Sarjojen ja kokousjulkaisujen hakeminen

Sarjoissa julkaistut tutkimukset

Peruslinja nykyisin on, että julkaisut ovat vapaasti verkossa luettavissa. Verkkojulkaiseminen yleistyi kuitenkin vaihtelevasti 2000-luvulla, eikä vanhempia aineistoja ole tuotu takautuvasti verkkoon. Vanhemmat aineistot löytyvät painettuina kirjastoista.

Uudet sarjajulkaisut löytyvät helpoiten yleisillä hakukoneilla.

Muista silti, että esim. Google käyttää tulosten järjestämiseen paitsi itse tekstissä esiintyviä sanoja, myös viittauksia sivujen kesken ja sivujen käyttöastetta (=kuinka usein linkkiä on klikattu).

Jos kyseessä on suhteellisen vähän käytetty julkaisu, voi käydä niin, että hakutuloslajittelu ei nosta hyvääkään aineistoa niin korkealle kuin sisällön perusteella kuuluisi. Kannattaa siis selailla tuloslistaa pidemmälle.

Julkaisujen selaaminen suoraan haluamansa organisaation kotisivuilta on kätevää, jos haluaa välttää hakukoneiden tuoman sekalaisen sälän.

Hae vanhempia sarjajulkaisuja kirjastotietokannasta

Erityisesti vähän vanhempia sarjoja kannattaa hakea UEF-Primosta. Käytä hakuna oletushakua (haku kirjaston kokoelmista). Voit kirjoittaa hakuun sarjan nimen tai yksittäisen osan nimen.

Uusiakin sarjajulkaisuja kirjastoissa on edelleen painettuna, mutta ei yhtä kattavasti kuin aiemmin. Vain ja ainoastaan verkossa julkaistua aineistoa, jota ovat mm. erilaiset raportit ym. selvitykset, ei yleensä tallenneta UEF-Primoon.

Matematiikan ja luonnontieteiden ajankohtaista tutkimusta -kirjan kansikuva.
Tämä julkaisu löytyy sekä painettuna kirjastosta että vapaasti verkosta

Sarjajulkaisua voi hakea

  • sarjan nimellä
  • osan ja tekijän nimellä
  • aiheenmukaisesti samoin kuin kirjoja
Kuvakaappaus UEF-Primosta. Yksityiskohta kirjan tiedoista. Rivillä Sarja kerrotaan ensiksi sarjan nimi, Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen monisteita B. Numeroyhdistelmä 1239-4068 on sarjan nk. ISSN-tunnus. Tämän perässä on osan numero: 9. Seliteteksti: Huomaa myös ’B’ sarjan nimessä. Kuva kirjan saatavuustiedoista, siinä korostettuna kohta ’P 37s Tampereen…’.

Osa sarjoista on kirjastossa sijoitettu yhtenäisinä sarjoina ns. sarjahyllyihin (tunnus pieni s). Osa sarjojen osista taas on hajautettu aiheen mukaan eri hyllyihin.

KOKOUSJULKAISUT (konferenssit, proceedings)

Kokousjulkaisutkin ovat usein sarjoja; tietty konferenssi järjestetään vuosittain tai muutaman vuoden välein.

Konferenssijulkaisut sisältävät lyhyitä artikkeleita: tiivistelmiä pidetyistä esitelmistä sekä postereista. Julkaisu voi olla painettu tai elektroninen.

Kokousjulkaisuja haetaan kuten sarjajulkaisujakin: hakukoneilla netistä, konferenssien kotisivuilta sekä kirjasto- ja kirjallisuustietokannoista.

Seuraava sivu: Opinnäytteiden hakeminen