Nimistökurššin opaštujat planiiruijah karjalaisien elošijojen nimistyö

Päivännoušu-Šuomen yliopisson karjalan kielen ainehopintoloih kuuluu nimistökuršši, šen nimi on Karjalainen nimistöntutkimus. Kurššin aikana opaštujat tuttavuššutah šiih, kuin ruatau karjalaini paikan- ta henkilönnimistösistiema ta kuotellah ičeki planiiruija nimistyö karjalakši.

Elvytyšprojektin blogissa on nyt Karjalaini nimistö -šivu, kumpaselta löyvytäh nimistökurššin loppuruavot. Niissä ruatoloissa opaštujat on rakennettu kuvitellut karjalaiset kylät nimineh karttoneh. Uuteh blogin šivuh ta opaštujien karjalankielistä nimistyö kuvuajih ruatoloih voipi tuttavuštuo täššä: linkki Karjalaini nimistö -sivulla.