3.3 Hakeminen tietokannoista

Tällä sivulla käydään läpi esimerkkien kera hakeminen artikkelitietokannoista, kirjastotietokannoista sekä opinnäytteiden hakeminen.

Artikkelitietokannat

Artikkelit ovat arvostettuja ja paljon käytettyjä lähteitä biologian alalla.

Artikkelit

 • välittävät tietoa jostakin tarkoin rajatusta aiheesta
 • tuottavat uutta tietoa
 • yleensä olettavat, että lukijalla on jo perustiedot aihepiiristä hallussaan.

Laajoja katsauksia johonkin hyvin yleiseen aiheeseen, kuten ’järvien ekologia’, löytyy harvemmin artikkeleista.

Hakuvinkit

 1. Artikkeleita hakiessa voi käyttää tarkkoja hakutermejä ja useitakin AND-operaatioita. Myös fraasien käyttöä AND-operaatioiden sijaan voi harkita.
 2. Vaihtoehtoiset ilmaisumuodot ovat kuitenkin myös tärkeitä.
 3. Haun tulosta voi rajata kohdistamalla hakua vain Title (otsikko) -kenttään.

Yleiset hakutekniikat

 • katkaisumerkki * , sanan voi katkaista alusta, keskeltä tai lopusta
 • fraasi lainausmerkkeihin ” _ ”
 • yksikkömuotoinen sana löytää myös monikon ja päinvastoin: film – films
  • ei toimi, jos käytetään fraasia
 • yleisimmät kirjoitusasun vaihtelut tunnistetaan automaattisesti: color – colour
  • ei toimi jos käytetään fraasia
 • kahden sanan välillä on oletusarvoisesti AND-operaattori, jos muuta ei kirjoiteta
 • operaattoreiden toteutusjärjestys: NOT – AND – OR (ei riipu kirjoitusjärjestyksestä)
 • pienillä ja isoilla kirjaimilla ei ole merkitystä

Poikkeukset ja huomautukset tietokannoittain:

Scopus: OR-operaatio tehdään ensin; sana-automatiikka toimii fraasin sisällä; suositeltu hakukenttä Title Abstract Keywords (oletuksena). Web of Science: hakee myös verbien taivutusmuodot automaattisesti; sana-automatiikka ei toimi fraasin sisällä; suositeltu hakukenttä Topic (muuta oletusarvosta All fields). ProQuest: sana-automatiikka ei toimi fraasin sisällä; suositeltu hakukenttä Anywhere except fulltext (muuta oletusarvosta Anywhere). UEF-Primo: kirjoita operaattorit aina isolla; fraasista voi katkaista vain viimeisen sanan; hakusanojen automatiikka toimii englanniksi osittain, suomeksi ei toimi; suositeltu hakukenttä Kaikki kentät (oletuksena). Finna: kirjoita operaattorit aina isolla; yhdyssana kannattaa usein katkaista; fraasia ei voi katkaista; hakee suomen kielen taivutusmuodot automaattisesti; suositeltu hakukenttä kaikki osumat (oletuksena).

1 : kun OR-operaatio tapahtuu oletusarvoisesti ensin, kannattaa kiinnittää erityisesti huomioita siihen, että fraasi tulee merkittyä lainausmerkkeihin – muutoin hakulogiikka pettää:

 • young people OR adolescence
 • = young AND (people OR adolescence)
 • ≠ ”young people” OR adolescence

Esimerkkihakuja eri tietokannoissa

Esimerkki Web of Science -tietokannasta.

bird AND (sing OR song OR birdsong) AND (”habitat selection” OR ”selection of habitat*”)

Kuvakaappaus Web of Sciencen käyttöliittymästä. Ylinnä seliteteksti: Hakusanat kannattaa kohdistaa joko yleisesti aiheeseen (Topic, sisältää myös otsikon), tai pelkkään otsikkoon (Title). Oletuksena on All fields, mikä on usein liian laaja. Vasemmalta on ympyröity kuvake, jossa kellonviisarit. Seliteteksti: hakuhistoria. Ensimmäiselle riville on kirjoitettu: bird. Toisella rivillä on: sing OR song OR birdsong. Selitetekstit: Monikkomuodot birds, songs hakeutuvat automaattisesti, samoin verbimuoto singing. Kirjoita samaa käsitettä tarkoittavat vaihtoehtoiset sanat samalle riville, kirjoita OR-operaattori sanojen väliin. Kolmannella rivillä lukee: ”habitat selction” OR ”selection of habitat*”. Selitetekstit: Fraasin tarvitaan lainausmerkit. Katkaisumerkki * tarvitaan fraasi sisällä taivutusta varten: habitats.

