Hakusanojen yhdistäminen operaattoreilla

Hakusanojen yhdistäminen operaattoreilla

Hakusanat ja niitä yhdistävät operaattorit muodostavat hakulauseen. Operaattoreita eli Boolen logiikkaa käytetään kaikissa tietokannoissa, joten sen osaaminen on yksi tiedonhaun perustaidoista.

AND, OR ja NOT

Hakusanoja yhdistäviä Boolen operaattoreita on käytössä kolme: AND, OR ja NOT

Hakulause-esimerkkejä:

fractals AND geometry
(keskiarvot OR mediaani) AND (matematiikka OR tilastotiede)
funktiot NOT integraali
(jatkuvuus OR derivoituvuus) AND reaalifunktiot

AND-operaattori yhdistää käsitteet

  • AND edellyttää, että hakusanojen tulee esiintyä tietueessa yhtä aikaa. (Tietue = yhden kirjan/artikkelin jne. tiedot tietokannassa.)
  • AND yhdistää hakuun eri käsitteet. Mitä enemmän eri käsitteitä eli AND-operaatioita haussa käytetään, sen tarkempaa hakua ollaan tekemässä ja sitä pienempi, ainakin teoriassa, on tulosjoukon koko.
fraktaalit AND geometria

OR-operaattori yhdistää vaihtoehtoiset sanat

  • OR hyväksyy lopputulokseen ne tietueet, joissa on vähintään jompi kumpi hakusanoista, joskin myös ne tietueet, joissa molemmat sanat esiintyvät yhtä aikaa, ovat käypäisiä
  • OR yhdistää samaa (ylä)käsitettä kuvaavat vaihtoehtoiset hakusanat. Mitä useampia vaihtoehtoisia ilmaisumuotoja otetaan mukaan, sen laajempi on haun tulos.
keskiarvo OR mediaani

Huomaa, että OR-operaattorin käyttö on turhaa silloin, kun vaihtoehtoinen sana kattaa myös tarkemman termin, joka usein on sanaliitto.

Eli esimerkiksi haussa ”analytical geometry” OR geometry,
riittää sana geometry yksinkin löytämään myös ilmauksen analytical geometry.

NOT-operaattori sulkee pois

  • NOT edellyttää, että tietty sana ei saa esiintyä tietueessa lainkaan.
  • NOT-operaattoria ei käytetä hakulauseessa yhdistämään aiheeseen kuuluvia käsitteitä, vaan sen avulla tarkennetaan hakua jonkin tietyn ’apusanan’ avulla.
funktiot NOT integraalifunktiot

Not-operaatiota tarvitaan harvemmin ja sitä kannattaakin käyttää harkiten, koska se voi sulkea hakutuloksesta pois myös hyödyllisiä tietueita.

Katso video (n. 2,5 min) operaattoreista:

Hakulauseessa on tavallisesti useita operaattoreita

Samaan hakulauseeseen voi yhdistää useita operaatioita. Jos hakulauseessa on yhtä aikaa AND- ja OR-operaattori, haun loogisuus pitää vielä varmistaa. Yleensä tällöin tavoitellaan kuvan kaltaista tilannetta:

(jatkuvuus OR derivoituvuus)
AND reaalifunktiot

Operaattoreiden
järjestys

Useimmiten AND-operaatio suoritetaan hakukoneissa ennen OR-operaatiota kirjoitusjärjestyksestä riippumatta. Haussa, jossa on sekä AND- että OR-operaatio, on kuitenkin hakutuloksen loogisuuden kannalta tärkeää, että OR-operaatio toteutuu ensin. Tämän saa aikaiseksi sulkumerkeillä tai sanojen oikealla ryhmittelyllä (Advanced-haku).

Jos sulkuja ei ole, käy siten, että saadaan tietoa reaalifunktioiden derivoituvuudesta (se on ok!) sekä kaikkea mahdollista tietoa jatkuvuudesta. Hakulause ”vuotaa”.

jatkuvuus OR
derivoituvuus AND reaalifunktiot

AND-operaattori ei aina tarkoita samaa kuin luonnollisen kielen ja-sana. Haetaan kirjallisuutta reaalifunktioiden jatkuvuudesta ja derivoituvuudesta. Nyt ei kuitenkaan ole tarpeen että jatkuvuudesta ja derivoituvuudesta puhuttaisiin yhdessä ja samassa julkaisussa, vaan riittää, että yhdessä julkaisussa puhutaan jatkuvvudesta ja toisessa derivoituvuudesta eli yhdistävä operaattori onkin OR. Mukaan tulokseen tulee toki niitäkin, joissa kerrotaan molemmista, mikä ei tietenkään ole haitaksi.


Hakulauseen kirjoitustapa riippuu aina tietokannasta.

Kun kirjoitat hakuun useampia sanoja, tiedätkö, mitä itse asiassa olet käsket ohjelman hakea?

  • Onko kyseessä fraasi vai and-operaatio?
  • Missä järjestyksessä operaatiot toteutuvat, toimiiko haun logiikka?
  • Tulevatko sanan taivutusmuodot mukaan automaattisesti, mikä on katkaisumerkki?
  • Mistä kentistä hakusanoja haetaan?

Perusasiat voivat selvitä hakunäytön ohjeita seuraamalla. Kunkin tietokannan Help-osiosta löytyy lisää vinkkejä.