Tiedon murros – akateemisen maailman muutos neoliberalismin alla

Kirjoittaja: Nikolai Dimov, harjoittelija, Karjalan tutkimuslaitos

Tämä blogi käsittelee akateemisen maailman muutosta kilpailuyhteiskunnan ja neoliberalismin vahvistumisen myötä kirjassa Learning Under Neoliberalism (2015). Keskeisimpänä ajatuksena esille nousi muun muassa kilpailun vahvistumisen tuomat epäkohdat sekä opiskelijoitten lisääntyvä yksilöllisyyden ja omaehtoisuuden korostuminen. Näitä ilmiöitä käsiteltiin sekä makro- että mikrotasolla. Continue reading “Tiedon murros – akateemisen maailman muutos neoliberalismin alla”