Hapanmaitol’an nimistö

Luatin Karjalaista nimissöntutkimušta -kurššilla opaššušvuotena 2023–24: Nunnu Raatikainen

Päivännoušu-Šuomen yliopisto

Karjalan kielen elvytyšprojekti

Alkusanat

Otin tehtävän lähtökohdaksi karjalankielisen lastenromaanin Huoti-tiätä, kišša ta koira (Eduard Uspenski, karj. Valentina Karakina ja Olga Karlova). Sen perusteella määrittyi, että Hapanmaitol’an kylä sijaitsee lähellä jokea, mutta ei aivan rannassa, lähellä on vaara, josta löytyy rosvoluola, sekä joen taakse rakennettu kerrostalo, jossa on myös parturi. Humalaheinä– ja Majava-alkuiset nimet ovat myös saaneet idean kirjasta. Loput olen kuvitellut itse. Nimet ovat enimmäkseen vienankarjalaksi.

Karjalaiset paikannimet ovat usein yhdysnimiä, niin Hapanmaitol’assakin. Käytin monia tavallisia määriteosia, kuten Šuuri-, Mušta– ja Matala-. Tavallisia nimien perusosia on mm. -pelto ja -huuhta.

Kylän osat ovat Ylipiä, Ryhjä ja Alapiä. Suunta määräytyy joen virtaussuunnan mukaan.

Maastonmuodosta nimensä ovat saaneet esim: Hauvinn’okka, Kuirišuari (kuiri=puulusikka) Kaitašuari. Joki sai nimensä kalasta. Kala-alkuisia paikannimiä on paljon Karjalassa. Toisaalta kuoreh voi tuoda mieleen myös kerman, mikä sopii kylännimeen.

Talonnimet eivät noudata yhtä tapaa, vaan niissä on -la, -lä-, -l’a -loppuisia, -pirtti ja -talo-loppuisia tai pelkkä sukunimi. Talojen nimet ovat pääosin vanhempia kuin niiden nykyiset asukkaat. Henkilöiden lisänimet tulevat talosta (Huttu-Hilippä) tai siitä, mitä henkilöt tekevät (Piirua-Muarie).

Vuasil’ankivi on kivi, jolla Vuasil’a-nimisellä henkilöllä oli tapana istua. Kuikankaivo on kylän vanhimman talon mukaan saanut nimensä. Marjarintehellä käydään marjastamassa, Šammalšuolta on haettu sammalta.

Hapanmaitol’an kylä (Vienan Karjala)

Hapanmaitol’an talot ta eläjät

1. Pekkala: Porissan Outi

2. Harakantalo: Harakan Mikko ta Mučči-koira

3. Kauppa ”Harččuaitta”, pošti ta Poštinkantaja Pečkinin huoneh

4. Huttula: Huttu-Hilippä

5. Juakkol’a: At’iman Marppa (Villa-Marppa) ta Kikki-kišša

6. Jyrintalo: Iivana S’omin ta muamoh Veera (Vašta-Veera)

7. Kioski ”Linnukka”

8. Riikol’a: Riijon Ončči ta Muarie (Piirua-Muarie) ta tytär Vuašši, Vahna-Ončči, Mirri-kišša, lehmät Harmi ta Toinikki, kanoja

9. Mikkilä (tyhjä)

10. Kuikantalo (tyhjä)

11. Kokko’la: Huoti-tiätä, Matroskin-kišša, Vahti-koira, Mirrikki-lehmä, Kauro-vasikka, Pitkäkynši-n’uakka

12. Tuavittaini (tyhjä)

13. Mečonpirtti (tyhjä)

14. Juššil’antalo: Iknatin Ipatti ta Okatti

15. Miihkalintalo: Palaka Juakkoni

16. Viisikertani talo, parturi ”Kutriško”

Hapanmaitol’an paikannimien luvettelo

Ahopelto

Alapiä

Ehätyšranta

Hapanmaitol’antie

Hauvinn’okka

Huapamäki

Humalaheinänhuuhta

Huttul’anhuuhta

Kaitašuari

Korkievuara

Kuikankaivo

Kuirišuari

Kuorehjoki

Kiänkujo (=Käjenkujo)

Lummehlampi

Majuančärkkä

Majuančärkänoja

Marjarinneh

Matalalakši

Miihkalinpellot

Muštašuari

Männikkö

Onkitušranta

Pieniaho

Putahanšuonniitty

Putahantakuni

Rantakenttä

Rantapolku

Riijonpelto

Rosvoluola

Ryhjä

Šammalšuo

Šuuriaho

Šyvälakši

Takamečikkö

Uušikylä

Valkiekoivikko

Vuasil’ankivi

Viäräkoški

Ylipiä