Lauri Luukkonen: kolmetostu haikuu

Lauri Luukkonen on työndänyh jullattavakse kolmetostu omua čomua da syviä haiku-runuo:

 

Yläh kosmosan

loittozih tiähtih kačon.

Rungas roih vilu.

 

****

 

Lattien ual hiiret

bizbetetäh rouno ku

olimpielazis.

 

****

 

Ei minuu ole

unohtettu: laskuloi

poštujuaššiekas.

 

****

 

Yksinäh olles

keitän riissuu yhtele

ristikanzale.

 

****

 

Kuundelin Buddhan

sanoi, ga häi pagizi

vierahal kielel.

 

****

 

Susiedan koiru

juoksou talois ymbäri.

Varoi nagrau puus.

 

****

 

Estounielaine

hirvi tuijottau minuu

televiizoras.

 

****

 

Tuulen iäni yöl

kui kielettömän miehen

pitky hengähtys.

 

****

 

Päiväs päiväh on

kuuzi kuudu tuttavan

brihan kuolendas.

 

****

 

En ni tänäpäi

eloksen tarkoitustu

maltanuh reššie.

 

****

 

Lyhyt kodvaine –

suuri pilvi taivahal

muzavui seičas.

 

****

 

Ken minun ustu

avaittau? – Tuuli vaiku

pihas harhailou.

 

****

 

Olengo fleitu

kudamal tundematoi

puhuu sävelmöi?

 

****

Lauri Luukkonen

Kuva: Pixabay

Päivänkakkara

 

 

 

 

 

 

Kezäkuun Paginperti: keräl died’oi da yskyniekku sego Adaman gruunu, Odavan koronu dai Otavaisen kruunu

Paginperti kerävyi egläi zoomači räkkeh kaččomattah. Erähät oldih juuri tuldu kezoidu kylbemäspäi, erähät oldih omas pihas da siepäi yhtyttih paginah. Keräl oli yksi pereh died’ois yskyniekkah sah! Sanakse neče yskyniekku on olluh paginpertiläzenny Zoomas  ihan allus algajen da voimmo nähtä, kui ravieh häi kazvau. Moine dielo tuou iluo. Died’oi ezmäi sanoi, gu ei häi pagize karjalakse, ga yhtelläh libui paginah da čoma kieli hänel oligi. Ližäkse mies ozutti kaikile vahnoi kuvii, kudamis näimmö hänen suurdu perehty: vellilöi, sizärii, bunukkoi. Tämä viritti tostugi paginpertilästy ozuttamah oman tuatan kuvii da mustelemah, kui hyö enne piettih Iivananpäiviä. Pruazniekku roihgi jo täl nedälil, da sih näh myö sežo vähäzen pagizimmo.

Paginpertis on moine perindö: allus jogahine sanelou omii dieloloi da uudizii, min jälles pagizemmo midägi tiemua. Täl kerdua tiemannu oli uuzi hätken vuotettu čoma sarjukuvasanakniigu Adaman gruunu / Odavan koronu / Otavaisen kruunu. Kniigan luadijat ollah Katerina Paalamo da Sanna Hukkanen. Suvikarjalaspäi vienankarjalakse sen on kiändänyh Olga Karlova da livvinkarjalakse Ilja Mošnikov. Katerina Paalamo saneli meile, kui kniigan luajindu oli mennyh da vastai paginpertiläzien kyzymyksih. Suuret passibot kuulutah kaikile kniigan luadijoile! Nečis kniigas lövvät äijän mostu sanastuo, kudamua voit käyttiä paginas joga päiviä. Lövvät sit čomien kuvien rinnal ezimerkikse syömizien, värilöin, elättilöin, ajonevvoloin nimitykset  suvi-, livvin- da vienankarjalakse. Sarjukuvasanakniigu pädöy da roih mieleh kui lapsile, mugai aiguhizile.

Tulii Paginperti roih 29. elokuudu 16 aigah, sissäh piemmö väliaijan.

Linkan Zoom-Paginpertih suat Hiloin Natoilpäi https://www.facebook.com/natalia.giloeva

Paginpertin sivu löydyy Facebookas: https://www.facebook.com/Paginperti-Pakinapertti-354410998236008

Čomua lämmiä keziä kaikile!

