Hakuteosten käyttö

Hakuteoksista löytää helposti käsitteitä ja niiden määrityksiä, perustietoja sekä faktoja. Artikkelit ovat usein melko suppeita, mutta hyvä lähtökohta uuteen asiaan tutustumiseen.

Hakuteokset voivat olla painettuja tai elektronisia; tietosanakirjoja (ensyklopedioita), käsikirjoja, portaaleja, hakemistoja jne.

Painetut hakuteokset

Painettuja hakuteoksia olisi helppo hakea luokitustunnuksen mukaan. UEF-Primossa ei kuitenkaan voi hakea luokitustunnusta, mutta kansallisessa Finnassa voi. Finna sisältää myös UEF kirjaston kirjat, joten halutessasi voit rajata tuloksen vain omaan kirjastoon.

Käyttökelpoisia sakusanoja ovat seuraavat tunnukset:

00A20       Dictionaries and other general reference works
00A30       Philosophy of mathematics
00A35       Methodology of mathematics, didactics
01-00        General reference works (handbooks, dictionaries, bibliographies, etc.)

Hakutavaksi valitaan Tarkennettu haku kirjaston kokoelmista ja hakusanaksi kirjoitetaan luokitustunnus (00a20), hakukentäksi valitaan Luokitus

Rajaus tiettyyn kirjastoon tehdään haun jälkeen kohdasta Organisaatio:

Useimmat hakuteokset on sijoitettu Joensuun  kampuskirjastossa tiettyyn hyllyyn: P L 51 (= matematiikan lukusalikirjat). Hyllyn sisältöä voit käydä selaamassa kirjastossa tai tarkastella UEF-Primossa. Tee haku hyllytunnuksella, käytä lainausmerkkejä:

Hakuteokset verkossa

Verkkohakuteoksista esimerkkejä ovat Encyclopedia of Mathematics sekä Wolfram Mathworld.

Näiden kokotekstiin voi kohdistaa hakuja: voit siis hakea yksittäistä termiä, henkilöä jne. Voi edetä myös hakemiston kautta.

Hakusanahaku (ylhäällä), asiahakemisto (alhaalla)
Hakusanahaku (ylhäällä), asiahakemisto (alhaalla)

Matematiikan historia

MAThistTietyn matemaattisen aiheen, teorian ym. historiaa voi myös etsiä hakuteoksista. Hakuteos voi olla yleinen tai sitten juuri matematiikan historiaan viittaava.

Näitä voi hakea kansallisesta Finnasta luokitushaulla kuten muitakin hakuteoksia.

Matematiikan historian hakuteoksiin viittaavat seuraavat luokitustunnukset:

01A05  General histories, source books
01A70  Biographies, obituaries, personalia, bibliographies
01A85  Historiography

– myös tarkempia historian koodeja, esim. vuosisadan mukaan, sisältyy luokitusjärjestelmään.

UEF-Primossa voi sanahakua  käyttää: matematiikka historia