Artikkelien hakeminen

Artikkelit ovat tärkeä tieteellisen kirjallisuuden julkaisukanava.

Artikkelit

 • välittävät tietoa jostakin tarkoin rajatusta aiheesta
 • tuottavat uutta tietoa
 • yleensä olettavat, että lukijalla on jo perustiedot aihepiiristä hallussaan.

Laajoja katsauksia johonkin hyvin yleiseen aiheeseen, kuten ’matematiikan historia’, löytyy harvemmin artikkeleista.

Hakuvinkit:

 1. Artikkeleita hakiessa voi käyttää tarkkoja hakutermejä ja useitakin AND-operaatioita.
 2. Myös fraasien käyttöä AND-operaatioiden sijaan voi harkita.
 3. Vaihtoehtoiset ilmaisumuodot ovat kuitenkin myös tärkeitä.
 4. Haun tulosta voi rajata kohdistamalla hakua vain Title (otsikko) tai Subject (asiasana) -kenttään.

Yleiset hakutekniikat

 • katkaisumerkki * , sanan voi katkaista alusta, keskeltä tai lopusta
 • fraasi lainausmerkkeihin ” _ ”
 • yksikkömuotoinen sana löytää myös monikon ja päinvastoin: film – films
  • ei toimi, jos käytetään fraasia
 • yleisimmät kirjoitusasun vaihtelut tunnistetaan automaattisesti: color – colour
  • ei toimi jos käytetään fraasia
 • kahden sanan välillä on oletusarvoisesti AND-operaattori, jos muuta ei kirjoiteta
 • operaattoreiden toteutusjärjestys: NOT – AND – OR (ei riipu kirjoitusjärjestyksestä)
 • pienillä ja isoilla kirjaimilla ei ole merkitystä

Poikkeukset ja huomautukset tietokannoittain:

MathScinet: katkaisu toimii keskeltä ja lopusta, sana-automatiikka toimii fraasin sisällä, ei hae eri kirjoitusmuotoja, mutta tunnistaa monikot ja symbolit, suositeltu hakukenttä Anywhere (jokaisella rivillä on oletuksena eri arvo). Scopus: OR-operaatio tehdään ensin; suositeltu hakukenttä Title Abstract Keywords (oletuksena). Web of Science: hakee myös verbien taivutusmuodot automaattisesti; sana-automatiikka ei toimi fraasin sisällä, suositeltu hakukenttä Topic (muuta oletusarvosta All fields). ProQuest mukaan lukien Eric: sana-automatiikka ei toimi fraasin sisällä, suositeltu hakukenttä Anywhere except fulltext (muuta oletusarvosta Anywhere). UEF-Primo: kirjoita operaattorit aina isolla; fraasista voi katkaista vain viimeisen sanan; hakusanojen automatiikka toimii englanniksi osittain, suomeksi ei toimi; suositeltu hakukenttä Kaikki kentät (oletuksena). Finna: kirjoita operaattorit aina isolla; yhdyssana kannattaa usein katkaista; fraasia ei voi katkaista; hakee suomen kielen taivutusmuodot automaattisesti; suositeltu hakukenttä kaikki osumat (oletuksena).

Esimerkkejä eri tietokannoista:

MathScinet, Web of Science, Scopus (ProQuest), SpringerLink, UEF-Finna artikkelihaku, Arto-kotimaiset artikkelit

Esimerkki MathSciNet-tietokannasta:

Kuvakaappaus Mathscinet-tietokannasta. Ensimmäiselle hakuriville on kirjoitettu: matix* OR matrices. Seliteteksti: Epäsäännöllisesti taipuva monikko ei löydy automaattisesti, siksi vaihtoehtoiset sanat ja katkaisu. Toisella rivillä on: integer OR ”whole number*”. Rivien välillä on AND. Hakukenttä molemmilla riveillä on Title. Selitetekstit: Kenttiä voi halutessaan vaihtaa. Kirjoita OR-operaattori vaihtoehtoisten sanojen välille. Fraasiin lainausmerkit. Monikkomuoto integers löytyy automaattisesti. Katkaisu * tarvitaan fraasin sisällä: number, numbers.
Mathscinetiin ei tallenneta tiivistelmiä. Sen sijaan tietueissa on ns. Review text, eli ulkopuolisen henkilön kirjoittama selostus ja arvio sisällöstä
Kuvakaappaus Matchscinet via ebscohost -tietokannasta. Ensimmäiselle hakuriville on kirjoitettu: matrix* OR matrices. Toiselle hakuriville on kirjoitettu: integer OR integers OR ”whole number*”.
MathSciNetille on vaihtoehtoinen käyttöliittymä Ebsco-hakupalvelun kautta. Tämä toimii muuten samoin kuin AMS-käyttöliittymä, mutta sanojen monikot täytyy muistaa hakea erikseen. Tämä tapahtuu joko sanankatkaisun tai OR-operaation avulla. Hakutulos on syystä tai toisesta hiukan pienempi kuin AMSin käyttöliittymässä.

