Asiasanastot

Asiasanastot (thesaurus, subject headings) ovat

  • Luetteloita käytössä olevista asiasanoista
  • Usein myös määritellään käsitteitä ja kuvataan niiden välisiä suhteita: assosiatiiviset käsitteet (related), yläkäsitteet (broader) ja alakäsitteet (narrower).
  • Auttavat tiedontallentajia ja -hakijoita käyttämään yhteistä kieltä, jotta tieto löytyisi helpommin.
  • Ideana on tiivistää mahdollisten termivaihtoehtojen ja synonyymien määrä rajalliseksi. Sanastoon on valittu yksi termi käytettäväksi kaikista samaa asiaa tarkoittavista sanoista. Asiasana ei siis ole mikä tahansa aihetta kuvaava sana.

Yleinen Suomalainen Asiasanasto (YSA) kattaa kaikkien tieteen- ja tiedonalojen keskeisimmän terminologian. Matematiikan ja luonnontieteiden kattavuus on kuitenkin ohuempi kuin muilla aloilla.
Termeille saa myös ruotsinkielisen vastineen. YSAa käytetään UEF-Finnassa ja Melindassa.

Matematiikkaan liittyviä sanoja näkee klikkaamalla YSA:n etusivulla ensin linkkiä ’Ryhmät’ ja sitten kohtaa “04 Matematiikka. Tilastotiede”.
YSAsta voi myös hakea yksittäisiä sanoja.

MATysa

Asiasanastot elävät jatkuvasti: tapa asiasanoittaa tietty asia on voinut muuttua vuosien kuluessa, esim.

    • koodausteoria’ tuli asiasanaksi YSA:aan vasta vuonna 2013
    • sitä ennen asiasanoitus saattoi olla vaikkapa vain: ’koodit’

YSA:lla on rinnakkaissanasto YSO (Yleinen suomalainen ontologia), joka hyödyntää syvemmin käsitteiden suhteita toisiinsa. YSO:oon on linkattu myös englanninkielisiä termejä:

yso

YSOsta on suora linkki kansallisen Finnan tuloksiin

 

Entä jos omalle aiheelle ei löydy sanastosta asiasanaa?

Tämä on hyvin tavallista, varsinkin hyvin tarkkojen tai uusien termien kohdalla.
-> Millä tahansa sanalla voi hakea sanahakuna/vapaatekstihakuna.

Asiasanoja voi käyttää hakutermeinä myös vapaasanahaussa, mutta vapaat sanat eivät kelpaa asiasanahakuun.

Eri tietokannoissa erilainen asiasanapolitiikka. Esimerkiksi ERIC-tietokannassa on oma ERIC Thesaurus. Sen sijaan Web of Science –tietokannassa ei ole käytössä mitään määriteltyä sanastoa, vain määrittelelmättömiä ns. avainsanoja. MathSciNet-tietokannassa ei ole asia- tai avainsanoja lainkaan, vain luokituksia (ks. seuraava luku).


Vinkki:

Asiasanastoa voi käyttää apuna myös hakusanojen ideointivaiheessa, vaikka tekisikin haut vapaasanahakuina. Sieltä voi löytyä vihjeitä hakusanoiksi sekä käännöksiä sanoista.

Library of Congress :Subject Headings:

Game theory
UF  (=used for, käytetään näiden sijasta) : Games, Theory of; Theory of games
BT (= broader term, laajempi aihe, johon liittyy) : Mathematical models; Mathematics
NT (=narrower term, tarkemmat termit, jotka liittyvät aiheeseen): Cooperative games (Mathematics); Differential games; Game-theoretical semantics; Games of chance (Mathematics); Games of strategy (Mathematics); Noncooperative games (Mathematics); Simulation games; Statistical decision