Esimerkki Scopus-tietokannasta.

”leaf morpholog*” AND (drought OR heat OR ”hot temperature”) AND (deciduous OR broadleaf OR broad-leaved)

Kuvakaappaus Scopuksen käyttöliittymästä. Seliteteksti: Oletushakukenttä on sopiva. Hakukenttänä näkyy ’Article title, abstract, keywords’. Ylimmälle hakuriville on kirjoitettu: ”leaf morpholog*” Seliteteksti: Katkaisumerkki *, morpholog* = morphology, morphological. Toisella rivillä on sanat: drought OR heat OR ”hot temperature”. Seliteteksti: Fraasiin tarvitaan lainausmerkit. Kolmannella rivillä lukee: deciduous OR broadleaf OR broad-leaved. Seliteteksti: Jos sanassa voi olla väliviiva, ne pitää kirjoittaa erillisinä, OR-operaattorilla yhdistäen. Tässä esimerkissä tosin myös sanan loppuosa taipuu eri tavoin, myös siksi OR.)
Huomaa, että jos haettaisiinkin tietoa kuivuuden ja kuumuuden yhteisvaikutuksesta lehtipuiden lehtien morfologiaan, hakulause olisi:
”leaf morpholog*” AND drought AND (heat OR ”hot temperature”) AND (deciduous OR broadleaf OR broad-leaved)

Haku ERIC (ProQuest)-tietokannasta:

(”flipped learning” OR ”flipped classroom”) AND motivat* AND achievement

Kuvakaappaus Proquestin Eric-tietokannan käyttöliittymästä. Selitetekstejä: Kirjoita samaa käsitettä tarkoittavat vaihtoehtoiset sanat samalle riville, kirjoita OR-operaattori sanojen väliin. Oletusarvoinen hakukenttä on Anywhere, joka on usein liian laaja. Hyvä aloitus on NOFT. Myös yksittäinen kenttä, kuten otsikko tai tiivistelmä, on mahdollista valita. Ensimmäiselle hakuriville on kirjoitettu: ”flipped learning” OR ”flipped classroom”. Seliteteksti: Fraasiin tarvitaan lainausmerkit. Toisella rivillä on: motivat*. Seliteteksti: katkaisumerkki *. Kolmannella rivillä on: achievement. Seliteteksti: Monikot achievements löytyvät automaattisesti. Kaikkien rivien välillä on AND.

UEF-Primo kansainvälisten artikkelien haku

UEF-Primossa voi hakea useasta artikkelitietokannasta yhtä aikaa. Valitse UEF Primossa haun kohteeksi kansainväliset artikkelit. Aivan kaikki aineistot eivät ole mukana haussa. Hakuominaisuudet eivät myöskään ole yhtä tarkat kuin tietokantojen omissa käyttöliittymissä. UEF-Primoon kirjautuneena saat laajemman hakutuloksen.

Tee haku englanniksi.

Finna.fi: Kotimaisten artikkelien haku

Kotimaisia artikkeleita haetaan joko kansallisesta Finnasta rajaamalla hakutulokset lehtiartikkeleihin, tai Kansalliskirjaston Finnasta Arto-välilehdeltä (kuvassa).

Kuvakaappaus tarkennetusta hausta. Kotimaisten artikkelien (Arto) haku sanoilla: linkola pentti. Hakukentäksi on valittu Aihe.

Käytä kirjastotietokantoja kirjojen hakuun

Kirjat ovat hyödyllisiä lähteitä, kun halutaan kokonaiskuva jostakin aiheesta, perustietoja ja -käsitteitä, historiaa.

Kirjoja löytää helpoiten kirjastojen kokoelmatietokannoista. Jokaisella kirjastolla on ainakin toistaiseksi oma kokoelmatietokantansa, joista löytyy tietoja kirjojen lisäksi myös:

 • julkaisusarjoissa ilmestyneistä tutkimusraporteista ja selvityksistä yms. (ei koske vain verkossa julkaistuja aineistoja
 • väitöskirjoista ja muista opinnäytetöistä
 • lehdistä (lehden nimellä)

UEF kirjaston kokoelmatietokanta on upotettu UEF-Primoon: haku kirjaston kokoelmista. UEF-Primossa näkyy edellämainittujen lisäksi tiedot

