Häkinsellän nimistö

Luatin Karjalaista nimissöntutkimušta -kurššilla opaššušvuotena 2023–24: Häkin Maura / Maura Häkki

Päivännoušu-Šuomen yliopisto

Karjalan kielen elvytyšprojekti

Häkinsellän kylä

Häkinselgy -kylännimi rodih sit, ku enzimäine Häkki tuli nygözen kylän alovehel elämäh. Kylän ozien nimet Ihalu, Taroila da Rabala muvvostuttih sit, ku nämmis kylän kohtis elettih ezmäi Ihalat, Ravat da Taroit da heijän taloloi ruvettih kuččumah Ihalakse, Taroilakse da Rabalakse.

Kylän nimilöis voibi nähtä karjalan eri kielimuodoloi, sendäh ku sie eläjät karjalazet paistah eri karjalan murdehil. Čiučoilammen kylänozan nimi rodih sit, ku sie on lambi, kudaman ymbäril oli ainos čiučoidu. Kokkosuaren nimi rodih suaren muvvos, ku se on nengoine pyöryžy da kuhmikas. Ristikanzoin nimis olen käyttänyh omua, perehen, dovarišoin da dovarišoin elättilöin nimii heijän luval.

Nimien luvettelo

Ristikanzoin nimet

Ravan Jykin Danin Einon Arin Jelena -> Rutto-Jeli (nimi roih siih, ku Jeli kiändäy dai luadiu kai ruavot ruttoh)

Häkin Ančin Maura, Väslän sizarus da Vahnu-Ančin lapsi

Häkin Lumpan Ančči -> Vahnu-Ančči ( käytetäh sendäh ku suvus on toiziigi, kudamien nimi on Ančči), Mauran da Väslän tuatto

Häkin Ančin Väslä -> Pikoi-Ančči, Mauran velli

Ihalazen Sivi

Batšarin Niko

Taroin Santra

Kodielättilöin nimet

Tora da Mörgö (Mauran kažit)

Jäppine da Nestäri (Sivin kažit)

Oravaine (Vahnu-Ančin hebo)

Räykky (Väslän koiru)

Taloinnimet

1. Ihalu

1.a Ihalazen Sivi

1.b Jäppine da Nestäri (Sivin kažit)

2. Taroila

2.a Taroin Santra

3.Häkintaloi

3.a Häkin Lumpan Ančči -> Vahnu-Ančči (käytetäh sendäh ku suvus on toiziigi, kudamien nimi on Ančči), Mauran da Väslän tuatto

 8. Rabala

8.a Ravan Jykin Danin Einon Arin Jelena -> Rutto-Jeli (nimi roih siih ku Jeli kiändäy dai luadiu kai ruavot ruttoh)

5. Ryhjän kerrostaloi (Ryhjydorogu 2)

5. a Batšarin Niko

6. Čiučoilammen kerrostaloi (Čiučoilammendorogu 4 )

6.a Häkin Ančin Väslä -> Pikoi-Ančči, Mauran velli da Vahnu-Ančin poigu

6.b Räykky (Väslän koiru)

7. Kokkosuaren kerrostaloi (Kokkosuarendorogu 11)

7.a Häkin Ančin Maura, Väslän sizarus da Vahnu-Ančin lapsi

7.b Tora da Mörgö (Mauran kažit)

Kylänagjoin nimet

Ihalu

Taroila

Rabala

Čiučoilambi

Firmoin da muijien nimet

4. Rutto-Jelin kiännös- da konsul’tantufirmu “Ruttoh”

9. Taroin Santran pläššindyopisto “Gruugu”

32. Ihalazen Sivin julguamo “Suakkun”

25. Batšarin Nikon kniigulaukku da koufeičuppuine “Paginčuppu”

11. Häkin Mauran käziruadofirmu/laukku “Čomendus”

13. Lumpan Ančin syömislaukku “Šulčin”

14. Väslän mašinlaukku- da kohendamo “Väslän mašin”

15. Häkinsellän škola

16. Kokkosuarensildu

17. Kokkosuaren bibliotiekku

18. Ryhjän vahnoinkodi

19. Čiučoilammen päivykodi

20. Häkinsellän tervehyskeskus

21. Häkin kon’ušši

-21.a Oravaine ( Vahnu-Ančin hebo)

31. Rabalan venehvalgamo

10. Ihalan päivykodi

26. Taroilan arienu

12. Häkinsellän čondžoibazari

Uuličoin nimet

Taroinuuličču

Ihalanuuličču

Ryhjydorogu

Kokkosuarendorogu

Čiučoilammendorogu

Luondonimet

29. Rabajärvi

22. Häkinočču/obottu (peldo)

– > Vahnu-Ančin hevon Oravazen haga-aidu

28. Čiučoilambi

23. Kokkosuari

30. Kokkosuarenrandu

24. Häkinočanrandu