Perusterveydenhuollon liikuntaneuvonta on tehokkainta säännöllisesti toteutettuna 2 diabetesta sairastavilla aikuisilla

Tässä blogikirjoituksessa esittelen BMC Endocrine Disorders lehdessä julkaistun toisen artikkelini:  Factors affecting the effectiveness of the physical activity counselling intervention implemented in primary health care in adults with type 2 diabetes.  Julkaisuprosessin polku oli pitkä ja mutkikas. Käsikirjoitus kävi useassa eri lehdessä kahden vuoden aikana. Ennen hyväksymistä juttua muokattiin useaan otteeseen lehtien julkaisukriteereiden mukaiseksi. Vihdoin viimein BMC Endocrine Disorders hyväksyi sen elokuussa 2023.

Pexels-philip-ackerman

Tutkimuksessa selvitettiin liikuntaneuvonnan tehokkuuteen vaikuttaneita tekijöitä, eli miten liikuntaneuvontaa saaneiden tyypin 2 diabetesta sairastavien ikä, sukupuoli ja motivaatio sekä neuvontakertojen määrä vaikuttivat liikkumisen tason muutoksiin ja miten se näkyi hoitotuloksissa.

Tutkimukseen osallistui 546 iältään 19–87-vuotiasta henkilöä, joilla oli todettu tyypin 2 diabetes tai esidiabetes. He ohjautuivat liikuntaneuvontaan muun muassa diabeteshoitajien, fysioterapeuttien ja lääkäreiden vastaanotoilta. Liikuntaneuvontaan ohjattiin erityisesti asiakkaita, jotka liikkuivat ennestään hyvin vähän. Kaikki saivat liikuntaneuvontaa ainakin kerran joko vastaanottokäynneillä tai puhelimitse.

Liikkumista lisäsivät eniten osallistujat, jotka saivat liikuntaneuvontaa yli kolme kertaa. Neuvontaa saaneista ne, jotka lisäsivät liikkumistaan, pudottivat myös painoaan enemmän kuin ne, jotka eivät muuttaneet liikkumistottumuksiaan. Sukupuoli tai ikä ei vaikuttaneet tuloksiin.

pexels-pixpay-258045

Tulokset vahvistavat perusterveydenhuollossa toteutetun liikuntaneuvonnan tärkeyttä tyypin 2 diabetesta sairastavien hoidossa. Liikunnan lisääminen tuo todennäköisesti terveyshyötyjä ja parantaa elämänlaatua. Tulokset osoittavat, että yksilöllisesti räätälöidyllä, perusterveydenhuollossa tarjotulla liikuntaneuvonnalla olevan samanlaiset vaikutukset sukupuolesta ja iästä riippumatta. Vain neuvontakäyntien määrä ja saavutettu fyysisen aktiivisuuden tason nousu vaikuttivat merkittävästi tuloksiin. Lisäksi tämä tutkimus osoitti, että T2D:ta sairastavat asiakkaat, jotka ovat motivoituneempia tekemään elintapamuutoksia, saavuttavat parempia tuloksia.

Vaikka havaitut muutokset sekä fyysisessä aktiivisuudessa että biologisissa mittauksissa olivat vaatimattomia, fyysisen aktiivisuuden on osoitettu olevan monin tavoin hyödyllistä T2D:ta sairastavien hoidossa, ilman suuria parannuksia yksittäisissä mittaustuloksissa. Asiakkaiden motivaatio elintapaneuvonnan on aluksi usein korkealla, mutta sen ylläpitäminen on haastavaa. Tulosten valossa tärkeää on turvata resurssit ja potilaiden sitoutuminen toistuvaan ja riittävän usein annettuun neuvontaan.

Tämä tutkimus toteutettiin arkivaikuttavuusasetelmalla eli osana perusterveydenhuollon normaalia toimintaa, joten tulokset ovat suoraan yleistettävissä terveydenhuollon normaaleihin prosesseihin.

