Sanaliitot

Sanaliitto eli fraasihaku

Sanaliitto on sanapari tai -ryhmä, jonka merkitysseikat sitovat yhteen.

Jotta sanaliiton eli fraasin (phrase) sanat pysyisivät haussa peräkkäin ja halutussa järjestyksessä, joudutaan hakujärjestelmissä määräämään tämä erikseen.

Lainausmerkit fraasiin

Fraasin merkkinä tiedonhaussa käytetään lainausmerkkejä  ”   ” :

”analyyttinen geometria”

Fraasi tarkentaa tulosta

Fraasin merkitys tiedonhaussa on se, että fraasin avulla hakua saadaan aiheeltaan tarkemmaksi. Samalla myös hakutulosten määrä pienenee.

Ilman fraasia hakusanat voivat esiintyä missä tahansa tekstin joukossa: eri kentissä tai lähellä tai kaukana toisistaan. Tällöinen sanojen merkitys voi olla erilainen kuin sanaliitossa.

Sanaliitto vs. yksittäiset sanat
Sanaliitto vs. yksittäiset sanat: huomaa erilaiset merkitykset sanayhteydestä riippuen.

Ilman lainausmerkkejä kahden sanan välillä on AND-operaattori, vaikka sitä ei näkyville kirjoittaisikaan (lisää operaattoreista luvussa Hakusanojen yhdistäminen)

Vertaa hakutulosten määrää

Katso video (n. 3min)

Fraasin merkitseminen tietokannoissa

Kirjoita itse lainausmerkit sanaliiton ympärille. Lainausmerkki tarkoittaa tässä 2-näppäimen yläpuolista tuplaheittomerkkiä.

Fraasin hakeminen Web of Science -tietokannasta.

Fraasissa voi toki olla useampiakin sanoja kuin kaksi, esim. ”calculation of interest”, ”partial differential equation”.

Vinkki:

Myös Google ymmärtää lainausmerkit.