Asiasanastot

Asiasanastot (englanniksi usein Thesaurus) ovat luetteloita käytössä olevista asiasanoista. Asiasanastoissa myös määritellään käsitteitä ja kuvataan niiden välisiä suhteita: assosiatiiviset käsitteet (related), yläkäsitteet (broader) ja alakäsitteet (narrower).

Asiasanastot auttavat hakusanojen valinnassa

Asiasanastoista

 • etsitään oikeat hakusanat asiasanahakua varten
 • haetaan vinkkejä hakusanoiksi ylipäätään; myös rinnakkaiset ja ylä- ja alakäsitteet voivat olla hyödyllisiä

Vaikka ei käyttäisikään varsinaista asiasanastoa apuna, kannattaa silti seurata tietokannoissa asiasanakenttää. Sieltä näet helposti hyviä hakusanoja, joita voit käyttää haussasi.

Eri tietokannoissa erilainen asiasanapolitiikka. Esimerkiksi ERIC-tietokannassa on oma ERIC Thesaurus. Sen sijaan Web of Science –tietokannassa ei ole käytössä mitään määriteltyä sanastoa, vain määrittelelmättömiä ns. avainsanoja. MathSciNet-tietokannassa ei ole asia- tai avainsanoja lainkaan, vain luokituksia (ks. seuraava luku).

Yleinen suomalainen ontologia

Yleinen Suomalainen Ontologia (YSO) on Suomessa käytettävä asiasanasto. YSOa käytetään sekä UEF-Primon tietueissa että kansallisessa Finnassa.

YSO kattaa kaikkien tieteen- ja tiedonalojen keskeisimmän terminologian. Matematiikan termien kattavuus on kuitenkin heikompi kuin muilla aloilla.

Termeille saa myös englannin- ja ruotsinkielisen vastineen.

Kuvakaappaus YSOsta. Oikealla ylhäällä on hakuruutu, jossa haettu sanaa operaatioanalyysi. Sivun vasen laita esittää matematiikan sanoja aakkosjärjestyksessä. Sivun oikea laita kertoo tiedot haetusta termistä.
YSOsta voi hakea yksittäistä sanaa (oikealla ylhäällä).

YSOn käyttöohje

KÄYTETTÄVÄ TERMI kertoo sanaston hyväksymän asiasanan tietylle käsitteelle. OHJAUSTERMIT (kuvassa operaatiotutkimus) kertovat, mikä sanan sijasta asiasanaa käytetään. Ohjaustermiä ei siis voi tallentaa tietokantaan asiasanaksi (aihe), mutta sitä voi hyvin käyttää hakusanana vapaasanahaussa.

Matematiikkaan liittyviä sanoja näkee klikkaamalla YSO:n etusivulla ensin linkkiä ’Ryhmät’ ja sitten kohtaa “04 Matematiikka. Tilastotiede”.

Asiasanastot elävät jatkuvasti: tapa asiasanoittaa tietty asia on voinut muuttua vuosien kuluessa, esim.

 • koodausteoria’ tuli asiasanaksi vasta vuonna 2013
 • sitä ennen asiasanoitus saattoi olla vaikkapa vain: ’koodit’

Library of Congress Subject Headings on eräs kansainvälinen asiasanasto

Kongressin kirjaston asiasanoja käytetään laajalti erilaisissa tietokannoissa. Mm. UEF-Primoon on tallennettu näitä asiasanoja.

Esimerkki sanaston sanasta:

 • Game theory
  UF  (=used for, käytetään näiden sijasta) : Games, Theory of; Theory of games
  BT (= broader term, laajempi aihe, johon liittyy) : Mathematical models; Mathematics
  NT (=narrower term, tarkemmat termit, jotka liittyvät aiheeseen): Cooperative games (Mathematics); Differential games; Game-theoretical semantics; Games of chance (Mathematics); Games of strategy (Mathematics); Noncooperative games (Mathematics); Simulation games; Statistical decision

Entä jos omalle aiheelle ei löydy sanastosta asiasanaa?

Tämä on hyvin tavallista, varsinkin hyvin tarkkojen tai uusien termien kohdalla.
-> Millä tahansa sanalla voi hakea sanahakuna/vapaatekstihakuna.

Seuraava sivu: Luokitukset