Matematiikan kokoelmat kirjastossa

hyllyKirjaston matematiikan alan kokoelmat koostuvat kirjoista ja lehdistä. Kausijulkaisuista sarjat luetaan kirjoihin kuuluviksi, samoin kokousjulkaisut useimmiten. Julkaisut voivat olla painettuja tai sähköisiä.

KIRJAT

Matematiikan kirjoja on Joensuun kampuskirjaston 3B-salissa. Kirjoja on jonkin verran jaoteltu aiheittain: lukuteoria, algebra, geometria, topologia, analyysi ja tilastomatematiikka ovat erikseen. ”Yleishyllyssä” P 51 on kuitenkin paitsi yleistä matematiikasta, historiaa, sovellettua matematiikkaa jne., myös mm. numeerinen analyysi. Matematiikan opetukselle on oma hylly P51:37.

Matematiikan hyllyistä löytyy vajaat 8 000 kirjaa tai sarjajulkaisua, lisäksi mm. matematiikan opettamiseen ja oppimiseen liittyvää kirjallisuutta on jonkin verran myös  kasvatustieteen hyllyissä 2A-salissa.

Matematiikan oppikirjoja (peruskoulu ja lukio) on 1500 kappaletta. Nämä sijaitsevat paikkamerkissä P Opm 51 (salissa 2A)

Laitoksen kokoelmissa (UEF-Finnassa tunnus MAT) on n. 1400 kirjaa, nämä kuitenkin lähinnä vain henkilökunnan käytettävissä. Kuopiossa ja Savonlinnassa on pienet matematiikan kokoelmat, muutamia satoja kirjoja.

Toisella kampuksella sijaitsevan kirjan saa kätevästi käyttöönsä UEF-Finnan Varaus/Hyllystänoutopyyntö-toiminnolla.

E-KIRJAT

UEF-Finnan kautta pääsee käsiksi myös e-kirjakokoelman kirjoihin. Haku onnistuu vain englanninkielisillä sanoilla! E-kirjakokoelma ei ole pysyvä, vaan aika ajoin sinne tulee uusia kirjoja ja toisia poistuu.

E-kirjat löytyvät ”paketteina” myös UEF-Finnan tietokannoista: tärkeimmät ovat Ebook Central sekä Ebsco eBook Collection.

LEHDET

Tieteelliset lehdet ovat verkossa. Lehtiä haetaan UEF-Finnasta lehden nimellä tai selaillen E-lehdistä lehden nimen tai aihealueen mukaan.

FYSlehtihaku

Verkossa on lehtiä yleisimmin 90-luvulta alkaen, mutta myös vanhempia arkistoja on tarjolla. Osa vanhoista lehdistä on saatavilla vain painettuna. Varastokirjasto palvelee erityisesti vanhojen, painettujen aineistojen tarpeessa. Lue lisää luvusta Saatavuus.

Huomaa, että vaikka jotakin lehteä olisikin verkossa jo vanhemmalta ajalta, ei yliopistolle välttämättä ole hankittu käyttöoikeuksia kaikkiin vuosikertoihin. Esimerkiksi Science- ja Nature-lehtien verkkoversiot ovat yliopistomme käytössä vuosikerrasta 1997 lähtien.