Kuva: Ilja Padčin

Kaksi äitiä ja kaksi lasta ovat kahvilassa

Lea Tajakka: ”Kallehin himoruado keviäl on runonpuolizien muailmoin duumaičenda”

Hyvä mieles roih, konzu suammo jullattavakse  meile työttylöi kirjutuksii, sanastoluvetteloloi da runoloi: nenga ellendämmö, gu karjalazet paistah da kirjutetah omal kielel. Täl kerdua julguammo Lea Tajakan runon. Algusanoih Lea on kirjutannuh muga:

”Miul melgi kallehin himoruado liijatengi keviäl on runonpuolizien muailmoin duumaičenda. Toine hyvä aiga indovuo runolois on sygyzyn lopul. Dai muitengi miul puuttuu kirjuttua runoloi da kerdojua tekstua jogapäiväzien ruadieloin keskes. Nygöi uravuin opittelemah vällämittaista runuo karjalaksi. Miul ominda perindyö on Suistaman, Korbisellän da Suojärven alovehel paistu varzinkarjalan suvimurreh.”

Sanoin räččinäzet, niin puhtahat,

mih liga sidovuu,

kirjahimien alusvillazet, kumbazet tehäh välis

pyhä ilma niin vagahaksi

Kai duumien välizet iännähykset

tahi sanoin pyrgijes huulil

miun puhahuttamizien andaloheyhenet,

niidä ilmah viskuan revennehes piänaluzes.

Konza piäčköit tullah taivahasta puhki

da viijäh tuulen kannetut duumat heän pezih,

jiäy jällel vain iänetöi yöksyksih.

Hyö šulkkusiibizet pezäseinien iäris

yön pimie kyhkytelläh valgieksi.

Lea Tajakan kasvot

Karjalan tazavallan päivy Zoomas: pruazniekan programmas šipainiekkua, runuo, muuzikkua da kilbua

 

Karjalan tazavallan päiviä pietäh 8. kezäkuudu da pruaznuija sidä piäzet sinägi. Saimmo tämän ilmoituksen karjalakse, suomekse da ven’akse Miikul Pahomovalpäi. Suuret passibot hänelleh nečidä tieduo! Ilmoituksen jälles lövvät Irina Gribulinan čoman pajotekstan ”Suvaičen sinuu, Karjala!”, kuduan Miikul on kiändänyh livvinkarjalakse.

Armahat karjalazet da Karjalan ystävät!

Kučummo teidy kaikkii Karjalan tazavallan päivän yhtehizeh pruaznuičendah, kudai pietäh Zoomas kezäkuun 8. päivänny 18. čuasul Suomen aigua. Pruazniekan programmas on šipainiekoin masterkluassu, karjalazii runoloi, muuzikkua, Tiijätgo Karjalua -kilbu da äijy muudugi mielenkiinittäjiä!

Karjalazes gorničas teidy vuotetah rahmannoit emändät – karjalazen kul’tuuran specialistu, Kul’tuurusildu-siebran piälikkö Anni Mantere da tundiettu Karjalan kanzallizen teatran artistu Viola Pekkanen, kudai ozutteli ezmäzis karjalankielizis spektaklilois. Täl vuvvel Viola sai kiitosmedalin karjalazes kul’tuururuavos.

Liittykkiä pruazniekkah tädä zoomusivetty myö: https://helsinki.zoom.us/j/61832925066?pwd=eHZjY3lJT3hiQVlNU0ZNUkJoanlxUT09

Hyviä Karjalan tazavallan päiviä!

Tulgua terveh!

Parahin pruazniekkutervehyzin,

Kul’tuurusildu (Kulsi ry)

Karjalan opastundukruugu (Helsingin yliopisto)

Lüüdilaine Siebr (Lyydiläinen Seura ry)

P.S. Liittehenny on yhtehizen pajon tekstu ”SUVAIČEN SINUU, KARJALA”.

Zoomusidien tiedoloi:

Topic: Karjalan tasavallan päivän juhla

Time: Jun 8, 2021 06:00 PM Helsinki

Join Zoom Meeting

https://helsinki.zoom.us/j/61832925066?pwd=eHZjY3lJT3hiQVlNU0ZNUkJoanlxUT09

Meeting ID: 618 3292 5066

Passcode: 314793

 

Hyvät karjalaiset ja Karjalan ystävät!

Kutsumme teitä Karjalan tasavallan päivänä 8. kesäkuuta klo 18 yhteiseen zoom-juhlaan. Juhlaohjelmassa on karjalanpiirakoiden työpaja, karjalaista runoutta, musiikkiesityksiä, Karjala-tietovisa ja muuta kivaa!

Karjalaisessa vieraskamarissa teitä odottavat vieraanvaraiset emännät – karjalaisen kulttuurin asiantuntija, Kulttuurisilta-yhdistyksen puheenjohtaja Anna Mantere ja tunnettu Karjalan kansallisen teatterin näyttelijä Viola Pekkanen, joka osallistui ensimmäisiin karjalankielisiin näytelmiin Petroskoissa. Hänet on palkittu hiljattain kiitosmitalilla suuresta panoksestaan karjalaisen kulttuurin tunnetuksi tekemiseen ja säilyttämiseen.

