Hakusanojen yhdistäminen operaattoreilla

Hakusanojen yhdistäminen operaattoreilla

Hakusanat ja niitä yhdistävät operaattorit muodostavat hakulauseen. Operaattoreita eli Boolen logiikkaa käytetään kaikissa tietokannoissa, joten sen osaaminen on yksi tiedonhaun perustaidoista.

Hakulauseita:

fractals AND geometry
(keskiarvot OR mediaani) AND (matematiikka OR tilastotiede)
funktiot NOT integraali
(jatkuvuus OR derivoituvuus) AND reaalifunktiot

bo1
fraktaalit AND geometria

AND-operaattori edellyttää, että hakusanojen tulee esiintyä tietueessa yhtä aikaa. (Tietue = yhden kirjan/artikkelin jne. tiedot tietokannassa.)

Mitä enemmän eri rajaavia käsitteittä haussa käytetään, sen tarkempaa hakua ollaan tekemässä ja sitä pienempi on tulosjoukon koko.

bo3
keskiarvo OR mediaani

OR-operaattori hyväksyy lopputulokseen ne tietueet, joissa on vähintään jompi kumpi hakusanoista.
Mutta myös ne tietueet, joissa molemmat sanat esiintyvät yhtä aikaa, ovat käypäisiä.
OR-operaattorilla yhdistetään samaa (ylä)käsitettä kuvaavat vaihtoehtoiset hakusanat. Mitä useampia vaihtoehtoisia ilmaisumuotoja otetaan mukaan, sen laajempi on haun tulos.

bo4
funktiot NOT integraalifunktiot

NOT-operaatiossa edellytetään, että tietty sana ei saa esiintyä tietueessa lainkaan.
Not-operaatiota tarvitaan harvemmin ja sitä kannattaakin käyttää harkiten, koska se voi sulkea hakutuloksesta pois myös hyödyllisiä tietueita.

Katso video (n. 2,5 min) operaattoreista:

bo5
(jatkuvuus OR derivoituvuus) AND reaalifunktiot

Samaan hakulauseeseen voi yhdistää useita operaatioita. Jos hakulauseessa on yhtä aikaa AND- ja OR-operaattori, haun loogisuus pitää vielä varmistaa. Yleensä tällöin tavoitellaan kuvan kaltaista tilannetta (vasemmalla).

AND-operaattori ei aina tarkoita samaa kuin luonnollisen kielen ja-sana. Haetaan kirjallisuutta reaalifunktioiden jatkuvuudesta ja derivoituvuudesta. Nyt ei kuitenkaan ole tarpeen että jatkuvuudesta ja derivoituvuudesta puhuttaisiin yhdessä ja samassa julkaisussa, vaan riittää kun jompi kumpi on läsnä yhdistettynä reaalifunktioihin. Tällöin yhdistävä operaattori onkin OR.

Usein AND-operaatio suoritetaan ennen OR-operaatiota kirjoitusjärjestyksestä riippumatta. Haussa, jossa on sekä AND- että OR-operaatio, on hakutuloksen loogisuuden kannalta tärkeää, että OR-operaatio toteutuu ensin. Tämän saa aikaiseksi sulkumerkeillä tai sanojen oikealla ryhmittelyllä (Advanced-haku).

bo6
jatkuvuus OR derivoituvuus AND reaalifunktiot

Jos sulkuja ei ole, käy siten, että saadaan tietoa reaalifunktioiden derivoituvuudesta (se on ok!) sekä kaikkea mahdollista tietoa jatkuvuudesta. Hakulause “vuotaa” (kuva oikealla):


Hakulauseen kirjoitustapa riippuu aina tietokannasta.

Kun kirjoitat hakuun useampia sanoja, tiedätkö, mitä itse asiassa olet käsket ohjelman hakea?

  • Onko kyseessä fraasi vai and-operaatio?
  • Missä järjestyksessä operaatiot toteutuvat, toimiiko haun logiikka?
  • Tulevatko sanan taivutusmuodot mukaan automaattisesti, mikä on katkaisumerkki?
  • Mistä kentistä hakusanoja haetaan?

Perusasiat voivat selvitä hakunäytön ohjeita seuraamalla. Kunkin tietokannan Help-osiosta löytyy lisää vinkkejä.