Luokitukset

Luokitukset

Julkaisun sisältöä voidaan kuvata paitsi sanallisesti, myös erilaisin luokituskoodein. Tästä seuraa, että hakusana voi olla myös koodi.

Hakutermi: 55A30 = Wild knots and surfaces, etc. ( in Low-dimensional topology, in Algebraic topology)
Hakutermi: 55A30 = Wild knots and surfaces, etc. ( in Low-dimensional topology, in Algebraic topology)

Luokituksen idea on, että kuvailtavat ilmiöt on järjestetty hierarkioiksi. Ylemmän tason ilmiöt kattavat halutun alueen kokonaisuudessa ja kunkin aiheen alle luodaan oma, aina vain tarkempiin aiheisiin menevä alaluokitus.

Kukin aihe ilmaistaan koodilla, jossa voi olla numeroita tai kirjaimia tai molempia. Välissä voi olla pisteitä tai muita välimerkkejä. Esim. aihe: alhaisdimensioisten monistojen topologia

55A (MSC-koodi)

515.162 (UDK-koodi)

Mitä tarkempi aihe, sen pidempi on koodi: usein alemmat tasot luodaan lisäämällä ylemmän koodin perään tarkenteita.

MATudk

Luokitus voi olla universaali, eli se kattaa kaikki tiedonalat. Tällainen on UDC (Universal decimal classification, vain ylemmät tasot nähtävillä) sekä sen suomenkielinen sovellus UDK, joita on käytetty UEF-Finnassa (kirjaston kokoelmat).

Huomaa, että UDK ja UDC eivät ole aivan yhteneväiset, vaikka päätasot ovatkin samat. UDK-luokituksesta ei ole olemassa verkkoversiota.

Luokitukset olivat aiemmin (ennen vuotta 2000) kirjastotietokantojen ja muidenkin kirjallisuustietokantojen pääasiallinen sisällönkuvausmenetelmä. Edelleenkin luokituksia käytetään paljon varsinkin tekniikan, matematiikan ja fysiikan aloilla.

Myös kampuskirjastojen hyllyluokitus perustuu UDK-luokituskaavaan, sieltä ovat peräisin osin omituiseltakin vaikuttavat hyllytunnukset (P 159.9 = psykologia).


Alakohtaiset luokitusjärjestelmät ovat pysyneet massiivista UDC:tä paremmin ajan tasalla ja niitä myös käytetään edelleen.

MATEMATIIKAN ALALLA ON KÄYTÖSSÄ OMA LUOKITUS:

  • MSC (Mathematics Subject Classisication)

MSC on käytössä American Mathematical Societyn ylläpitämässä MathSciNet-tietokannassa. Myös UEF-Finnassa on paljon MSC-koodeja.