Liittykää juhlaan tätä linkkiä seuraten: https://helsinki.zoom.us/j/61832925066?pwd=eHZjY3lJT3hiQVlNU0ZNUkJoanlxUT09

Hyvää Karjalan tasavallan päivää!

Tervetuloa!

Juhlaterveisin,

Kulttuurisilta (Kulsi ry)

Karjalan opintopiiri (Helsingin yliopisto)

Lyydiläinen Seura ry (Lüüdilaine Siebr)

P.S. Liitteeksi on yhteislaulun teksti ”SUVAIČEN SINUU, KARJALA” karjalaksi ja venäjäksi.

Zoom-tapahtuman tietoja:

Topic: Karjalan tasavallan päivän juhla

Time: Jun 8, 2021 06:00 PM Helsinki

Join Zoom Meeting

https://helsinki.zoom.us/j/61832925066?pwd=eHZjY3lJT3hiQVlNU0ZNUkJoanlxUT09

Meeting ID: 618 3292 5066

Passcode: 314793

 

Дорогие земляки и друзья Карелии!

Приглашаем Вас на совместное празднование Дня Карелии, которое состоится в зуме 8 июня 2021 года в 18 часов (по финскому времени). В программе праздника мастер-класс по калиткам, карельская поэзия, музыкальные выступления, викторина по Карелии и много интересного!

В карельской горнице Вас встретят гостеприимные хозяйки праздника – специалист по карельской культуре, руководитель общественной организации «Культурный мост» Анна Мантере и известная актриса Национального театра Карелии Виола Пекканен, игравшая в первых спектаклях на карельском языке. В этом году Виоле Пекканен была вручена благодарственная медаль за популяризацию и сохранение культуры Карелии.

Присоединяйтесь к празднованию по ссылке: https://helsinki.zoom.us/j/61832925066?pwd=eHZjY3lJT3hiQVlNU0ZNUkJoanlxUT09

Hyviä Karjalan tazavallan päiviä! – С Днем Карелии!

Tulgua terveh! – Добро пожаловать!

С праздничным приветом,

Культурный мост (Kulsi ry)

Кружок карельского языка (Helsingin yliopisto)

Людиковское общество (Lyydiläinen Seura ry)

P.S. В качестве приложения посылаем текст общей песни «Люблю тебя, Карелия» на карельском и русском языке, которую мы вместе исполним на празднике.

Ссылка за участие в зум-мероприятии:

Topic: Karjalan tasavallan päivän juhla

Time: Jun 8, 2021 06:00 PM Helsinki

Join Zoom Meeting

https://helsinki.zoom.us/j/61832925066?pwd=eHZjY3lJT3hiQVlNU0ZNUkJoanlxUT09

Meeting ID: 618 3292 5066

Passcode: 314793

 

SUVAIČEN SINUU, KARJALA

 

Randu lagei, sinivalgei

talvipakkaizel.

Randu helei neiččyön iänel

kevätvihmaizel.

Kučui minun ijäkseni

järven, hongien rinnalegi

omal čomal pajoizel.

 

[Kerdavosanat:]

Hoi Karjala, voi Karjala!

kui sinun silmii uskon ma,

kui sinun sanoi uskon ma

da suvaičen, oi oma mua!

 

Valgiel yöhyöl ylen hil’l’u

minun sydämel.

Terväh lähtöy kulduvil’l’u

syvyspeldoizel.

Minä pezen oman tuskan

iänisvedyöl, sinuh uskon:

Ole ainos minun kel!

 

Tiähti syttyy buito tuohus

sinun taivahah.

Armas randu, älä kaduo

iäres igänäh!

Helistäh Valamoin kellot,

sinun rahvastu da eluo

Jumal ainos vardeikkah!

 

Irina Gribulina (sanat da muuzikku), livvinkarjalakse on kiändänyh Miikul Pahomov (2021)

Kaksikielen tiekyltti, jossa lukee Karjalan tasavalta venäjäksi ja karjalaksi

 

 

 

Opastajien kerähmö da Paginperti: ravei nedälinloppu elvytysprojektan hantuzis

Karjalan elvytysprojektan hantuzis mennyt nedälinlopul kerävyimmö kahteh pidoh. Suovattan 22. oraskuudu piimmö enzimäzen karjalan opastajien, kielikerholoin pidäjien da toizien kieliruadajien kerähmön da pyhänpiän Sroičanpäivänny vastavuimmo Paginpertis. Mollembat vastavundat mendih Zoomas, da niilöih piäzigi rahvastu Suomen eri čurilpäi. Paginpertih kävyi sežo Ven’an karjalastu Karjalan Tazavallaspäi sego Tverin oblastispäi.