Toisen artikkelin tutkimus- ja julkaisuprosessin työstäminen tuntui jo hieman tutummalta hommalta, kun tiesin mitä odottaa ensimmäisen julkaisuni jälkeen. Kuitenkin käsittelyprosessin hitaus ja käsikirjoituksen muokkaaminen useita kertoja tuskastutti. Kaiken kaikkiaan toisen jutun kirjoittamis- ja julkaisupolku on ollut tieteellisen kirjoittamisen harjoittelun näkövinkkelistä rikastuttava kokemus, ja olenkin poiminut tältä tutkimuspolulta mukaani ison repullisen monenmoista uutta oppia. Seuraavana steppinä on saada viimeinen, eli kolmas juttu hyväksytysti läpi sekä saada väitöskirjan yhteenveto maaliviivaan yli.

Iso kiitos kaikille ohjaajilleni ja tässä prosessissa mukana olleille tähänastisesta yhteistyöstä ja tuesta. 

Julkaistuun artikkeliin pääset tutustumaan tästä linkistä:

https://link.springer.com/article/10.1186/s12902-023-01428-w

Tuula Martiskainen

Jatko-opiskelija/ Terveystieteiden tohtoriohjelma/projektitutkija kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Länkiritarit koolla Osmo Hännisen symposiumissa Koivumäen kartanolla

Kokoonnuimme 26.5.2023 viettämään auringoista perjantai-iltaa länkiritarikunnan kesken. Paikalle oli kutsuttu kaikki länkiritarit. Tämän tilaisuuden koollekutsuja ja primusmoottorina toimi ensimmäinen länkiritari Matti Halinen. Ritarikunta on aikoinaan perustettu Osmo Hännisen ideasta vaalia tutkimustoimintaa ja tehdä tutkimusta sekä siirtää osaamistaan tuleville tutkimus sukupolville.  Osmo toimi ritarikunnan suurmestarina menehtymiseensä asti.

Matti Halinen Kuva Mikko Nenonen

Tilaisuus alkoi kahvin ja suolapalan kera. Ilmassa oli nostalgiaa. Pöydistä kuului vilkas puheensorina, kun kuulumisia vaihdettiin paikalle saapuneiden noin 30 länkiritarin kesken. Jotta oli saanut kutsun tulla paikalla, länkiritarin oli tullut puolustaa menestyksekkäästi väitöskirjaansa, jonka tuli olla tehty Kuopion yliopiston Fysiologian laitoksen piirissä. Hännisen perustamaan Länkiritarikuntaan kuuluu nykyään toistasataa väitellyttä tohtoria, joista monet ovat professoreina Suomessa, Ruotsissa, Eestissä, Venäjällä, Australiassa, Kiinassa ja Yhdysvalloissa. Osmo ohjasi muun muassa yli 25 väitöskirjaa liittyen fyysiseen aktiivisuuteen, erityisesti lihasten aineenvaihduntaa ja toimintaa liittyen. Toinen aihepiiri, jossa Osmo oli aktiivinen, liittyi vieraiden aineiden metaboliaan ja sopeutuminen kemialliseen kuormitukseen.

Kahvia ja suolapalaa Kuva Mikko Nenonen

Varsinainen symposium aloitettiin Matti Halisen johdolla. Matin avauspuheenvuoro käsitteli sitä,

miksi olemme tässä tilanteessa, sääntöjen uudistamista ja kuinka jatkaa länkiritarien toimintaa ja perinnettä. Tämän jälkeen siirryttiin kuuntelemaan Osmon kanssa työskennelleiden esityksiä aina 1970-luvun alusta lähtien.

Iltapäivän esitykset olivat mielenkiintoisia, ja niissä käsiteltiin emeritus prof.  Martti Hakumäen toimesta Fysiologian laitoksen alkuvaiheen opetus- ja tutkimustoimintaa. Emeritus prof.  Matti Närhen kertoi työurastansa fysiologina ja eläinkokeiden merkityksestä fysiologisissa tutkimuksissa. Kardiologian professori Juha Hartikainen taas kuvasi kokeellisen väitöskirjatyön merkitystä kliinikoille, erityisesti kuvantamisen suhteen. Nuorempi tutkija Atte Tapiainen valotti oman tutkimuksensa avulla, millaista on aloitella prekliinisenä tutkijana Itä-Suomen yliopistossa.

