Sarjojen ja kokousjulkaisujen hakeminen

sarja
Tämä julkaisu löytyy sekä painettuna kirjastosta että vapaasti verkosta

Tieteelliset sarjat ovat tutkimuslaitosten, yliopistojen, tieteellisten seurojen yms. oma väylä tutkimustulosten julkaisemiseen. Matematiikassa ”tieteellisimmät” uudet tulokset julkaistaan nykysin mieluiten artikkelina vertaisarvioiduissa lehdissä, mutta sarjajulkaisujen kautta välitetään edelleenkin runsaasti raportti-, selvitys- ja casetyyppistä tutkimustietoa. Tämäntyyppistä aineistoa on paljonkin esimerkiksi opetukseen liittyvissä aineistoissa. Sarjajulkaisu ei useinkaan ole vertaisarvioitu, mutta silti käyttökelpoinen lähde.

Peruslinja nykyään on, että julkaisut ovat vapaasti verkossa luettavissa. Verkkojulkaiseminen yleistyi kuitenkin vaihtelevasti 2000-luvulla, eikä vanhempia aineistoja ole tuotu takautuvasti verkkoon.

Uudemmat sarjajulkaisut ovat siten usein löydettävissä yleisillä hakukoneilla.

Muista silti, että esim. Google käyttää tulosten järjestämiseen paitsi itse tekstissä esiintyviä sanoja, myös viittauksia sivujen kesken ja sivujen käyttöastetta (=kuinka usein linkkiä on klikattu).
Jos kyseessä on suhteellisen vähän käytetty julkaisu, voi käydä niin, että hakutuloslajittelu ei nosta hyvääkään aineistoa niin korkealle kuin sisällön perusteella kuuluisi. Kannattaa siis selailla tuloslistaa pidemmälle.

Julkaisujen selaaminen suoraan haluamansa organisaation kotisivuilta on kätevää,
jos haluaa välttää hakukoneiden tuoman sekalaisen sälän.

Uusiakin sarjajulkaisuja kirjastoissa on edelleen painettuna, mutta ei yhtä kattavasti kuin aiemmin. Vain ja ainoastaan verkossa julkaistua aineistoa, jota ovat mm. erilaiset raportit ym. selvitykset, ei yleensä tallenneta kirjaston tietokantaan.

Hakeminen kirjastotietokannasta

Erityisesti vähän vanhempia sarjoja kannattaa hakea UEF-Primosta. Käytä hakuna oletushakua (haku kirjaston kokoelmista). Voit kirjoittaa hakuun sarjan nimen tai yksittäisen osan nimen.

Sarjajulkaisusta tallennetaan kirjastotietokantaan kuhunkin tietueeseen sekä sarjan nimi että yksittäisen osan nimi, joten molemmilla voi hakea. Huomaa, että sarjaa ja sen osia osia käsitellään kuten kirjoja, ei lehtiä.

Akkostus hyllyssä menee sarjan nimen mukaan. Sarjan sisällä numerojärjestys osan mukaan.

Osa sarjoista on kirjastossa sijoitettu yhtenäisinä sarjoina ns. sarjahyllyihin (tunnus pieni s). Osa sarjojen osista taas on hajautettu aiheen mukaan eri hyllyihin.


KOKOUSJULKAISUT (konferenssit, proceedings)

Kokousjulkaisutkin ovat usein sarjoja; tietty konferenssi järjestetään vuosittain tai muutaman vuoden välein. Konferenssijulkaisut sisältävät lyhyitä artikkeleita: tiivistelmiä pidetyistä esitelmistä sekä postereista. Julkaisu voi olla painettu tai elektroninen.

Kokousjulkaisuja haetaan kuten sarjajulkaisujakin: hakukoneilla netistä, konferenssien kotisivuilta sekä kirjasto- ja kirjallisuustietokannoista.