Opastajien da kielikerholoin pidäjien kerähmös pagizimmo sit, kui tärgei on verkostoijakseh sego suaja da andua nevvuo toine toizele karjalan opastusdielolois. Jogahine saneli omii kogemuksii kielen opastandas, da niilöin luvus oli rahvahanopistoloin karjalan kursoin sego lapsien kieli- da ozutelmukerholoin piendy. Nägövih nostih moizet dielot, kui opastusmaterjualoin vähys libo olemattomus ezimerkikse suurembih lapsih niškoi da vie segi, gu puaksuzeh iče opastajat tarvittas ližiä kielen opastustu. Neče oligi yksi sen kerähmön tarkoituksis: tiijustua, kui elvytysprojektu vois tugie karjalan opastajii da kielikerholoin pidäjii da ezimerkikse mittustu opastustu projektan hantuzis vois organizuija. Mostu ruandua projektas rubiemmo jatkamah da kehittämääh iellehgi.

Pyhänpiän 23. oraskuudu Paginpertis pagin meni ravieh. Perindön mugah jogahine saneli omii dieloloi, kuulumizii da midä vai iče tahtoi sanuo karjalakse. Täl kerdua Paginperis oli kaksi gost’upagizijua. Ezmäi Antonovan Natoi saneli Vieljärven kielipezän ruandas, sen ilolois, tuloksis dai probliemazis. Paras kohtu Natoin paginas oli se, konzu häi ozutti videon, kuduas kielipezän lapset paistih karjalakse. Kielipezän ruandu on hinnatoi: juuri sie lapsi kuulou kieldy da pagizou sih kogo päivän! Opastundu kieleh menöy kielipezäs kebjieh luaduh lapsien mieles, kerran se roih kižates da elostajes sego midägi mielužua ruaduo ruadajes. Natoin mugah Vieljärven kielipezä vuottas, konzu Suomesgi avavus karjalan kielipezä, da sit vaste vois suaja tugie da nevvuo toine toizes sego oppie ruadua midägi yhtehisty.

Toine pagizii oli Aleksi Ruuskanen, kudai saneli omih kiännösruadoloih näh. Aleksi on kiändänyh karjalakse paiči muudu moizet kniigat, kui Alisa kummanmuas, Pieni Prinsut, Peppi Pitkysukku da Peppi Pitkysukku nouzou laivale (kaksi jälgimästy yhtes Tamara Ščerbakovan kel). Nygöi häi on loppemas kolmanden Peppi-kirjan kiännösty, kudamua jo äijäl vuotetah Pepin suvaičijat. Aleksi ozutti omassah kiännösezimerkit, kudamis nägyi, kui jygei toiči dai puaksuhgi löydiä pättävät vastinehet ezimerkikse sanondoile da sananpolvile. Sanakse, häi mainičči eriže Antovan Natoin vahnembispäi kerättyy sanonduluvetteluo, kuduas on olluh kiändäjäle suurdu abuu. Täsgi nägyi kerras, kui tärgei on karjalazil verkostoijakseh da avvuttua toine tostu.

Ilo oli nähtäkseh kaikkienke opastajien kerähmös dai Paginpertis. Mollembas vastavundas rodih ylen hyvä mieles. Tulieh opastajien kerähmöh näh suat tieduo myöhembä. Tulii Paginperti roih 20. kezäkuudu. Vuotammo sih muidugi! Tule pagizemah karjalakse da kuundelemah toizien paginua: meil jogahine pagizou omah čomah paginluaduh.

Linkan Zoom-Paginpertih suat Hiloin Natoilpäi https://www.facebook.com/natalia.giloeva

Paginpertin sivu löydyy Facebookas: https://www.facebook.com/Paginperti-Pakinapertti-354410998236008

Kuva: Ilja Padčin

Kaksi äitiä ja kaksi lasta kahvilassa

Pyhä vezi -runo karjalakse Ylel: rahvahanopiston opastujien kiännösruavon tulos

5.5.2021

Myö hyväl mielel da rakkahal ruammo yhtesruaduo kaikkien karjalazienke da otammo vastah jullattavakse karjalankielisty materjualua. Tässäh olemmo jullannuh blogas  Päivännouzu-Suomen yliopiston karjalan opastujien luajittuu da kerättyy uskondosanastuo sego Lapinlahten rahvahanopiston karjalan opastajan da opastujien työttyy autosanastuo, kuduat lövvät täs: https://blogs.uef.fi/karjalanelvytys/muita-sanastoja/

Täl nedälil olemmo suannuh jullattavakse Pyhä vezi -nimizen runon, kuduan ollah kiännetty suomespäi karjalakse Kaukamečän rahvahanopiston opastujat Kajuanispäi. Runon voit kuulta täs https://areena.yle.fi/audio/1-50799937, se zavodih kohtas 19.30.

