Tulosten tallentaminen

Tietokannoissa on mahdollista tallentaa kulloinkin tehdyt haut ja niiden tulokset hakuhistorian (Search history) kautta. Tallentaminen edellyttää oman käyttäjätunnuksen luomista. Monissa tietokannoissa hakuhistoria on näkyvillä koko istunnon ajan ilman erillistä käyttäjätunnusta ja kirjautumista.

Kuvakappaukset kolmesta tietokannasta. Punainen rinkula osoittaa hakuhistorian paikan. Scopus: Search-sivun alalaita. Web of Science: vasen toimintopalkki, kolmas kuvake (kello-ikoni). ProQuest: toinen toimintorivi ylhäällä, kohta Recent searches.
Hakuhistorioiden paikat Scopus, Web of Science- ja Proquest-tietokannoissa. Mathscinet-tietokannassa hakuhistoria kertyy hakulomakkeen alle, kuten Scopus-tietokannassa.

Hakujen tuloksia voi myös tulostaa, lähettää sähköpostilla itselleen tai muille, tai siirtää toiseen ohjelmaan, esimerkiksi viitteidenhallintaohjelmaan tai Exceliin. Tämä ei vaadi erillistä käyttäjätunnusta.

Viitteidenhallintaohjelma säilyttää löytämäsi julkaisut

Kun tekee hakuja useissa eri tietokannoissa, on kätevää koota halutut tietueet yhteen paikkaan käyttöä odottamaan. Viitteidenhallintaohjelmat on tällaisia tallennusalustoja.

Käytettäviä viitteidenhallintaohjelmia on useita, esimerkiksi Zotero ja Mendeley.

Tietojen siirto tietokannoista

Joissakin tietokannoissa on suora linkki viitteiden siirtämiseksi tiettyyn viitteidenhallintaohjelmaan. Jos sellaista ei ole, voidaan käyttää tallennusta tiedostoksi.

MathSciNetissa toiminto löytyy linkin Export alta. Valitaan joko yksittäiset tietueet tai koko sivu (Select all) ja tietojen siirtomuodoksi valitaan BibTex.

Kuvakaappaus MathSciNet-tietokannasta. Näkyvillä listaus artikkeleista, joissa valintaruutu on klikattuna aktiiviseksi. Korostettuna linkki Export sekä valinta BibTex toimintokuvakkeen Get citations vieressä.
Kun painetaan toimintoa ’Get citations’, voidaan kopioida tiedot leikepöydälle. Tämän jälkeen aukaistaan Zotero-ohjelma ja käytetään toimintoa File – Import from clipboard.

Muissa tietokannoissa lähdetään liikkeelle myös Export-linkin kautta ja tiedosto tallennetaan .ris -formaattiin. Tiedosto voidaan sitten tuoda viitteidenhallintaohjelmaan Import-toiminnolla.

Viitteidenhallintaohjelmaan siirretään varsinaisesti vain julkaisun viitetiedot, mutta artikkelin voi liittää tiedostona mukaan jälkeenpäin.

Zotero-viitteidenhallintaohjelmassa selaimeen voi liittää lisäosan Zotero Connector, joka vie näytöllä näkyvät tulokset suoraan Zoteroon. Kyseessä voi olla tuloslistaus, kuten kuvassa, yksittäinen viite tai vaikkapa nettisivu.

Kuvakaappaus. Näkyvilla lista tietokantahaun tuloksia. Firefox-selaimen oikeasta yläkulmasta on ympyröity keltainen kansio-kuvake. Kuvakkeesta nuoli Zoterosta leikattuun kuvaan, jossa sivun tulokset näkyvät tiiviinä listana. Listan otsikko: Select which items you’d like to add to your library. Selittävä teksti: Zotero connectorin avulla voi viedä näytöllä näkyvät tulokset helposti talteen.
Lisäosa näkyy selaimessa pienenä kuvakkeena, jonka ulkoasu vaihtelee hieman. Tässä esimerkissä se on keltainen kansio.

Viitteidenhallintaohjelman avulla on myös kätevää tarkistaa, onko kyseinen viite jo ennestään tallessa – näin sinun ei tarvitse miettiä asiaa, kun valitset tuloksia siirrettäväksi tietokannassa.

Lue kirjaston kotisivulta lisää Zotero- ja Mendeley-ohjelmista.

Tee lähdeluettelo viitteidenhallintaohjelmassa

Paitsi säilöä hakujen tuloksia, viitteidenhallintaohjelman avulla voidaan myös tehdä valmiita lähdeluetteloita. Lähdeluettelon muoto voidaan valita valmiista malleista tai tehdä itse. Lähdeluettelon voi siirtää tekstinkäsittelyohjelmaan, myös Latexiin.

Seuraava sivu: Viittaaminen ja tekijänoikeus