Mändymäen nimistö

Luatin Karjalaista nimissöntutkimušta -kurššilla opaššušvuotena 2023–24: Ravan Elena / Elena Rapa

Päivännoušu-Šuomen yliopisto

Karjalan kielen elvytyšprojekti

Mändymäen kylä

Mändymäen kylä on moine čoma kylä, kušša eläy eri luatuh pakasijie karjalaisie. Eräš pakajau, toini pagizou. Šentäh kylän nimissöššäki šuattau nähä eriluatuista nimitäntätapua, esimerkikši talonnimilöissä: Ončintalo, Mämminpertti, Rebola. Kylän eläjät ollah harjauvuttu toini toisen pakinaluatuh, ta hyö šovušša kučutah erähie kohtie esimerkiksi soinnillisien konsonanttien kera ta erähie šliäppä-s:n kera. Nikenen mieltä še ei pahota.

Kartašša voit nähä erähät kyläššä eläjät ristikanšat, heijän talot ta šiivatatki. Osa kylän keškilinnuaki näkyy kartašša. Keškikyläššä elikkä ryhjäššä ollah kylän tärkiet kohat: Mändyškola, Pohjaismännikkö (kalmismua) ta Bibliotiekka Lintuni. Ryhjäššä ollah niise erähät yritykšet ta laukat: Niekla ta Lanka (Hukan Annin käsiruatolaukka), Mauran pikkaraini n’amulaukka, Jelin (Jelenan) koufeičuppuni ta Mämmin marketti. Muut ryhjän tärkiet laukat ta paikat ollah jiäty kartan ulkopuolella.

Keškikylän päivänlaškuh päin männeššä jo piäšemmä luonnon kešellä: on Pieni- ta Šuurimeččä, on vesistyö, on Rebolan muatila. Rebolan muatilalla ollah Kagramua, melliččä ta lehmät Joučikki ta Ruško. No, on Pekkalaššaki šiivattua. Pečan Muariella on kakši hevoista: Julla ta Pruuni. Hukan Annilla on Mučči-koira, ta Ončintalošša eläy Kikki-kišša.

Kylän reunalla on Mändymägi, kumpasen mukah kylä on šuanun nimen. Mäki on niin korkie, jotta še näkyy keškikyläh šuaten. Mäen juurella on Kondiemeččä. Nimi on tullun šiitä, kun šielä on nähty kontieta. Šamah tapah on nimetty Joučenjärvi – šiih järveh jouččenet keräyvytäh kevyällä ta šykyšyllä. Mändymäen takana on Taganiitykši kučuttu niittyaloveh. Ta kun šiitä kačahamma šuveh, on kartan alahana Melliččäniitty. Šen nimi tottaš tulou šiitä, kun niityllä seisuos’s’a šuau nähä joven toisella puolella olijan Rebolanmelličän.

Erähät Mändymäen tiet ollah –polgu-loppuhiset, šentäh kun niijen teijen paikalla ollah ennein oltu kaijat polut, ka kylövehen tarpehen mukah niistä ollah tultu šuuremmat tiet. Hoš teijen šuuruš onki kašvan, on vanha nimi jiänyn elämäh. Keškikylällä tiet ollah –katu ta –uuličča-loppuhiset: pissyššä olijat tiet ollah uuličat ta šiitä muut jo ollah kavut.

Nimien luvettelo

Ristikanšat

Hukan Anni

Mämmin Miša

Pečan Muarie

Revon Iivana

Ravan Jelena

Häkin Maura

Ončin Duarie

Ončin Olga

Kotielukat

Mučči (koira)

Kikki (kišša)

Pruuni (heponi)

Julla (heponi)

Ruško (lehmä)

Joučikki (lehmä)

Talot

Rebola

Pekkala

Rabala

Mämminpertti

Anninpertti

Häkinpertti

Ončintalo

Palvelut, firmat ta muut

Mauran pikkaraini n’amulaukka

Mämmin marketti

Niekla ta lanka (Annin käsiruatolaukka)

Jelin koufeičuppuni

Bibliotiekka Lintuni

Pohjaismännikkö (kalmismua)

Mändyškola

Rebolanmelliččä

Luonto

Kondiemeččä

Kagramua

Joučenjärvi

Joučenjogi

Kivilakši

Kaidašuari

Pienimeččä

Taganiitty

Mändymägi

Melliččäniitty

Šuurimeččä

Suviranda         

Hillošuo

Kavut

Suvikadu

Laukkauuličča

Školauuličča

Pohjaiskadu

Rebolanpolgu

Linnanpolgu

Randauuličča

Pekkalanpolgu

Keskikadu