Juha Hartikainen Kuva Mikko Nenonen

Professori Timo Lakka kertoi esityksessään, miten yliopiston yksiköt ja laitosrakenteet ovat muuttuneet sekä laaja-alaisesta kansainvälisesti korkeatasoista tutkimustoiminnasta, jota yksikössä tehdään. Päivän esitykset loppuivat mainioon ja inspiroivaan esitykseen professori Chandan K, Senin esitellessä viimeisimpiä tutkimuksiaan. Chandanin perustaessa tutkimuslaboratorion Ohion, Columbukseen (Dorothy M. Davis Heart and Lung Research Institute) vuoden 2000 alussa Osmon oppilaita oli siellä Chandanin lisäksi viisi muuta, joko tekemässä post doc-vaiheen tutkimusta tai aloittelemassa tutkijan uraansa.  Nytkin meistä oli paikalla Osmon symposiumissa lähes kaikki tuolloin Ohiossa olleet.

Chandan K. Sen Kuva Mikko Nenonen

Itse tutustuin Osmoon vuonna 1998, kun suoritin sivuaineena Fysiologian opintoja. Ensimmäinen tapaaminen jäi hyvin mieleen, kun menin juttelemaan omasta pro graduaiheestani. Osku kysyi, että kun olet noin pitkä ja pääaineesi on liikuntalääketiede niin teet varmaan jotain koripalloon liittyen. No en kuitenkaan vaan minulla oli jo valmisaineisto liittyen immobilisaation jälkeiseen harjoitteluun. Tuskin ehdin sanoa virkettä loppuun, kun Osmo jo soitti Mustafalle (Atalay) ja viiden minuutin kuluttua tästä alettiin miettimiään, millaisia biokemiallisia analyysejä kannattaisi tehdä näistä lihasnäytteistä. Ja niitähän aloitettiin tekemään ja tehdään vieläkin. Tällaisen tarinan voi kuulla lähes jokaiselta Osmon vaikutuspiirissä olleelta nuorelta tutkijan alulta. Oskun valtaisasta verkosta löytyi aina sopivanlaista osaamista, jonka avulla nuori tutkija pääsi alkuun.

Oma esitykseni käsitteli liikuntalääketieteen merkitystä fysiologian tutkimuksessa 1980-luvulta tähän päivään asti.  Osmolla on ollut merkittävä rooli niin liikuntalääketieteen erikoislääkäri koulutuksen synnyn suhteen kuin avoimen yliopiston opintojen ja yliopistossa suoritettavan maisteritutkinnon suhteenkin. Tästä esimerkkinä Hänninen laati asiakirjat liikuntalääketieteen erikoisalan perustamiseksi, mutta kun tiesi kliinikoiden olevan vastaan, hän ei itse allekirjoittanut mitään asiakirjaa, ettei se muita ärsyttäisi. Uusi lääketieteen erikoisala eli spesialiteetti syntyi, kun ministeri Kuuskoski-Vikatmaa esitteli myönteisesti asian valtioneuvossa.

Mika Venojärvi Kuva Mikko Nenonen

Mielenkiitoisten ja nostalgisten esitysten jälkeen julkaistiin länkiritarikunnan uudet säännöt ja kunnialänkiritariksi lyötiin Martti Hakumäki. Kunniaritarien listaa katsellessa silmiinpistävää on huomattava määrä aivan maailman huippututkijoita liikuntalääketieteen saralta, jotka ovat olleet mukana Puijo Symposiumissa pääluennoitsijoina monen monta kertaa.  

Tämän jälkeen tuli yksi illan kokokohdista, uuden suurmestarin nimeäminen. Suurmestari johtaa länkiritarikuntaa ja tähän tehtävään nimettiin professori Timo Lakka. Suurmestarin tunnistaa längistä ja hänen avukseen nimettiin seremoniamestari ja längenvääntäjä.

