Väitöskirjojen ja gradujen hakeminen

Väitöskirjaa pidetään ensimmäisenä tutkijan itsenäisenä tutkimuksena ja lisensiaattityötä ensimmäisenä siteerauksen kestävänä tutkimuksena.
Nykyisin lisensiaattitöitä julkaistaan melko vähän, yleensä tehdään suoraan väitöskirja.

Matematiikan väitöskirjat ovat nykyään useimmiten nippuväitöskirjoja. Nippuväitös tarkoittaa, että tutkimuksen keskeisen sisällön väittelijä on jo julkaissut tieteellisissä lehdissä artikkeleina. Väitöskirja sisältää tällöin englanninkielisen tiivistelmäosan ja artikkelit.

Pro gradu –tutkielmat ovat opiskelijoiden harjoitustöitä, joten niitä ei käytetä tieteellisen työn lähteinä kuin poikkeustapauksissa.
Tarkista suhtautuminen ainelaitokseltasi, opettajalta/ohjaajalta.
Kuitenkin hyvätasoisten pro gradu -töiden lähdeluetteloista voi olla hyötyä ja voit katsoa graduista mallia muotoseikkoihin.

Kotimaisia opinnäytteitä: väitöskirjat, lisensiaatintyöt, gradut ja ammattikorkeakoulujen lopputyöt, voi hakea helposti kansallisesta Finnasta. Käytä aineistotyyppi-rajausta.

UEF:in väitöskirjat ja gradut (vuodesta 2012) julkaistaan UEF Electronic publications –verkkoarkistossa. Julkaisuja voi hakea aiheen mukaan.

Matematiikan graduja

Väitöskirjoja ja muita opinnäytteitä sisältäviä verkkopalveluita voit hakea lisää UEF-Finnasta (Selaa – Tietokannat – Lajityyppi – Julkaisuarkistot):

julkarkisto

 

Tiedot vanhemmista opinnäytetöistä löytyvät yliopistokirjastojen kokoelmatietokannoista. UEF-Finnassa haku onnistuu helposti rajauksen avulla. Tee ensin haku jollakin (yleisen tason) hakusanalla, esim. matematiikka ja rajaa hakutulos:

matgradu

Väitöskirja julkaistaan usein ko. yliopiston omassa julkaisusarjassa. Muitakin vaihtoehtoja on: jos väittelijä työskentelee jonkin muun julkisorganisaation palveluksessa, väitöskirja voidaan julkaista tämän organisaation sarjassa. Väitöskirja on mahdollista julkaista myös kaupallisen kustantajan kautta.

Joensuun yliopiston matematiikan väitöksiä on mm. sarjassa:

Report series / University of Joensuu, Department of Physics and Mathematics

Annales Academiae scientiarum Fennicae. Series A 1, Mathematica. Dissertationes (=Suomalaisen tiedeakatemian toimituksia…)

Itä-Suomen yliopistossa sarja on:

Publications of the University of Eastern Finland. Dissertations in Forestry and Natural Sciences.