 • tietokannoista ja muista hakupalveluista
 • vapaakappaleista

Hakulauseet kirjastotietokannoissa

 • Tavallisessa kirjastotietokannassa kannattaa käyttää niukasti AND-operaatioita – poikkeuksiakin toki on.
 • Sen sijaan on hyvä muistaa vaihtoehtoiset hakusanat ja OR-operaattori.
 • Kirjoja kannattaa usein hakea myös omaa aihetta laajemmin

Esimerkki:
metsämaa* AND typpioksidi *: 0 osumaa UEF-Primossa (kirjahaku)
metsämaa* AND kasvihuonekaasu* : 4 tulosta UEF-Primossa

Vinkkejä kirjojen hakuun UEF-Primossa:

 • kaikki aineisto ei löydy suomenkielisillä hakusanoilla (vanhempi aineisto, e-kirjat, sisällysluettelot)
 • voit hyvin testata aluksi yksittäisiä selkeitä hakutermejä
 • muista käyttää katkaisumerkkiä taivutusmuotojen löytämiseksi
 • vanhempi aineisto (ennen vuotta 1990) ei juurikaan sisällä asiasanoitusta, eli tarttumapintaa hakuun on niukasti – lähinnä vain otsikon sanat

Esimerkkihaku UEF-Primosta

Primon tarkennettu haku. Ylimmällä rivillä lukee: biodiesel. Toisella rivillä: wood* OR puu* OR hake*. Rivien välillä on AND. Hakurivin valintavalikko aukaistuna.

Vinkkejä kirjojen hakuun Finnassa

 • suomeksi hakien löytää eniten tuloksia, mutta englanti on hyvä lisä
 • muista että Finnassa ei näy kaikkia kirjastojen hankkimia e-kirjoja, mm. UEF-kirjaston e-kirjat eivät ole Finnassa

Google Books

Google Books‘in avulla voit kohdistaa hakua kirjojen kokotekstiin, mikä ei onnistu UEF-Primossa tai Melindassa. Google Booksissa on luettavissa osia kirjoista, mutta jos tarvitset koko kirjan, voit etsiä sitä nimellä kirjaston tietokannasta. books.google.fi

Opinnäytteiden hakeminen

Opinnäytteet eli väitöskirjat ja gradut tallennetaan korkeakoulujen omiin julkaisuarkistoihin. Tiedot opinnäytteistä tallentaan kirjastotietokantoihin.

Vanhemmat opinnäytteet (UEFissa ennen vuotta 2012) ovat kirjastoissa vain painettuina tai mikrotallenteina.

Opinnäytteitä voisi siis hakea esimerkiksi:

Kuinka erottelet tietokannoista opinnäytteet

Voit tehdä normaalisti aiheenmukaista hakua kirjastotietokannassa. Kun hakutulos on valmis, voit rajata tulokseen vain opinnäytteet.

Kuvakaappaus. Yksityiskohta UEF-Primon tulossivulta. Rajaa tuloksia -valikossa näkyvillä eri rajausmahdollisuuksia, joista on valittu Opinnäytteet. Alhaalla teksti vihreällä pohjalla: Käytä rajauksia.

Opinnäytteisiin rajaaminen UEF-Primossa.

Kuvakaappaus. Yksityiskohta Finna.fi -tulossivulta. Rajaa hakua -valikossa näkyvillä eri rajausmahdollisuuksia, joista Aineistotyypin kohdalta on valittu Opinnäyte.

Finnassa voi valita rajaukseksi yleisesti opinnytteet tai tarkemmin opinnäytteen tyypin mukaan.

Huomaa, että kanditöitä tallentavat kirjastotietokantoihin vain harvat yliopistot. UEFissa kanditöitä ei tallenneta julkaisuarkistoon eikä tietokantaan.

Julkaisuarkistoissa, kuten UEF-eRepo, opinnäytteitä on mahdollista selata esimerkiksi laitoksen mukaan.

Kuvakaappaus UEF//ERepository sivusta. Näkymään on valittu opinnäytteet – Selaus laitoksen mukaan. Sivun vasen laita sisältää listaa valittavista laitoksista. Sivun oikeassa laidassa valittavissa muita selausmahdollisuuksia: Aineistotyypit ja kokoelmat, Julkaisusarjat, Tekijät.
Lähde etusivulta liikkeelle kohdasta Opinnäytteet. Sen jälkeen voit rajata selausta opinnäytetyypin ja/tai laitoksen mukaan.

Seuraava sivu: Tekoäly tiedonhaussa.