Timo Lakka Kuva Mikko Nenonen

Loppuilta menikin leppoisasti maljoja kohottaen ja ruokaillen. Muistellen Osmo, kuulumisia vaihdellen ja nautiskellen todella hyvästä ruuasta ja viinistä. Paikka oli sama, jossa Osmon muistotilaisuuskin pidettiin. Kaikki Osmon tuntevat muistavat hänen kiinnostuksensa kulttuuriin ja perinteisiin. Koivumäen kartano olikin oikein oiva paikka tämän Osmo Hännisen symposiumin pitämiseen ja illastamaan jäivätkin kaikki länkiritarit, kuten jo antiikin Kreikassa oli tapana symposiumien yhteydessä.

Länkiritarien toiminta ja tieteellisen tutkimustoiminnan vaaliminen jatkuu uusien sääntöjen myötä biolääketieteen yksikön fysiologian oppiaineen johdolla.

Malja Kuva Mikko Nenonen

Mika, Länkiritari #103

Vaihto-opiskelu Norjassa

Olin kevät lukukauden vaihdossa Norjan Trondheimissa. Trondheimissa on NTNU:n kampus (Norwegian University of Science and Technology), jossa pystyy opiskelemaan terveystieteitä. Norja ja Trondheim valikoitui kohteeksi, sillä Norjan luonto ja sen harrastusmahdollisuudet houkuttelivat. Lisäksi halusin lähteä matkaan omalla autolla, joten Norja oli siinä mielessä hyvä vaihtoehto.

Lähdin vaihtoon melko sekalaisin fiiliksin. Toisaalta olin todella innoissani aivan uudenlaisesta kokemuksesta, toisaalta pelotti jättää tuttu ja turvallinen taakse. Vaihtojaksoni alkoi heti tammikuun alussa orientaatioviikolla, jonka aikana tutustuttiin yliopiston käytännön asioihin, eri järjestöihin, toisiin vaihtareihin sekä Norjaan ja Trondheimiin. Paikan päällä selvisi, että terveystieteiden kurssit opetetaan pääsääntöisesti norjaksi ja ne on suunnattu maisteriopiskelijoille, mutta loppujen lopuksi sain tarvittavat kurssit kasaan. Omat kurssini kestivät suurin piirtein tammikuusta huhtikuuhun, jonka jälkeen alkoi tentteihin lukuaika ja tentit olivat touko-kesäkuun aikana.

Trondheimin Erasmus Student Network järjesti vaihtareille viikoittain erilaisia aktiviteetteja. Lisäksi ESN järjesti reissuja, kuten surffi- ja laskettelureissuja sekä matkoja eri puolille Norjaa ja naapurimaita. Liikuntaan ja urheilutoimintaan oli mielestäni panostettu paljon, esimerkiksi yliopistolla oli isot ja modernit kuntosalit ja liikuntatilat. NTNU:lla on oma urheilujärjestö NTNUi, johon kuuluu yli 70 urheilulajia ja se on Norjan suurin ja monipuolisin urheilujärjestö. Yliopistourheilu ja -liikunta olivat siis toista luokkaa verrattuna Suomeen. Suomen koululounasta tuli nopeasti ikävä, sillä Norjassa koululounaasta sai maksaa ainakin tuplahinnan.

Mitä vaihdosta sitten jäi käteen? Uusia ystäviä ympäri maailmaa, uusia kokemuksia, uuden kielen oppiminen sekä englannin kielen taidon kehittyminen ja sen käyttäminen rohkeammin sekä asiointikielenä että opiskelukielenä. Vaihto ei kuitenkaan aina ollut pelkkää ruusuilla tanssimista. Loppujen lopuksi vaihdossa suurin osa ajasta oli ”normaalia” arkea. Vaikeita fiiliksiä kuului myös kokemukseen. Opin, että vaihto on kokemuksena erilainen eri ihmisille. Jotkut tulevat tänne elämään viimeisiä huolettomia opiskeluhetkiä, osa opiskelemaan tosissaan, osa matkustelemaan, osa suurilla suunnitelmilla, osa todella takki auki. Vaihto on ainutlaatuista aikaa elämässä, jonka aikana voi oppia jotain kaikilla elämän osa-alueilla.