Täs se runo karjalakse da suomekse:

Pagizen, hengiän sinule, salvattu vezi Hiizkoski, pyhä vezi

Ezimuamoloin kielel pagizen sinule, Koitajogi salvattu vezi

Kielel, kudamua malta en

Ammuzien sanoin kaiguloi virralles Koitajogi

Kodoilan sanoin kaiguloi Kokkokallivon ruskieloile kuvile

Tuttavien sanoin karieloi hobjazile taimenile

Salvatun vien edeh da tuakse

pyhän kosken piäle da alle

Hiizkosken pinnale

Koitajoven pohjale

Rajoin yliči rajoin alači kulgiele ezimuamoloin kielele.

***

Puhun, puhun sinulle, padottu vesi Hiiskoski, pyhä vesi

Esiäitien kielellä puhun sinulle, Koitajoki padottu vesi

Kielellä, jota en osaa

Kaukaisten sanojen kaikuja virrallesi Koitajoki

Kotoisten sanojen kaikuja Kokkokallion värikuville

Tuttujen sanojen väreitä hopeisille taimenille

Padotun veden eteen ja taakse

pyhän kosken ylle ja alle

Hiiskosken pinnalle

Koitajoen pohjalle

Rajojen yli rajojen ali kulkevalle esiäitien kielelle. 

Karjalan kielen opastai Elena Junttila on sanelluh kiännöksen idejah da sen todevuttamizeh näh nenga:

Minuh otti yhtevytty Outi Rossi, yksi Joven iäni -projektan ruadajis, da sanoi, gu hänelleh pidäs suaja  runon kiännös karjalakse. Projektal oli kiireh. Iänikniigale pidi piäsä ilmah  Ylen hantuzis oraskuul. Minä sanoin, gu ičelleni eule aigua, ga meil on karjalan kielen kursu Kajuanin linnas 6. – 7.3., kus voizin ottua kiännösruavon harjaituksekse opastujile. Mugai luajiimmo.  Opastujat oldih ihastuksis. Runon kiändämine jäi heile kodiruavokse, gu olis enämbi aigua sanoin ečittäväkse da duumaittavakse, mit niilöis päitäh parahite. Sil kerdua piimmö meijän enzimäzet urokat Teamsan kauti. Meidy oli 5 opastujua da minä opastai. Sit pyhänpiän yhtes kačoimmo kiännöksen da valličimmo parahat variantat. Outile minun yhtevystiijot andoi Olga Gokkoeva. Outil on ičel yhtevys karjalažuoh. Iänitevokses on toiziigi kielii ven´an, suomen da karjalan ližäkse – on vengrien, udmurtoin, hantoin da anglien kielet. Ezmäi Outile pidi ičele lugie kiännös, ga häi tahtoi kuulta, kui sanat sanotah. Minä koppain telefonan da iänitin runot. Outile se rodih ylen mieldy myöte. Muga sit se terväh tallendettu iäniteh puuttuigi tevokseh.

Kuva: Elena Junttila

Jäätyvä vedenpinta

 

 

 

 

 

Sulakuun Paginperti: terveh tulgua, uvvet paginpertiläzet!

Egläi Paginperti kerävyi Zoomas jo kolmattu kerdua. Ilo oli nähtä uuzii paginpertiläzii! Yksi heis kirjutti, gu vastebo nygöi ozakse on löydynyh kohtaine, kus voit paista karjalakse da kuunnella toizien paginoi eri murdehil. Jogahine saneli omii dieloloi, elostu, kyzeli muidu da vastai annettuloih kyzymyksih. Paistes aigu lennähtih terväh. 

Gost’annu oli Olga Ogneva, kudai saneli Karjalan tv:n karjalankielizis programmois, kudamii kaikin myö ylen suvaičemmo: Lähtin minä Läkköiläh, Tolkun pagin, Omin silmin. Kai nämmä programmat lövvytäh Youtubes. Olga huomai, gu hyvä olis suaja enäm programmua lapsih niškoi, da kaikin oldih hänenke yhty mieldy. 

