Matematiikan kokoelmat kirjastossa

Kirjaston matematiikan alan kokoelmat koostuvat kirjoista ja lehdistä. Kausijulkaisuista sarjat luetaan kirjoihin kuuluviksi, samoin kokousjulkaisut useimmiten.

Julkaisut voivat olla painettuja tai sähköisiä.

Kirjat eivät vanhene

Matematiikan kirjoja on Joensuun kampuskirjaston 3B-salissa. Kirjoja on jonkin verran jaoteltu aiheittain: lukuteoria, algebra, geometria, topologia, analyysi ja tilastomatematiikka ovat erikseen. ”Yleishyllyssä” P 51 on kuitenkin paitsi yleistä matematiikasta, historiaa, sovellettua matematiikkaa jne., myös mm. numeerinen analyysi. Matematiikan opetukselle on oma hylly P51:37.

Matematiikan hyllyistä löytyy vajaat 8 000 kirjaa tai sarjajulkaisua, lisäksi mm. matematiikan opettamiseen ja oppimiseen liittyvää kirjallisuutta on jonkin verran myös  kasvatustieteen hyllyissä 2A-salissa. Painettujen kirjojen kokoelma ei kasva kovinkaan paljon nykyisin, mutta matematiikan kirjat eivät vanhene, joten kokoelma säilyy.

Matematiikan oppikirjoja (peruskoulu ja lukio) on 1500 kappaletta. Nämä sijaitsevat paikkamerkissä P Opm 51 (salissa 2A)

Laitoksen kokoelmissa (UEF-Primossa tunnus MAT) on n. 1400 kirjaa, nämä kuitenkin lähinnä vain henkilökunnan käytettävissä. Kuopiossa on pieni matematiikan kokoelma, pari sataa kirjaa.

Toisella kampuksella sijaitsevan kirjan saa kätevästi käyttöönsä UEF-Primon Varaus-toiminnolla.

E-kirjoja suositaan nykyisin

UEF-Primon kautta pääsee käsiksi myös e-kirjakokoelman kirjoihin. Haku onnistuu vain englanninkielisillä sanoilla! E-kirjakokoelma ei ole pysyvä, vaan aika ajoin sinne tulee uusia kirjoja ja toisia poistuu. Hankinnassa suosiotaan nykyisin e-kirjoja.

E-kirjat löytyvät ”paketteina” myös UEF-Primon tietokannoista: tärkeimmät ovat Ebook Central sekä Ebsco eBook Collection.

Lehdet löytyvät pääosin verkosta

Tieteelliset lehdet ovat nykyisin tarjolla digitaalisena. Verkossa on lehtiä yleisimmin 90-luvulta alkaen, mutta myös vanhempia arkistoja on olemassa.

Osa vanhoista lehdistä on saatavilla vain painettuna. Varastokirjasto palvelee erityisesti vanhojen, painettujen aineistojen tarpeessa. Lue lisää luvusta Saatavuus (linkki aukeaa uuteen välilehteen).

Lehtiä haetaan UEF-Primosta lehtihaulla lehden nimen mukaan. Lehtiä voi selata aiheittain kohdassa Lehdet kategorioittain.

Huomaa, että vaikka jotakin lehteä olisikin verkossa jo vanhemmalta ajalta, ei yliopistolle välttämättä ole hankittu käyttöoikeuksia kaikkiin vuosikertoihin. Esimerkiksi Science- ja Nature-lehtien verkkoversiot ovat yliopistomme käytössä vuosikerrasta 1997 lähtien.

Kirjastoon tulee edelleen myös joitakin painettuja lehtiä. Nämä ovat enimmäkseen kotimaisia ammatti- ja tieteellisten seurojen lehtiä.