Iänestys: paras talvisanaine karjalakse

Tämä talvi on olluh ylen pitky. Lundu on pannuh äijän Suomen kaikil čuril da viegi voimmo vuottua ližiä. Pakkainegi on olluh ylen luja! Karjalan kielen elvytysprojektan ruadajat ollah luajittu pitkän da vilun talven kunnivokse da kevätty vuottajes kyzelyn, kuduas ečitäh karjalan parastu talvisanua.

Kyzelyh on kerätty se-tämä talvisana karjalan kaikis piämurdehispäi. Parastu sanua voit iänestiä 4.2.2024 suate. Kyzelys voit ehoittua sežo omua talvisanastu.

Linku iänestykseh.

Elvytysprojektan blogas voit löydiä talvehistu lugiettavua. Blogas on jullattu ezimerkikse Olga Karlovan luajittu talvisanasto vienankarjalakse. Sanastoh on kerätty talveh, luondoh, siäh da talviruadoloih liittyjiä sanua. Sanastos sanua ozutetah ezimerkilöin da pienien vuoropaginoin vuoh.

Linku talvisanastoh.

Ližäkse vienankarjalan paginkursan opastujat ollah kirjutettu talves. Opastujien tekstat kerrotah ezimerkikse talviruadolois, talvehizes luonnos da suksitandas.

Linku paginkursalazien tekstoih.

Kuva: Pixabay