Asiasanastot

Asiasanastot

Asiasanastot (englanniksi usein Thesaurus) ovat luetteloita käytössä olevista asiasanoista. Asiasanastoissa myös määritellään käsitteitä ja kuvataan niiden välisiä suhteita: assosiatiiviset käsitteet (related), yläkäsitteet (broader) ja alakäsitteet (narrower).

Asiasanastoista

  • etsitään oikeat hakusanat asiasanahakua varten
  • haetaan vinkkejä hakusanoiksi ylipäätään; myös rinnakkaiset ja ylä- ja alakäsitteet voivat olla hyödyllisiä

Vaikka ei käyttäisikään varsinaista asiasanastoa apuna, kannattaa silti seurata tietokannoissa asiasanakenttää. Sieltä näet helposti hyviä hakusanoja, joita voit käyttää haussasi.

Yleinen suomalainen ontologia

Yleinen Suomalainen Ontologia (YSO) on Suomessa käytettävä asiasanasto. YSOa käytetään sekä UEF-Primon tietueissa että kansallisessa Finnassa.

YSO kattaa kaikkien tieteen- ja tiedonalojen keskeisimmän terminologian. Matematiikan termien kattavuus on kuitenkin heikompi kuin muilla aloilla.

Termeille saa myös englannin- ja ruotsinkielisen vastineen.

YSOsta voi hakea yksittäistä sanaa (oikealla ylhäällä).

KÄYTETTÄVÄ TERMI kertoo sanaston hyväksymän asiasanan tietylle käsitteelle. OHJAUSTERMIT (kuvassa operaatiotutkimus) kertovat, mikä sanan sijasta asiasanaa käytetään. Ohjaustermiä ei siis voi tallentaa asiasanaksi (aihe) eikä käyttää asiasanahaussa, mutta sitä voi hyvin käyttää vapaasanahaussa.

Matematiikkaan liittyviä sanoja näkee klikkaamalla YSO:n etusivulla ensin linkkiä ’Ryhmät’ ja sitten kohtaa “04 Matematiikka. Tilastotiede”.

Asiasanastot elävät jatkuvasti: tapa asiasanoittaa tietty asia on voinut muuttua vuosien kuluessa, esim.

    • koodausteoria’ tuli asiasanaksi vasta vuonna 2013
    • sitä ennen asiasanoitus saattoi olla vaikkapa vain: ’koodit’

Entä jos omalle aiheelle ei löydy sanastosta asiasanaa?

Tämä on hyvin tavallista, varsinkin hyvin tarkkojen tai uusien termien kohdalla.
-> Millä tahansa sanalla voi hakea sanahakuna/vapaatekstihakuna.

Eri tietokannoissa erilainen asiasanapolitiikka. Esimerkiksi ERIC-tietokannassa on oma ERIC Thesaurus. Sen sijaan Web of Science –tietokannassa ei ole käytössä mitään määriteltyä sanastoa, vain määrittelelmättömiä ns. avainsanoja. MathSciNet-tietokannassa ei ole asia- tai avainsanoja lainkaan, vain luokituksia (ks. seuraava luku).


Vinkki:

Asiasanastoa voi käyttää apuna myös hakusanojen ideointivaiheessa, vaikka tekisikin haut vapaasanahakuina. Sieltä voi löytyä vihjeitä hakusanoiksi sekä käännöksiä sanoista.

Library of Congress :Subject Headings:

Game theory
UF  (=used for, käytetään näiden sijasta) : Games, Theory of; Theory of games
BT (= broader term, laajempi aihe, johon liittyy) : Mathematical models; Mathematics
NT (=narrower term, tarkemmat termit, jotka liittyvät aiheeseen): Cooperative games (Mathematics); Differential games; Game-theoretical semantics; Games of chance (Mathematics); Games of strategy (Mathematics); Noncooperative games (Mathematics); Simulation games; Statistical decision