Anna Jantunen, 3. vuosikurssi, Terveysliikunta

Väitöskirjatutkijoiden vauhdikas lukuvuosi – aktiivista julkaisutoimintaa ja kansainvälistä medianäkyvyyttä

Lukuvuosi 2022–23 oli Itä-Suomen yliopiston liikunta- ja urheilulääketieteen väitöskirjatutkijoiden osalta vauhdikas. Kahden ”etävuoden” jälkeen sekä henkilökunta että opiskelijat palasivat suurissa määrin takaisin Kuopion kampukselle. Kollegojen läsnäolo konkretisoitui viimeistään marraskuussa, kun syyslukukausi huipentui liikuntalääketieteen oppiaineen 30-vuotisjuhlaan. Kevätlukukaudella nuoret tutkijat tiivistivät yhteistyötään, kun yksikkörajat ylittänyt yhteistyöryhmä sai alkunsa. Ryhmän yhteiset aktiviteetit hitsasivat tutkijoita aiempaa tiiviimmin yhteen, jonka ansiosta toiminta jatkuu tulevina lukuvuosina vielä isommassa mittakaavassa.

Hauskanpidon lisäksi väitöskirjatutkijat julkaisivat aktiivisesti ja olivat näkyvissä niin kotimaisessa kuin kansainvälisessäkin mediassa. Seuraaviin kappaleisiin on nostettu esille kuluneen lukuvuoden kohokohtia.

Julia Kettisen ensimmäinen väitöskirja-artikkeli ”Comparative effectiveness of playing golf to Nordic walking and walking on acute physiological effects on cardiometabolic markers in healthy older adults: a randomised cross-over study” julkaistiin arvostetussa BMJ Open Sport & Exercise Medicine -tiedelehdessä helmikuussa.  Tutkimuksessa selvitettiin yksittäisen golfkierroksen, sauvakävely- ja kävelylenkin välittömiä fysiologisia vaikutuksia sydän- ja verisuoniterveyden näkökulmasta.  Kaikki kolme liikuntamuotoa laskivat verenpainetta. Kävelyä ja sauvakävelyä intensiteetiltään kevyempi, mutta pitkäkestoisempi golfharjoittelu kulutti kuitenkin eniten energiaa ja vaikutti suotuisammin veren rasvaprofiiliin ja sokeriaineenvaihduntaan.

Tutkimusartikkeli valittiin myös BMJ-konsernin mediatiedotteeseen, ja se herätti suurta kiinnostusta mediassa. Kevään aikana tutkimuksesta on julkaistu yli 600 uutisartikkelia 25 eri maassa. Muun muassa Harvardin lääketieteellisen tiedekunnan Health Publishing -julkaisu ja Yhdysvaltalainen CBS News -uutiskanava raportoivat tutkimustuloksista. 

Juuso Jussilan ensimmäinen väitöskirja-artikkeli ”Associations of leisure-time physical activity and active school transport with mental health outcomes: a population-based study” julkaistiin arvostetussa Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports -tiedelehdessä vuodenvaihteessa. Tutkimuksen tulokset korostivat liikunnan kontekstin merkitystä mielenterveyshyötyjen näkökulmasta. Jo maltillinen määrä viikoittaista vapaa-ajan liikuntaa saattaa olla mielen hyvinvoinnille tärkeämpää kuin säännöllinen koulumatkaliikunta.

Juuson tutkimustyö huomiotiin myös kotimaisessa mediassa. Ylen ” Moderni yhteiskunta ei kannusta liikkumaan – tutkimuksesta löytyi yhteys nuorten liikunnan puutteen ja masennuksen välillä” -artikkeli (2.5.2023) herätti keskustelua niin tiedeyhteisön kuin suuren yleisön keskuudessa. Juuson haastattelu (6:39) löytyy jutun loppuosasta – kannattaa käydä kuuntelemassa!

