Reflections on the Secondhand Time: The Last of the Soviets

Death is often painfully difficult to come to terms with, explain to others in words despite it being a part of what people have discussed of for thousands of years. When it comes to capturing the essentialities of this difficult topic, authors of biographies and artists are probably more widely known in handling these sensitive issues than scholars. Continue reading “Reflections on the Secondhand Time: The Last of the Soviets”

Learning teamwork at the PISH picnic

Here’s why we organized the teamwork picnic. The PISH project, of which the University of Eastern Finland was a partner, is about to end. PISH stands for Problem-based learning, Intercultural communication, and STEM in higher education. The project is a transnational partnership that provides online and offline tools to develop students’ intercultural competences in multicultural classrooms. PISH tools are divided into thematic areas, such as language barriers, prejudice, collaboration skills and intercultural management.

group of people having a picnic in a park
The multiplier event was organized as a picnic

Continue reading “Learning teamwork at the PISH picnic”

Karjala-yhteistyö on ulkopolitiikkaa, aluepolitiikkaa ja arjen vuorovaikutusta

Tutkijat Alina Kuusisto ja Pirjo Pöllänen Karjalan tutkimuslaitokselta hahmottavat itärajan ylittävän vuorovaikutuksen monipuolisuutta ja monia merkityksiä Pohjois-Karjalalle ja pohjoiskarjalaisille toimijoille edeltävien 30 vuoden aikana ennen nykyistä muuttunutta geopoliittista tilannetta.

Blogi on luettavissa Pohjois-Karjalan historiallisen yhdistyksen verkkosivulla.

Kirjoitus on osa Toimijoiden Karjalat – 30 vuotta rajat ylittävää yhteistyötä Pohjois-Karjalassa -tutkimushankkeen meneillään olevaa työtä.

 

 

Hautausmaa on kulttuurinen teksti ja poliittinen manifesti: haastateltavana Ismo Björn

Ismo Björn kertoo kuolemasta: tutkittavana ilmiönä en ole kiinnostunut kuolemasta itsessään, vaan olen kiinnostunut muuttuvista hautausmaista, muistomerkeistä, hautausmaakulttuurista ja yhteiskunnasta.

An old cemetery with trees and a sole visitor, and a modern building in the background
Hautausmaa Petroskoissa. Lokakuu 2021. Valokuva: Andrew Cilikov.

Oleg Reut: – Onko kuolema lähellä? Continue reading “Hautausmaa on kulttuurinen teksti ja poliittinen manifesti: haastateltavana Ismo Björn”

Kaivoslain uudistus antaa valtaa kunnalle, mutta ei suojaa maanomistajaa, eikä vettä

Kirjoittanut: Ismo Björn

Kaivostoiminnan kyseenalaistamisessa on kyse puhtaasta vedestä, ei malmista, kaivosmineraaleista tai kaivoksista itsessään. Kaivosten hyväksyttävyys ei parane, jos kaivosten alapuolisten vesistön varrella asuvilla ja siellä kiinteistöjä omistavilla ei ole takeita vesistöjen säilymisestä käyttökelpoisina myös jatkossa. Continue reading “Kaivoslain uudistus antaa valtaa kunnalle, mutta ei suojaa maanomistajaa, eikä vettä”

Tiedon murros – akateemisen maailman muutos neoliberalismin alla

Kirjoittaja: Nikolai Dimov, harjoittelija, Karjalan tutkimuslaitos

Tämä blogi käsittelee akateemisen maailman muutosta kilpailuyhteiskunnan ja neoliberalismin vahvistumisen myötä kirjassa Learning Under Neoliberalism (2015). Keskeisimpänä ajatuksena esille nousi muun muassa kilpailun vahvistumisen tuomat epäkohdat sekä opiskelijoitten lisääntyvä yksilöllisyyden ja omaehtoisuuden korostuminen. Näitä ilmiöitä käsiteltiin sekä makro- että mikrotasolla. Continue reading “Tiedon murros – akateemisen maailman muutos neoliberalismin alla”