Vienankarjalaini pakinaklupi kuččuu pakinoilla 

Pakinaklupih kučumma kaikkie, ken tahtou hivuo omua karjalan kielen pakinaneruo. Et ruohtine vielä paissa karjalakši, voit tulla kuuntelomah! Kaikkie meitä yhistäy karjalan kieli ta kulttuuri. Keräyvymmä Zoom-pirttih ta pakajamma šitä, mitä iče elämmä, tiijuššamma ta tahomma jakua toisilla.

Kevyällä 2024 piemmä nellä Zoom-pakinakertua. Enšimmäini vaštauvunta on 22.1. klo 16.40–17.40. Vetäjänä on Olga Karlova, häneltä voipi tiijuštua lisyä tai Zoom-linkin (olga.karlova@uef.fi). Pakinaklupin tarkemman kevätkalenterin ta -pluanit löyvät täštä: linkki Vienankarjalaisen pakinaklupin šivulla. Šivulta löytyy äijä mukavua luvettavua vienankarjalakši. 

Tule terveh miän joukkoh!