Tarkempia tuloksia

Kun hakusi tuottaa ”liian paljon” ja/tai aiheeltaan epätarkkoja tuloksia, kokeile seuraavia keinoja:

 • lisää hakuun rajoittavia sanoja (AND:lla; AND-kytkettyjä voi olla tarvittaessa vaikka kuinka paljon)

  funktiosarjat … AND suppeneminen … AND tasainen
 • rajaa hakua otsikkokenttään (Title)
 • rajaa hakua asiasanakenttään – käytä asiasanaston sanoja! Ks. asiasanahausta
 • kokeile suppeampia, aihettasi täsmällisemmin kuvaavia hakusanoja

  monimuuttujamenetelmät -> faktorianalyysi

 • poista hakusanat tai sanankatkaisut, jotka tuovat paljon aiheeseen liittymättömiä tuloksia

  katkaistu sana dynam* viittaa liian moneen asiaan (esim. dynamiikka, dynaaminen, dynamiitti, dynamo)
  imputointi OR estimointi -> imputointi (estimointi on yleissana, jota käytetään hyvin monissa eri yhteyksissä)
 • joskus on hyödyllistä käyttää rajaavana terminä hyvin laajaa, koko aihealuetta rajaavaa termiä:

  algoritmit AND matematiikka (tällä täsmennetään ettei haeta esim. tietojenkäsittelyn aiheita)

 • käytä fraasia and-operaation sijaan

  linear AND derivative -> ”linear derivative”
 • kokeile sulkea joitakin sanoja hakutuloksen ulkopuolelle NOT-operaattorilla

  avaruusgeometria NOT gradu

 • rajaa hakua esim. julkaisuvuodella, -kielellä tai -tyypillä (esim. peer review/scholarly-lehtiin)

Seuraava sivu: Lisää hyviä tuloksia