Luokituskoodien hakeminen ja koodilla hakeminen MathSciNetissa:

Kuvakaappaus. Mathscinetin ylävalikosta on aukaistu kohta 'Free tools'. Aukeavaan hakuun, Search MSC, on kirjoitettu koodi '53c22'. Koodin selite 'Geodesics in global differential geometry' on tullut esille.
Toisessa kuvassa tehdään haku ko. koodilla. Hakuriville on kirjoitettu pc:"53c22".
Luokitusta voi selata tai hakea tiettyä koodia, joko suoraan koodilla itsellään tai sanallisesti, jos koodi ei ole tiedossa. Haku alemmassa kuvassa luokituskoodia käyttäen on tehty Basic-haussa, jolloin ensin valitaan hakukenttä kohdasta ’Show all fields’. Kuvassa näkyvä hakukenttä pc tarkoittaa Ensisijaista luokitusta (Primary classification).
Kuvakaappaus Mathscinetin yhdestä artikkelitietueesta. Artikkelin tiedoissa korostettuna rivi Classifications: 53c22.
Julkaisujen tiedoissa näkyvät luokitukset ovat linkkejä, joilla voit hakea lisää samalla koodilla tägitettyjä julkaisuja.

Esimerkki Web of Science -tietokannasta.

Hakulause on: ”two-dimensional turbulence” AND (fluid OR flow) AND (ellip* OR hyperbol*)

Kuvakaappaus Web of Sciencen käyttöliittymästä. Ensimmäiselle riville on kirjoitettu: ”two-dimensional turbulence”. Hakukenttä on Title. Seliteteksti: Fraasin tarvitaan lainausmerkit. Toisella rivillä on: fluid OR flow. Kolmannella rivillä on: ellip* OR hyperbol*. Seliteteksti: Katkaisumerkki * johdannaisia varten: hyperbol, hyperbolic. Hakukenttä on molemmissa All fields ja rivien välillä on AND. Selitetekstit: Kirjoita samaa käsitettä tarkoittavat vaihtoehtoiset sanat samalle riville, kirjoita OR-operaattori sanojen väliin. Hakusanat kannattaa kohdistaa joko yleisesti aiheeseen (Topic, sisältää myös otsikon), tai pelkkään otsikkoon (Title). Oletuksena on All fields, mikä on usein liian laaja.

Esimerkki Scopus-tietokannasta

Kuvakaappaus Scopuksen käyttöliittymästä. Ylin rivi: ”two-dimensional turbulence”. Seliteteksti: fraasiin lainausmerkit. Toinen rivi: ellip* OR hyperbol*. Selitetekstit: Katkaisu *, sanojen johdannaisia varten. Kirjoita OR-operaattori vaihtoehtoisten sanojen välille. Rivien välillä on AND-operaattori. Hakukenttä on ’Article title, abstract, keywords’. Seliteteksti: Kenttiä voi halutessaan vaihtaa.

Myös ProQuesttietokannat toimivat tähän tapaan.


SpringerLink-tietokannan haku toimii hiukan Googlen tarkennetun haun tapaan:

Kuvakaappaus SpringerLink-tietokannasta. Hakurivi ’where the title contains’. Seliteteksti: mahdollisuus hakea vain otsikosta. Hakurivi ’with at least one of the words. Seliteteksti: = OR-operaatio. Selitetekstejä: rivien välillä AND. Monikkomuotoa varten pitää sana katkaista *-merkillä.

UEF-Primo kansainvälisten artikkelien haku

UEF-Primossa voi hakea useasta tietokannasta yhtä aikaa. Aivan kaikki aineistot eivät ole mukana haussa. Hakuominaisuudet eivät myöskään ole yhtä tarkat kuin tietokantojen omissa käyttöliittymissä. UEF-Primoon kirjautuneena saa laajemman hakutuloksen.

Esimerkki UEF-Primon kansainvälisten artikkelien hausta.

Kuvakaappaus UEF-Primon käyttöliittymästä. Ylin rivi: ”two-dimensional turbulence”. Toinen rivi: fluid OR flow. Kolmas rivi: hyperbol*. Rivien välillä on AND. Haku kohdistuu kaikkiin kenttiin. hakukohde on ’Kansainväliset artikkelit’.

Kotimaisia artikkelitietokantoja

Suomessa julkaistuja artikkeleita haetaan Arto-tietokannasta. Siellä voi olla mm. fysiikan opetukseen liittyviä aineistoja. Huomaa kuitenkin, että suurin osa kotimaisesta tutkimuksesta julkaistaan muualla, kansainvälisissä lehdissä.

Arto on osa kansallista Finnaa. Voit käyttää tätä, jos haet samalla muitakin julkaisuja kuin artikkeleita. Rajaa haku vain artikkeleihin:

Kuvakaappaus finna.fi-tietokannasta. Hakuriville on kirjoitettu: opetus AND (dialogi OR vuorovaikutus) AND matematiikka. Näkyvillä hakutuloksia. Vasemmalta Rajaa hakua -valikosta on valittu Aineistotyyppi: lehti/artikkeli – artikkeli.

Seuraava sivu: Opinnäytteiden hakeminen.