Tieteelliset julkaisut eri aloilla

Eri tieteenaloilla on omat perinteensä tavassa julkaista tutkimustyön tulokset.

Luonnon- ja lääketieteet edustavat kaikista aloista yhtä ääripäätä, jossa tutkimukset pyritään julkaisemaan lehtiartikkeleina ja kansainvälisesti. Kansainvälinen julkaiseminen on luontevaa, koska aiheetkin ovat universaaleja.

Humanistisilla tieteenaloilla taas perinteiset kirjat – mitä paksumpi sen parempi- sekä kotimainen julkaisukanava ovat tavallisempia.

Yhteiskuntatieteet ja tekniikka ovat edellisten väliltä.
Yhteiskuntatieteissä on tärkeätä myös julkinen keskustelu, jota käydään mm. lehtien välityksellä.
Tekniikassa puolestaan on muiden julkaisujen rinnalla mahdollista julkaista patentteja. Konferenssijulkaisut ovat keskeinen julkaisukanava tekniikan alalla.

Matematiikka ei tässä tapauksessa rinnastu täysin luonnontieteisiin, vaan noudattaa osin omanlaistansa julkaisukulttuuria. Matematiikassa julkaistaan – ja käytetään – lehtiartikkeleiden ohella myös kirjoja, eivätkä kirjat ”vanhene” samalla tavoin kuin monilla muilla aloilla. Silti artikkelit, englanniksi kansainvälisissä tieteellisissä julkaisuissa, ovat tärkein ja yleisin julkaisukanava suhteellisen nopeutensa vuoksi. Kirjassa sitten kootaan yhteen laajemmat kokonaisuudet ja teoriat uran myöhemmässä vaiheessa.

Matematiikan alan artikkelit ovat myös pitkän työn ja kypsyttelyn tulos. Lehdissä julkaiseminenkin on hidasta. Monet artikkelit tulevatkin nähtäville jo käsikirjoitusvaiheessa. Verkkoarkisto arXiv on suosittu julkaisualusta. ”Virallinen” julkaisu lehdessä seuraa perässä. Omassa työssä viittaus tutkimukseen tehdään mieluummin lehtiartikkelin kautta, mutta julkaisuarkisto on tärkeä uusimpien töiden esille tuoja sekä tieteellisen keskustelun alusta. Ks. lisää:  Julkaisukäytännöt eri tieteenaloilla (OPM 2008).

Olisiko tässä maailman lyhyin tieteellinen artikkeli:

Julkaistu: Bulletin of the American Mathematical Society, Volume 72, Number 6 (1966), p. 1079.

Julkaistu:
Bulletin of the American Mathematical Society,
Volume 72, Number 6 (1966), p. 1079.

 

EROT TIETEENALOILLA TASOITTUVAT

Kaikkiaan tieteenalojen erot ovat jossakin määrin vähentyneet viime vuosina – artikkelityyppinen julkaiseminen on kasvussa kaikilla tieteenaloilla.

Samoin siirtyminen kansallisista kielistä englannin kieleen on ollut merkittävää.

 

KUINKA PALJON MAAILMALLA JULKAISTAAN?

Yhdysvallat on suurin julkaisijamaa, osuus kaikista julkaisuista on 19 %. Muita suuria julkaisumaita ovat Kiina, Japani, Saksa ja Iso-Britannia. Nämä viisi maata kattavat jo yli puolet kaikista.

Ajanjaksolla 2003-2013 julkaisijoina määrällisesti vahvimmin ovat nousseet Malesia, Iran ja Kiina.

Suomen osuus kaikista julkaisuista on 0,5 % (yli 10 000 artikkelia v. 2013). Vaikka lukumäärä nouseekin koko ajan, osuus kaikista julkaisuista on hieman laskenut aikaisempiin vuosiin verraten. Suomen “listasijoitus” v. 2013 oli 33:s.
(lähde: Science and engineering indicators 2016)

Klikkaa kuvaa: Science Papers Published 2016 (worldmapper.org)