Sanna Mattila-Rautiaisen väitöskirjan ensimmäisessä osatutkimuksessa ”A prospective International Study of Terminology in human-equine interactions” tarkasteltiin kansainvälisen hevosavusteisuuden terminologiaa. Kyselytutkimus toteutettiin, analysoitiin ja julkaistiin kahdeksalla eri kielellä HETI Journal -lehdessä. Sannan toinen osa-artikkeli ”The impact on physical performance, pain and psychological wellbeing of chronic low back pain patients during 12-weeks of equine-facilitated therapy intervention” julkaistiin keväällä Veterinary Science -tiedelehdessä. Artikkelista uutisoitiin laajasti sekä suomalaisissa että kansainvälisissä medioissa. Aiheesta julkaistiin myös juttu Suomalaisen kivuntutkimusyhdistyksen Kipuviesti-lehdessä (s. 22).

Tuula Martiskaisen ensimmäinen väitöskirja-artikkeliEffectiveness of physical activity counselling provided for people with type 2 diabetes mellitus in primary healthcare in North Karelia, Finland: a register-based evaluation study” julkaistiin arvostetussa BMJ Open -tiedelehdessä viime vuoden heinäkuussa. Tutkimuksessa tarkasteltiin liikuntaneuvontaa saaneiden, tyypin 2 diabetesta sairastavien asiakkaiden terveydentilan mittareita, kuten pitkäaikaista verensokeria, veren rasva-arvoja, painoa ja painoindeksiä, joita verrattiin potilasrekisteristä poimittuihin verrokkeihin.

Liikuntaneuvontaan osallistuneilla pitkäaikaisverensokeria kuvaavat HbA1c-tasot laskivat, kun taas verrokkiryhmässä ne nousivat. Lisäksi niiden osallistujien osuus, jotka saavuttivat LDL-kolesterolin tavoitetason intervention lopussa, oli suurempi interventioryhmässä. Tutkimuksen perusteella perusterveydenhuollossa toteutettu liikuntaneuvonta tarjoaa merkittäviä hyötyjä tyypin 2 diabeteksen hoidossa, vaikka liikuntaharjoittelun määrän kasvu olisikin vaatimatonta.

Tutkimusartikkelit:

Kettinen J, Tikkanen H, Venojärvi M. Comparative effectiveness of playing golf to Nordic walking and walking on acute physiological effects on cardiometabolic markers in healthy older adults: a randomised cross-over study BMJ Open Sport & Exercise Medicine 2023;9:e001474. http://dx.doi.org/10.1136/bmjsem-2022-001474

Jussila JJ, Pulakka A, Ervasti J, Halonen JI, Mikkonen S, Allaouat S, Salo P, Lanki T. Associations of leisure-time physical activity and active school transport with mental health outcomes: a population-based study. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. 2023;33(5):670-681. https://doi.org/10.1111/sms.14292

Mattila-Rautiainen S, Brennan R, Emond N, Horne V, Volpe G, Arrieta K, Stergiou A. A prospective International Study of Terminology in human-equine interactions. HETI Journal: International Research and Practice. https://doi.org/10.58862/NJBV1737

Mattila-Rautiainen S, Venojärvi M, Rautiainen H, Keski-Valkama, A. The impact on physical performance, pain and psychological wellbeing of chronic low back pain patients during 12-weeks of equine-facilitated therapy intervention. Frontiers in Veterinary Science. 2023:10;1085768. https://doi.org/10.3389/fvets.2023.1085768

Martiskainen TM, Lamidi ML, Venojärvi M, Tikkanen H, Laatikainen T. Effectiveness of physical activity counselling provided for people with type 2 diabetes mellitus in primary healthcare in North Karelia, Finland: a register-based evaluation study. BMJ Open 2022;12(7):e058546. http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen-2021-058546

Julia, Juuso, Sanna ja Tuula

Liikunta- ja urheilulääketieteen väitöskirjatutkijoiden monipuolinen erityissosaaminen – yhteistyötä ja uusia mahdollisuuksia

Photo by Fitsum Admasu on Unsplash

Itä-Suomen yliopiston liikunta- ja urheilulääketieteen väitöskirjatutkijat ovat perustaneet yhteistyöryhmän, jonka tavoitteena on hyödyntää jatko-opiskelijoiden laaja-alaista erityisosaamista aiempaa systemaattisemmin ja monipuolisemmin.

