Elvytysprojektan Rastavu

Rastavu lähenöy! Karjalan elvytysprojektan ruadajat jiäjäh rastavanlomale 22.12.2023. Rubiemmo myös ruadamah da lugemah sähköpoštua 5.1.2024.

Tahtommo passiboija täs vuvves kaikkii blogan kaččojii da yhtehizen ruavon ruadajii. Rakkahal jatkammo ruaduo karjalan kielen elvyttämizekse da kehittämizekse yhtes kieliyhtehistönke sežo vuvvennu 2024.

Rauhažua Rastavua da hyviä uuttu vuottu! Täs vie sanazet kaikile tuttavah rastavanpajoh, kudaman ollah kiännetty vienankarjalakse Elena Rapa (Ravan Jelena) da Olga Karlova (Lammaisjärven Olka).

No ollou tullun kezä

No ollou tullun kešä
nyt talvišiämellä,
ka luatinemma pešän
myö lintusilla.

Miän kuuši tuohukšie
jo puhkei kukkimah,
čillien helähykšie
nyt rupei kuulumah.

Ta starikkaki nuortuu
kuin lapši kisuamah,
ta koukkušelkä šuortuu,
niin kai on mielissäh.

Niin hyvä, lämmin, hellä
on mieli šiun ta miun.
Oi još imehnisellä
ois Roštuo ainani.

Kuva: Pixabay