitettu hakusana ”elliptic curves”. Hakurivin alla on alasvetovalikko, josta Kaikki kentät valinnan sijaan voi valita otsikon, tekijän, aiheen tai ISBN-tunnuksen haun kohteeksi. Toisessa kuvassa on Tarkennettu haku. Hakuun on kirjoitettu ensimmäiselle riville hakusanaksi ”stochastic process”. Hakurivin edestä on valittu haun kohteeksi kaikki kentät. Toisella rivillä on hakusana: economic*. Haun kohde on Aihe. Rivit on yhdistetty toisiinsa AND-operaattorilla.
Esimerkki UEF-Primosta: hakukentän valinta perus- ja tarkennetussa haussa. Nimeke/otsikko tarkoittavat samaa asiaa.

Seuraava sivu: Käyttöliittymien hakulogiikka