Pagizimmo paginpertis sežo Kuibo parem karjalakse -kyzelyy da sen tärgevytty: myöhäi luajimmo nygösty karjalan kieldy yhtes.  Tämän vuvven piettylöin kyzelylöin vuoh luajittuloih sanoih kuulutah ezimerkikse huondeskirkei, huondesniekku ’aamuvirkku’ da ildukirkei, ilduniekku ’iltavirkku’.

Tulii Paginperti roih 23. oraskuudu 16 aigah, da sit kuundelemmo Aleksi Ruuskastu, kudai kerdou omih kiännösruadoloih näh. Aleksi on kiändänyh karjalakse paiči muudu moizet kniigat, kui Alisa kummanmuas, Pieni Prinsut, Peppi Pitkysukku da Peppi Pitkysukku nouzou laivale (kaksi jälgimästy yhtes Tamara Ščerbakovan kel). Nygöi häi on loppemas kolmanden Peppi-kirjan kiännösty, kudamua jo äijäl vuotetah Pepin suvaiččijat.  

Tulien Paginpertin toizekse gost’akse roih Antonovan Natoi, kudai sanelou omas uvves ABČ-kniigas da  Vieljärven kielipezäs. Natoi varmahgi ozuttau paginpertiläzile, midä ruatah lapset kielipezäs da kui hyö opastutah karjalan kieleh kižates da elostajes sego midägi ruaduo ruadajes, mi voi kiinnittiä toizien lapsien mieldy, sendäh hyvä on ottua Paginpertih keräle omat lapsetgi!  

 

Sähköinen lomake avattu projektiehdotuksia varten

Elvytyshanke on nyt avannut sähköisen lomakkeen, jolla haemme karjalankieliseltä yhteisöltä ehdotuksia Suomessa toteuttaviksi karjalan kieleen liittyviksi yhteistyöprojekteiksi. Meille voi ehdottaa projekteja, joihin tarvitaan elvytyshankkeelta rahallista tukea, mutta myös sellaisia yhteistyön muotoja, jotka eivät aiheuta kuluja.

Tätä tiedotetta saa jakaa vapaasti eteenpäin karjalankieliselle yhteisölle ja muille karjalan kielen elvyttämisestä kiinnostuneille.

Toivomme erityisesti suunnitelmia, jotka edistävät karjalan kielen suullista tai kirjallista käyttöä ja kielen oppimista. Erityisenä kohderyhmänä voidaan pitää kielen elpymisen kannalta tärkeitä ikäryhmiä eli lapsia ja nuoria. Ehdotuksia voivat tehdä tasaveroisesti niin yhdistykset tai yhteisö kuin yksittäiset henkilöt tai työryhmätkin. Elvytyshanke osallistuu yhteistyöhön rahoituksen kautta mutta myös kieliasiantuntijoiden työn muodossa.

Lomake on osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/8DD786B7746BDC1D, ja se on avoinna 15.5.2021 saakka. Sen jälkeen käymme läpi kaikki ehdotukset ja päätämme, mihin projekteihin vuosien 2021–2022 elvytyshankeen on mahdollista osallistua tämän rahoituksen puitteissa. Päätöksentekoon vaikuttavat monet asiat: eri kielimuotojen tai kohderyhmien tarpeet, kohderyhmän laajuus (kuinka suurta joukkoa projektin tulokset hyödyttävät) ja suunnitelman toteutuskelpoisuus sovitussa määräajassa. Valittujen projektien kanssa neuvotellaan kustannuksista, tehdään tarkennettu kustannusarvio ja kirjallinen sopimus yhteistyöstä. Kaikki rahaliikenne hoidetaan Itä-Suomen yliopiston kautta, jolloin sen kanssa noudatetaan yliopiston talousasioiden ohjeita.

Projektiehdotuksia koskeviin kysymyksiin vastaavat professori Helka Riionheimo (helka.riionheimo@uef.fi) ja talousasioiden osalta osastonjohtaja, professori Risto Turunen (risto.turunen@uef.fi).

 

Seuraavassa kuvataan lyhyesti, millaisia suunnitellut projektit voivat olla.

Karjalankielinen ryhmätoiminta

Elvytyshanke haluaa tukea toimintaa, joka tuo yhteen karjalan kielen puhujia ja jossa on mahdollisuus opetella tai harjaannuttaa kielitaitoa. Ryhmätoiminta voi olla suunnattu eri-ikäisille, mutta erityisesti kannustamme sellaisia ideoita, jotka tuovat yhteen vanhempaa ja nuorempaa sukupolvea. Esimerkkejä: kielikerhot, keskustelukerhot, opintopiirit, harrastusryhmät, lasten kielikerhot tai -leirit. Suunnittelussa täytyy ottaa huomioon koronatilanne, joten ainakin aluksi on viisasta keskittyä verkkotapaamisiin, kunnes lähikontaktit ovat taas turvallisia.

