Tarkempia tuloksia

Kun hakusi tuottaa ”liian paljon” ja/tai aiheeltaan epätarkkoja tuloksia, kokeile seuraavia keinoja:

  • lisää hakuun rajoittavia sanoja (AND:lla; AND-kytkettyjä voi olla tarvittaessa vaikka kuinka paljon)

funktiosarjat … AND suppeneminen … AND tasainen

  • rajaa hakua otsikkokenttään (Title)
  • rajaa hakua asiasanakenttään – käytä asiasanaston sanoja! Ks. asiasanahausta
  • kokeile suppeampia, aihettasi täsmällisemmin kuvaavia hakusanoja

monimuuttujamenetelmät -> faktorianalyysi

  • poista hakusanat tai sanankatkaisut, jotka tuovat paljon aiheeseen liittymättömiä tuloksia

katkaistu sana dynam* viittaa liian moneen asiaan (esim. dynamiikka, dynaaminen, dynamiitti, dynamo)
imputointi OR estimointi -> imputointi (estimointi on yleissana, jota käytetään hyvin monissa eri yhteyksissä)

  • joskus on hyödyllistä käyttää rajaavana terminä hyvin laajaa, koko aihealuetta rajaavaa termiä:

algoritmit AND matematiikka (tällä täsmennetään ettei haeta esim. tietojenkäsittelyn aiheita)

  • käytä fraasia and-operaation sijaan

 linear AND derivative -> ”linear derivative”

  • kokeile sulkea joitakin sanoja hakutuloksen ulkopuolelle NOT-operaattorilla

avaruusgeometria NOT gradu

  • rajaa hakua esim. julkaisuvuodella, -kielellä tai -tyypillä (esim. peer review/scholarly-lehtiin)

Seuraava sivu: Lisää hyviä tuloksia