Tallentaminen

Tulosten tallentaminen

Tietokannoissa on mahdollista tallentaa kulloinkin tehdyt haut ja niiden tulokset. Tämä voi vaatia oman käyttäjätunnuksen luomista. Hakuja ja tuloksia voi myös tulostaa ja lähettää sähköpostilla itselleen tai muille.

Viitteidenhallinta

Kun tekee hakuja useissa eri tietokannoissa, on kätevää koota halutut tietueet yhteen paikkaan käyttöä odottamaan. Viitteidenhallintaohjelma RefWorks on tällainen tallennusalusta, vastaavia palveluita ovat mm. EndNote, Mendeley ja Zotero.

Alla on esimerkkejä erityisesti Refworks-käyttäjille. Samoja toimintoja löytyy muistakin viitteidenhallintaohjelmista.

Viitteidenhallintaohjelmaan siirretään varsinaisesti vain viitteen tiedot, mutta artikkelin voi liittää tiedostona mukaan jälkeenpäin. Refworksin tietueissa näkyy myös ’Full text availability at UEF ’ -teksti, jota klikkaamalla voi artikkelin päästä lukemaan verkosta.

Monissa tietokannoissa on suora linkki tietueiden siirtoon. Jos näin ei ole (esim. MathSciNet), voidaan käyttää tallennusta BibTex-muotoon tiedostoksi. Tiedosto voidaan sitten tuoda RefWorksiin. Useimmiten lähdetään liikkeelle Export-linkin kautta.

rwvienti

MathSciNetistä ei viitteitä saa suoraan Refworksiin. Siellä pitää halutut tietueet tallentaa tiedostoksi, joka sitten viedään (Import) Refworksiin.

MATmscRW
Hae ensin selaimeen BibTex-muoto, sitten tallenna tiedostoksi.

RefWorksiin luodaan itselle oma käyttäjätunnus. Tämän jälkeen on mahdollista siirtää sinne tietueita aina kun tekee hakuja, tietokannasta riippumatta. Myös ”suoraan” netistä haettua aineistoa voidaan siirtää Refworksiin, mutta tietojen siirtyminen oikein ei ole yhtä varmaa kuin tietokantasiirroissa. Refworksin avulla voi myös tarkistaa, onko kyseinen tietue jo ennestään tallennettuna omiin viitteisiin.

Paitsi säilöä hakujen tuloksia, Refworksin avulla voidaan myös tehdä valmiita lähdeluetteloita. Lähdeluettelon muoto voidaan valita valmiista malleista tai tehdä itse. Lähdeluettelon voi siirtää tekstinkäsittelyohjelmaan, myös Latexiin.

Vielä pidemmälle voidaan mennä, jos käytetään RefWorkisin apuohjelmaa Write’n’Citeä. Tämän avulla saadaan siirrettyä viittaukset suoraan kirjoitettavan tekstin joukkoon. Apuohjelma toimii yhdessä Word-tekstinkäsittelyohjelman kanssa.

Lisätietoja RefWorksista.