Karjalankieliset (verkko)julkaisut

Toivomme ehdotuksia karjalankielisiksi (verkko)julkaisuiksi, jotka tukevat kirjakieliä ja/tai kielen oppimista. Karjalan kirjakielet ovat eri tilanteissa. Livvinkarjalan kirjakieli on jo sekä Venäjällä että Suomessa varsin vakiintunut. Vienankarjalan kirjakielen tukena on Venäjän Karjalassa tehty työ, mutta suomalaisille suunnattua materiaalia tarvitaan lisää. Vähiten materiaalia on ollut saatavilla eteläkarjalaksi (josta elvytyshanke käyttää kielitieteellisen käytännön mukaista nimitystä ja johon kieliyhteisössä viitataan myös nimityksillä varsinaiskarjala ja suvikarjala). Sen normittamistyön on aloittanut Suojärven Pitäjäseura 2010-luvulla. Kirjakielen normittaminen on iso työ, joka koostuu monesta pienemmästä palasesta, etenee vähitellen eikä varsinaisesti lopu koskaan. Kirjakieltä rakennetaan tekemällä esimerkiksi kielioppeja, sanakirjoja tai sanastoja, oppikirjoja ja muuta oppimateriaalia mutta myös kirjoittamalla tai kääntämällä erilaisia tekstejä. Elvytyshankkeelle voi ehdottaa kaikkien kirjakielten tukemiseen tähtääviä projekteja, mutta kiinnitämme huomiota eteläkarjalan ja vienankarjalan erityistarpeisiin.

Yhteistyön tuloksena syntyvät materiaalit julkaistaan verkossa sellaisessa muodossa, että ne ovat kaikkien vapaasti käytettävissä. Jos jotain halutaan julkaista myös painettuna, on neuvoteltava yhteistyöstä jonkin julkaisijan kanssa.

Ääni- ja videotallenteet

Helmikuussa tekemämme kysely osoitti, että kielenoppijat kaipaavat kirjallisen oppimateriaalin lisäksi audiovisuaalista aineistoa, joka auttaa harjoittelemaan karjalan kielen ääntämistä ja kielen suullisia käyttötapoja. Siksi toivomme ehdotuksia projekteista, joissa tuotetaan karjalankielisiä ääni- tai videotallenteita. Yhtenä tärkeänä kohderyhmänä voi tässäkin pitää lapsia ja nuoria, mutta tallenteet ovat tärkeitä myös aikuisille kielenoppijoille.

Muut hankkeet

Lomakkeella voi ehdottaa myös muita kuin yllä kuvattua ideoita, jos ne ovat hyvin perusteltuja. Elvytyshankkeen rahoitusta ei kuitenkaan käytetä taiteelliseen työskentelyyn tai taidetapahtumien rahalliseen tukemiseen.

Yhteistyö, joka ei vaadi rahoitusta

Olemme saaneet jo tähän mennessä muutamia viestejä, joissa toivotaan elvytyshankkeen kanssa yhteistyötä mutta jotka eivät tarvitse rahallista tukea. Olemme avoimia myös tällaiselle yhteistyölle, ja näihin liittyviä esityksiä voi esittää samalla sähköisellä lomakkeella. Myös karjalan kieleen ja kulttuuriin liittyvissä tapahtumissa voidaan olla tällä tavoin mukana yhteistoiminnassa.

 

Toivomme, että saamme monenlaisia yhteistyöehdotuksia. Kielen elpyminen on koko kieliyhteisön asia, ja nyt kannattaa esittää kaikenlaisia omaa kieltä tukevia ideoita!

 

Kuva: Margarita Kemppainen

Keskustelutilaisuuden satoa

Pääsiäismunia linnunpesässä

Pidimme 25.3.2021 Zoomissa keskustelutilaisuuden, jossa oli Zoomin rekisteritietojen mukaan mukana kaikkiaan 86 osallistujaa; heistä lähes 60 oli paikalla koko kokouksen ajan. Lämmin kiitos mukana olleille vilkkaasta keskustelusta, joka toi näkyviin karjalaisyhteisön monia näkökulmia! Verkkotilaisuus tavoittaa ihmisiä laajasti, ja korona-aika on totuttanut monet meistä tällaiseen työskentelyyn. Olemmekin päättäneet jatkaa verkkokokouksia koko hankkeen ajan, ja mietimme jo seuraavan tapaamisen aihetta ja mahdollisia vieraita.

