1.5 Avoin julkaiseminen

Tieteelliset artikkelit julkaistaan tätä tarkoitusta varten perustetuissa lehdissä, joita hallitsevat muutamat suuret kaupalliset kustantajat. Tieteelliset lehdet ovat maksullisia ja niihin on pääsy esimerkiksi vain yliopiston henkilökunnalla ja opiskelijoilla. Suuri osa tieteellisestä tiedosta on siis maksumuurin takana. Tämä vaikeuttaa merkittävästi tieteellisen tiedon hyödyntämistä laajasti yhteiskunnassa.

Open access: avoin julkaiseminen

OA-logo.

Tämän epäkohdan oikaisemiseksi on kehitetty avoimen julkaisemisen malli, jossa lukijan ei tarvitse maksaa julkaisusta mitään. Puhutaan Open Access -julkaisuista. Maksuttomuus ei tarkoita ilmaista. Lehtien julkaiseminen ja toimitustyö vaativat rahaa, myös verkossa julkaistuna. OA-julkaisuissa pyritään kattamaan julkaisukustannuksia yhteisöjen jäsenmaksuilla ja kirjoittajamaksuilla.  Lisäksi on erilaisia maksu- ja sopimusjärjestelyjä kustantajien kanssa vapaasti saatavista rinnakkaisjulkaisuista.

Tieteellisten lehtien artikkeleita voidaan avata lukijoille kahdella tavalla:

  • koko lehti on vapaasti luettavissa
  • maksullisen lehden yksittäiset artikkelit ovat avoimia kaikille

Tämä ei silti tarkoita, että rahalla saisi minkä tahansa artikkelin julkaistua. Monissa OA-lehdissä on normaali vertaisarviointikäytäntö ja ne ovat tieteellisesti korkeatasoisia.

OA-julkaisujen liepeillä esiintyy kuitenkin epäeettistä liiketoimintaa. Lue lisää ns. saalistajajulkaisuista luvusta lähdeaineiston luotettavuudesta.

Open access -julkaisemisen ohella muita reittejä avoimiin aineistoihin ovat rinnakkaistallentaminen ja vertaisjakelu.

Rinnakkaistallentaminen

Maksumuurin takana oleva artikkeli on mahdollista tallentaa julkaisuarkistoon, josta se on vapaasti luettavissa, mahdollisesti hieman viiveellä alkuperäiseen julkaisuun verraten. UEFin julkaisuarkisto on nimeltään UEF eRepository.

Suomalaisessa tiede- ja tutkimusmaailmassa on periaatteena, että julkisin varoin rahoitettu tutkimus pitäisi olla kaikkien hyödynnettävissä avoimesti. Ks. OKM:n tiedote 13.6.2017. Jos julkaisua ei julkaista alun perin avoimesti, on se ainakin tallennettava julkaisuarkistoon.

Vertaisjakelu

Tutkija voi laittaa omia artikkeleitaan näkyville omille kotisivuilleen tai esimerkiksi akateemisten verkostoitumispalvelujen, kuten ResearchGate, kautta. Jos tämä ei tekijänoikeussyistä ole mahdollista, voi artikkelin kirjoittajalta pyytää suoraan kopiota artikkelista.

Kirjat ja opinnäytteet

Myös kirjoja voidaan julkaista Open access -formaatilla.

Opinnäytteet, erityisesti väitöskirjat ovat usein avoimia julkaisuja. Opiskelijana voit osaltasi edistää tieteen avoimuutta julkaisemalla oman gradusi avoimesti! Lue kirjaston blogista UEFin julkaisutoiminta vuonna 2020, kuinka avoin julkaiseminen on kehittynyt UEFissa, myös gradujen osalta.

Tiedonhaku avoimista lähteistä

OA-julkaisuista löytyy tietoja tuonnempana tässä materiaalissa esiteltävistä tietokannoista. Usein tietokannoissa on mahdollista rajata hakutulos vain avoimiin aineistoihin, mutta tämä ei ole tarpeen silloin kun saatavilla on maksullistakin aineistoa, kuten yliopistolla on.

Avoimia aineistoja voi hakea myös avoimen tiedon hakuun erikoistuneista hakukoneista. Lue lisää näistä kirjaston Avoimen tiedon hakuoppaasta.

Avoin tiede

Suuri joukko eurooppalaisia yliopistoja on sitoutunut edistämään julkaisujen vapaata saatavuutta, ja Itä-Suomen yliopisto on tässä mukana. Lisää tietoa avoimesta tieteestä UEF:n Avoin tiede-sivuilta sekä  Tieteellisten seurain valtuuskunnan Avoin tiede ja tutkimus -sivuilta.

Tutkimuksen avoimuus tarkoittaa avoimien julkaisujen (OA) lisäksi tutkimusaineistojen ja -menetelmien avaamista.  Avoin tiede ja tutkimus on noussut kansainvälisesti merkittäväksi tavaksi edistää tieteen näkyvyyttä ja vaikuttavuutta yhteiskunnassa.