Väitöskirjatutkijoiden syyslukukausi: brändin vahvistamista ja aktiivista julkaisutoimintaa

Itä-Suomen yliopiston liikunta- ja urheilulääketieteen väitöskirjatutkijoiden yhteistyöryhmän toiminta jatkui vauhdikkaasti myös kuluneella syyslukukaudella. Säännöllisten teematapaamisten ja aamukahvien lisäksi syksyn päätavoitteena oli vahvistaa liikuntalääketieteen oppiaineen brändiä. Ensimmäisenä konkreettisena tuloksena syntyi ”Movement is medicine” -logo, joka tulee jatkossa näkymään yhä vahvemmin yksikön viestinnässä. Tilaa t-paita myös itsellesi!

Väitöskirjatutkijoiden artikkeleita on myös julkaistu läpi syksyn, ja julkaisut ovat olleet kattavasti näkyvillä niin kotimaisessa kuin kansainvälisessä mediassa. Seuraavissa kappaleissa on nostettu esiin kuluneen lukukauden artikkelikohokohtia.

Juuso Jussilan toinen väitöskirja-artikkeli “Are active school transport and leisure-time physical activity associated with performance and wellbeing at secondary school? A population-based study“ julkaistiin arvostetussa European Journal of Public Health -tiedelehdessä heinäkuussa. Tutkimuksessa havaittiin, että erityisesti vapaa-ajan liikunta voi edistää yläkouluikäisten oppimista ja opiskeluhyvinvointia. Tulokset antoivat myös viitteitä siitä, että säännöllisellä koulumatkaliikunnalla saattaisi olla myönteisiä vaikutuksia koulumenestykseen ja koulutaidoissa suoriutumiseen.

Tutkimus huomioitiin monissa medioissa ympäri maailmaa. Esimerkiksi palkittu amerikkalainen uutissivusto HuffPost julkaisi “This 1 Thing Can Reduce Your Kid’s Chances Of School Burnout“ -artikkelin (4.8.2023), joka kirjoitettiin tutkimuksen ja Juuson antaman haastattelun pohjalta. Tutkimuksesta uutisoitiin myös Chilen suurimmassa sanomalehdessä El Mercuriossa (14.8.2023).

Sanna Mattila-Rautiainen on keskittynyt syksyn aikana ratsastusterapiatutkimukseen osallistuneiden kipupotilaiden lihastoiminnan ja nivelkulmien muutosten analysointiin sekä näistä tehtävän neljännen väitöskirja-artikkelin valmisteluun. Sannan viimeisintä  ”The impact on physical performance, pain and psychological wellbeing of chronic low back pain patients during 12-weeks of equine- facilitated therapy intervention” artikkelia on lisäksi käännetty ainakin suomeksi, ruotsiksi sekä saksan kielelle erikoisammattilehdissä.

Sannan terminologiaa käsittelevän artikkelin pohjalta on myös aloitettu kehittämään matrikkelia, jonka avulla hevosavusteisten palveluntuottajien on mahdollista määrittää oma palvelunsa tarkemmin palvelun ostajille. Sanna on lisäksi luennoinut Portugalin hevosavusteisten toimintojen yhdistyksen perustavassa kokouksessa aiheesta ”The Importance of the Horse Recognition in Equine Assisted Services. The Importance of Equine Movement”, Turkissa kansainvälisessä strategiakongresissa alan terminologiasta sekä hevosavusteisen kuntoutusmuodon hyväksymisestä Euroopassa julkisen terveydenhuollon piiriin.

Tuula Martiskaisen toinen väitöskirja-artikkeli ”Factors affecting the effectiveness of the physical activity counselling intervention implemented in primary health care in adults with type 2 diabetes” julkaistiin arvostetussa BMC Endocrine Disorders -tiedelehdessä elokuussa. Tutkimuksessa selvitettiin liikuntaneuvonnan tehokkuuteen vaikuttaneita tekijöitä, miten liikuntaneuvontaa saaneiden tyypin 2 diabetesta sairastavien ikä, sukupuoli ja motivaatio sekä neuvontakertojen määrä vaikuttivat liikkumisen tason muutoksiin ja miten neuvonta näkyi hoitotuloksissa.