Seuraavassa on lyhyt kooste kokouksessa esiin tulleista elvyttämistoimintaa koskevista käytännön ehdotuksista, joissa olisi ehkä mahdollista tehdä yhteistyötä elvytyshankkeen kanssa:

 • kieliaktivistien tukeminen (Karjalan Kielen Kodi järjestänyt verkkokurssina Suomen Saamelaisalueen koulutuskeskuksen kanssa)
 • lasten animaatiofilmejä karjalaksi (Venäjällä animaatioita saatavilla tätä varten)
 • dokumentti, jonka avulla lisätään suomalaisten tietoa karjalan kielestä
 • karjalan kielen opetus kansalaisopistoissa, verkkokursseina uusia mahdollisuuksia
 • maksuttomat karjalan kielen kurssit
 • etäopetus tärkeää, koska karjalaiset asuvat eri puolilla maata
 • karjalan käyttämisen harjoittelua tarvitaan
 • lähiopetus ja -toiminta tärkeää: keho muistaa
 • karjalan ja lyydin piiri: opiskelua sulassa sovussa
 • musiikin yhdistäminen kielen tukemiseen, kiinnittyminen karjalan kieleen tunteiden tasolla
 • digitaaliset välineet kielenoppimisen tukena
 • karjala mediassa
 • kielimateriaalit, sanakirjat, korpus
 • kielen elvytyksen asiantuntijoiden tuki karjalankielisille, mahdollisuus kysyä
 • tuki karjalan ääntämisen ja äänteiden opetteluun
 • karjala nuorten ulottuville: YouTube, podcast
 • kansalaisopistojen opettajien kurssimateriaalit
 • lyhyt karjalan kielen kurssi tarjolle lukiolaisille
 • verkosto, jossa aktivistit, opettajat, tutkijat etsivät ratkaisuja yhteistyössä
 • äänikirjat, joissa mahdollisuus seurata samalla tekstiä
 • verkostoituminen saamelaisten kanssa; kolttasaamelaisilla samanlaiset evakkokokemukset kuin karjalaisilla
 • eteläkarjalan kirjakielen tukeminen (mukaan lukien keskustelu kielimuodon nimityksestä)
 • karjalan kielimuotojen yhteinen sanastotyö

Lisäksi jaettiin muun muassa kokemuksia karjalan kielen oppimisesta ja käyttämisestä arkielämässä, yhteistyöstä ja karjalan eri kielimuotojen tukemisesta. Karjalan yhteiskunnallisen aseman kehittämisestä käytettiin niin ikään monta puheenvuoroa, jotka olivat hyvä evästys kielipoliittisen ohjelman valmisteluryhmälle.

Seuraavaksi pyydämme kieliyhteisöltä konkreettisia ehdotuksia toiminnaksi, jota voisimme yhteistyössä kehittää vuoden 2021 aikana. Tätä varten valmistelemme sähköisen lomakkeen, joka avataan näillä näkymin viikolla 16. Olemme erityisen kiinnostuneita yhteistyösuunnitelmista, jotka liittyvät karjalankieliseen ryhmätoimintaan, kielen oppimista tukeviin julkaisuihin ja äänitteiden tai audiovisuaalisten tallenteiden tuottamiseen. Ehdotusten toivomme olevan hyvin perusteluja ja realistisia, joten niiden laatiminen kannattaa aloittaa hyvissä ajoin. Päätös siitä, mihin yhteistyötarjouksiin elvytyshankkeessa tartutaan, tehdään sen puitteissa, mihin vuotuinen rahoitus antaa mahdollisuuden.

Tässä vaiheessa rauhoitumme pääsiäisen viettoon. Hyvyä Äijyäpäivyä! Hyviä Äijiäpäiviä!

Kuva: Katerina Paalamo

Virboi Paginpertis

Virboipyhänpiän Paginpertih tuli 14 aiguhistu. Nelli lastu čökähtelih vähäzekse aigua tervehtimäh toine tostu.  Erähil nävyttih kois školaniekoin luajitut čomat virboiviččazet.
Korona-aigu vei meijät Zoomah, da Paginpertin kohtal se on hyvägi dielo: sih piäzet nygöi hos kuspäi. Sanakse rahvastu oli Suomen eri čurilpäi sego Tverin Karjalaspäi. Ilo oli kuulta kaikkii karjalan paginluaduloi da nähtä, kui hyvin karjalazet ellendetäh toine tostu.
Eričyspassibot Olga Karlovale, kudai saneli meile Virboih da Äijähpäiväh näh ozuttajen čomua pruazniekkukuvua.
Hyvyä Äijyäpäivyä! Hyviä Äijiäpäiviä kaikile!