Karjalaini nimistö

Tällä šivulla julkuamma kirjutukšie ta muuta materijalie karjalaiseh nimistöh nähen.

15.2.2024

Nimistökurššin opaštujat planiiruijah karjalaisien elošijojen nimistyö

Päivännoušu-Šuomen yliopisson karjalan kielen ainehopintoloih kuuluu nimistökuršši, kumpasen nimi on Karjalainen nimistöntutkimus. Kurššilla kačellah karjalankielisien paikan- ta henkilönnimien šäilymistä, muuttumista ta nykyistä käyttyö karjalaisien eri eläntäalovehilla. Kurššilla opaššutah tuntomah perintehisie nimikäytäntöjä tai uuvven nimissön muuvvoššuntua. Kurššin opaštaja on Olga Karlova.

Nimet ollah oša kieltä šamoten kuin ylehisšanatki. Nimilöissä on omaluatuista kielitietuo; ne šanellah mitänih omačottaista nimettäväštä kohašta, jotta erottua šen šamanlajisista. Nimilöih peitteliytyy imehnisen ta rahvahan smietintätapa ta muailmankuva. Nimet muuvvoššutah kieleššä ruatajien sakonojen mukah, ta ne on otettava čottah nimistyö šuunnitellešša.

Kurššin aikana opaštujat tuttavuššutah šiih, kuin ruatau karjalaini nimistösistiema ta kuotellah ičeki planiiruija nimistyö karjalakši. Luajitah kylien karttoja, nimitetäh luonnon kohtie šekä annetah nimijä kulttuuripaikoilla. Elošijojen palvelut šekä talot ta niijen eläjät tai kotielukat ta šiivatat niise šuahah omat karjalaiset nimeh.

Alahampana voipi tuttavuštuo nimistökurššin loppuruatoloih, kumpasissa opaštujat on uurahašti heittäyvytty unekšimah karjalankielisestä ympärissöštä.

Elena Rapa, Mändymäen nimistö: linkki

Sirpa Mänty, Kammiččaniemen nimistö: linkki

Nunnu Raatikainen, Hapanmaitol’an nimistö: linkki

Maura Häkki, Häkinsellän nimistö: linkki

Aleksandra Soloveva, Pirttijärven nimistö: linkki