Liikuntaa lisäsivät eniten osallistujat, jotka saivat liikuntaneuvontaa yli kolme kertaa. Neuvontaa saaneista ne, jotka lisäsivät liikkumistaan, pudottivat myös painoaan enemmän kuin ne, jotka eivät muuttaneet liikkumistottumuksiaan. Tutkimuksen mukaan yksilöllisesti räätälöidyllä, perusterveydenhuollossa tarjotulla liikuntaneuvonnalla on samanlaiset vaikutukset sukupuolesta ja iästä riippumatta. Vain neuvontakäyntien määrä ja liikunnan määrän lisääntyminen vaikuttivat merkittävästi tuloksiin.

Tuulan kolmas väitöskirja-artikkeli ”Effect of physical activity counselling on the number of contacts in primary healthcare, specialised healthcare and the related healthcare costs among patients with type 2 diabetes: a register-based evaluation study” julkaistiin arvostetussa BMJ Public Health lehdessä lokakuussa. Tutkimuksessa tarkasteltiin liikuntaneuvonnan vaikutusta vastaanottokontaktien määrään ja niihin liittyviin kustannuksiin perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa tyypin 2 diabetesta sairastavilla potilailla.

Perusterveydenhuollon lääkärien ja sairaanhoitajien vastaanottokäyntien määrä tyypin 2 diabeteksen vuoksi väheni interventioryhmässä ja nousi kontrolliryhmässä.  Myös perusterveydenhuollossa tuki- ja liikuntaelin sairauksien aiheuttamien lääkärikäyntien määrä väheni interventioryhmässä ja lisääntyi kontrolliryhmässä. Interventioryhmässä T2D:een liittyvät käyntikustannukset per henkilövuosi perusterveydenhuollossa laskivat, kun taas vertailuryhmässä havaittiin nousua. Tämän tutkimuksen mukaan, perusterveydenhuollossa toteutettu liikuntaneuvonta tarjoaa merkittäviä hyötyjä tyypin 2 diabetes potilaiden hoidossa parantamalla myös terveydenhuollon resurssien käyttöä. Liikuntaneuvonta vähensi muiden terveydenhuollon tapaamisten määrää ja tapaamisten kustannuksia henkilövuotta kohden.

Marko Luostarisen ensimmäinen väitöskirja-artikkeli ”Correlation of fatigue with disability and accelerometer-measured daily physical activity in patients with relapsing-remitting MS” julkaistiin arvostetussa Multiple Sclerosis and Related Disorders -tiedelehdessä heinäkuussa. Tutkimuksessa havaittiin, että fyysisellä aktiivisuudella ja voimakkaalla uupumuksella eli fatiikilla on tilastollisesti merkittävä yhteys aaltomaista MS-tautia (RRMS) sairastavilla potilailla. Myös toimintakyvyllä oli yhteys uupumukseen. Hyvä toimintakyky, parempi fyysinen kunto ja korkea päivittäinen aktiivisuus ennustivat vähäisempää uupumustasoa.

Tutkimus huomioitiin sekä kansallisessa (mm. Mediuutiset, Lääkärilehti) että kansainvälisessä mediassa. Esimerkiksi US News julkaisi ”Fatigue Can Plague People With MS. Exercise May Help” -artikkelin (9.8.2023) ja MS NewsToday sivustolla arvostettu amerikkalainen tutkija Lindsey Shapiro kirjoitti aiheesta kattavan artikkelin otsikolla ”Physical activity may reduce fatigue in people with RRMS: Trial” (10.8.2023). Kaikkiaan yli 100 kansainvälistä kanavaa julkaisi koosteita artikkelista.

Kuva US.News                                                               Kuva LaNeurologia, Italia     

Julia Kettisen toinen väitöskirjan artikkeli ”The seasonal variation of physical activity and quality of life during the first wave of the COVID-19 pandemic in Finnish older golfers: A cross-sectional study” julkaistiin Health Science Reports -lehdessä heinäkuussa. Tutkimuksessa tarkasteltiin fyysisen aktiivisuuden ja elämänlaadun kausittaista vaihtelua suomalaisten varttuneempien golfarien keskuudessa koronapandemian ensimmäisen aallon aikana. Suomalaisten seniorigolfarien fyysinen aktiivisuus lisääntyi ja elämänlaatu säilyi hyvänä pandemiarajoituksista huolimatta. Tämä korostaa golfin mahdollisia myönteisiä vaikutuksia kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja elämänlaatuun myös haastavina ajanjaksoina.

Julian kolmas väitöskirjan artikkeli ”Cognitive and biomarker responses in healthy older adults to a 18-hole golf round and different walking types: a randomised cross-over study” julkaistiin arvostetussa BMJ Open Sport & Exercise Medicine -lehdessä lokakuussa. Itä-Suomen yliopiston, Edinburghin yliopiston ja ETH Zürich -yliopiston tutkimuksessa tarkasteltiin näiden kolmen aerobisen liikunnan muodon välittömiä vaikutuksia kognitioon ja siihen liittyviin biologisiin merkkiaineisiin terveillä ikääntyvillä henkilöillä. Tulosten mukaan sekä yksittäinen golfkierros että kävely- tai sauvakävelylenkki paransi suoriutumista kognitiota mittaavassa TMT-A-testissä, vaikka verinäytteiden BDNF- and CTSB-tasoissa ei nähty merkittäviä muutoksia. Lisäksi sauvakävely- ja kävelylenkin jälkeen suoriuduttiin paremmin myös toiminnanohjausta mittaavasta TMT-B-testistä.

Tutkimus on kerännyt laajasti huomiota kansainvälisessä mediassa. Syksyn aikana tutkimuksesta on julkaistu yli 300 uutisartikkelia Euroopassa, USA:ssa ja Aasiassa. Muun muassa yhdysvaltalainen PHL 17 -uutiskanava ja US News raportoivat tutkimustuloksista. Lisäksi arvostettu The Times viittasi Julian väitöskirjan ensimmäiseen artikkeliin teemalla “The joke goes that golf is a great way to ruin a perfectly nice walk, but when it comes to health benefits golf could actually be better than a nice walk.”.

Liikunnallista joulua ja uutta vuotta 2024!

Juuso, Sanna, Tuula, Marko ja Julia

Uudet tutkimusartikkelit:

Are active school transport and leisure-time physical activity associated with performance and wellbeing at secondary school? A population-based study. Jussila JJ, Pulakka A, Halonen JI, Salo P, Allaouat S, Mikkonen S, Lanki T. European Journal of Public Health. 2023;33(5):884–890. https://doi.org/10.1093/eurpub/ckad128

Factors affecting the effectiveness of the physical activity counselling intervention implemented in primary health care in adults with type 2 diabetes. Martiskainen T, Lamidi ML, Venojärvi M, Tikkanen H, Laatikainen T. BMC Endocrine Disorders. 2023;23(1):166.

Effect of physical activity counselling on the number of contacts in primary healthcare, specialised healthcare and the related healthcare costs among patients with type 2 diabetes: a register-based evaluation study. Martiskainen T, Lamidi ML, Linna M, Venojärvi M, Tikkanen H, Laatikainen T. BMJ Public Health. 2023;1:e000098.

Correlation of fatigue with disability and accelerometer-measured daily physical activity in patients with relapsing-remitting MS. Luostarinen M, Remes AM, Urpilainen P, Takala S, Venojärvi M. Multiple Sclerosis and Related Disorders. 2023;78:104908.

The seasonal variation of physical activity and quality of life during the first wave of the COVID-19 pandemic in Finnish older golfers: A cross-sectional study. Kettinen J, Venojärvi M, Murray A, Tikkanen H. Health Science Reports. 2023;6(6):e1347.

Cognitive and biomarker responses in healthy older adults to a 18-hole golf round and different walking types: a randomised cross-over study. Kettinen J, Tikkanen H, Hiltunen M, Murray A, Horn N, Taylor WR, Venojärvi M.  BMJ Open Sport & Exercise Medicine. 2023;9:e001629.