Syventynyt yhteistyö avaa monia uusia mahdollisuuksia tutkimustoiminnan kehittämiselle. Säännöllisistä tapaamisista on saatavilla muun muassa vertaistukea ja hyviä käytäntöjä tutkimussuunnitelmien, artikkelikäsikirjoitusten, tilastollisten analyysien ja apurahahakemusten tekoon. Keskeisenä osana ryhmän toimintaa on myös verkostoituminen, joka sisältää yhteisiä konferenssi- ja seminaarimatkoja sekä vapaa-ajan tapahtumia.

Ryhmän jäsenet tukevat asiantuntemuksellaan myös kandidaatti- ja maisterivaiheen opiskelijoita. Opinnäytetöiden ohjauksen lisäksi tarjolla on sparrailua esimerkiksi valmistumisen jälkeiseen työnhakuun ja tohtorikoulutukseen hakeutumiseen.

Ryhmän kokoonpano:

Henri Pyykkönen on urheilufysioterapian sekä hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapian asiantuntija. Hän tutkii liikuntareseptin vaikutusta Fontan-potilaiden jatkohoidossa.

Biolääketiede

Henri

Jonne Posti on erityisopettaja, jonka tutkimus selvittää muun muassa lukivaikeuden riskissä olevien ja tyypillisesti kehittyneiden lasten eroja motorisissa taidoissa.

Biolääketiede

Jonne

Julia Kettinen on golfvalmentaja ja golfin terveysvaikutusten asiantuntija. Hän tutkii kognitiota haastavien terveysliikuntamuotojen akuutteja fysiologisia vasteita yli 65-vuotiailla aivoterveyden sekä sydän- ja verisuonitautien riskitekijöiden näkökulmasta.

Biolääketiede

Julia

Juuso Jussila on liikuntaepidemiologian ja -psykologian asiantuntija. Häntutkii fyysisesti aktiivisten kulkumuotojen ja vapaa-ajan liikunnan mielenterveysvaikutuksia.

Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Juuso

Kim Lesch on urheilubiomekaniikan ja -fysioterapian sekä voimaharjoittelun asiantuntija. Hänen tutkimuksensa keskittyy tasapainon eri ulottuvuuksiin niin terveyden kuin sairauksien näkökulmasta.

Biolääketiede

Kim

Marko Luostarinen työskentelee lääketieteellisenä asiantuntijana myynnin ja markkinoinnin parissa. Hän tutkii päivittäisen fyysisen aktiivisuuden yhteyttä toimintakykyyn, fatiikkiin ja kognitioon MS-potilailla.

Biolääketiede

Marko

Sami Kaartinen on fysiikkavalmentaja, jonka tutkimus keskittyy luistelun biomekaniikkaan jääkiekossa.

Sami

Samu Sorola on liikuntafysiologian ja urheiluvalmennuksen asiantuntija. Hän tutkii alkuvaiheen diabeteksen tunnistamista levossa ja rasituksessa sykevälivaihtelun avulla.

Biolääketiede

Samu

Sanna Mattila-Rautiainen ihmisen ja hevosen välisen vuorovaikutuksen asiantuntija. Hän tutkii ratsastusterapiaintervention vaikutusta kroonisen alaselkäkipupotilaan biopsykososiaaliseen terveyteen.

Biolääketiede

Sanna

Timo Eronen on rasitusfysiologian asiantuntija. Hän tutkii rasitushengenahdistuksen arviointia ja diagnostiikkaa.

Biolääketiede

Timo

Tuula Martiskainen on fysioterapian ja terveiden elintapojen edistämisen asiantuntija. Hän tutkii yksilöllisen liikuntaneuvonnan vaikuttavuutta tyypin 2 diabetesta sairastavien fyysisen aktiivisuuden edistämiseen ja hoitotasapainoon.

Tuula

Tervetuloa mukaan, jos olet kiinnostunut verkostoitumaan ja teet tähän aihepiiriin liittyvää tutkimusta Itä-Suomen yliopistossa niin,

ota yhteyttä Juusoon: juuso.jussila@uef.fi; 040 059 3254

Juuso Jussila, Väitöskirjatutkija

Lääketieteen laitos, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö