3.3 Hakeminen tietokannoista

Käyttöliittymien hakulogiikka

Käyttöliittymiä eli käytännössä hakulomakkeita on tietokannoissa useampia, ja niiden nimitykset ja toimintatavat ovat tietokantakohtaisia.

Tutuin versio on pikahakuun viittaava “yhden rivin” hakulomake. Operaattorit ja sulut pitää kirjoittaa itse.

Yksinkertaiseen hakuikkunaan on kirjoitettu lauseke, jossa on sekä AND- että OR-operaattoreita.

Ohjaaville hakulomakkeille on helpompi muodostaa loogisia hakuja, jos hakulause sisältää muitakin, kuin AND-operaatioita. Operaattoreita ja hakukenttiä on helppo valita valmiista valikoista.

Ohjaavalla, useamman hakuikkunan lomakkeella on valmiikis valittavissa opoeraattoreita hakuikkunoiden välissä.

Ohjaavillakin lomakkeilla voi sattua logiikkavirheitä. Varminta on kirjoittaa samaan käsitteeseen viittaavat vaihtoehtoiset sanat (OR-operaatiot) aina samalle riville.

Artikkelien hakeminen

Artikkelit ovat luonnontieteissä arvostettuja ja paljon käytettyjä lähteitä. Ne välittävät tietoa  tarkoin rajatusta aiheesta, tuottavat uutta tietoa, ja yleensä olettavat, että lukijalla on jo perustiedot aihepiiristä hallussaan.
Laajoja katsauksia johonkin hyvin yleiseen aiheeseen, kuten ‘metsien ekologia‘ tai ’forest ecology’, löytyy harvemmin artikkeleista.

Tämän vuoksi artikkeleita hakiessa voi käyttää tarkkoja hakutermejä ja useitakin AND-operaatioita. Myös fraasien käyttöä AND-operaatioiden sijaan voi harkita. Vaihtoehtoiset ilmaisumuodot ovat kuitenkin myös tärkeitä. Haun tulosta voi rajata kohdistamalla hakua vain Title (otsikko) -kenttään.

Esimerkki CAB-tietokannasta:

bird* and (sing or singing or song*) and ”habitat selection”

 

CAB-tietokannassa on helppo tehdä hakuhistorian (Search history) avulla ns. lohkohakua. Lohkohaku tarkoittaa sitä, että haun aihe pilkotaan erillisiksi käsitteiksi, jotka haetaan kukin omana joukkonaan. Lohkoja yhdistellään tarpeen mukaan haun täsmentämiseksi AND- ja OR-operaattoreilla

Yhdistely tapahtuu seuraavasti:

Kuvakaappaus hakuhistoriasta CAB-tietokannassa. Valittuna rivit 3 ja 4, jotka halutaan yhdistää ja korostettuna valinta AND, jolla rivit halutaan yhdistää (Combine with).

 

Esimerkki Web of Science -tietokannasta.

(”leaf area index” or lai) and boreal and forest and (”remote sensing” or lidar)

Kuvakaappaus Web of Sciencen käyttöliittymästä. Fraasi leaf area index kirjoitetaan lainausmerkkien sisään. OR-operaattori pitää kirjoittaa itse vaihtoehtojen väliin. Hakusana ”boreal forest*” pitää katkaista *-merkillä’, koska käytetään lainausmerkkejä. AND-operaattorit rivien välillä yhdistävät toisiaan rajaavia käsitteitä. +Add another field -painikkeesta saa lisää hakukenttiä. Hakusanat voi kohdistaa aiheeseen (Topic) tai pelkkään otsikkoon (Title).

 

Haun voisi toteuttaa samoin myös Scopus-tietokannassa. Tässä toinen versio, vähän lyhempänä:

Kuvakaappaus Scopuksen käyttöliittymästä. Ylin rivi: ”leaf area index” OR lai. Fraasin ympärillä lainausmerkit. Fraasin merkitseminen Scopuksessa on erityisen tärkeää, kun rivillä on OR-operaattori. Toinen rivi: laser scanning OR lidar. OR-operaattori pitää kirjoittaa itse. Rivien välillä AND. Kohdasta Add search field lisää hakurivejä. Hakukenttää voi vaihtaa kohdasta Search within (hakurivin vasemmalla).

 

Haku ProQuest-tietokannoista:

Kuvakaappaus Proquestin käyttöliittymästä. Fraasi leaf area index kirjoitetaan lainausmerkkien sisään. OR-operaattori pitää kirjoittaa itse vaihtoehtojen väliin. Hakusana ”boreal forest*” pitää katkaista *-merkillä’, koska käytetään lainausmerkkejä. Photogrammetr* sanassa katkaisun avulla haetaan muodot photogrammetry ja photogrammetric. AND-operaattorit rivien välillä yhdistävät eri käsitteitä. Hakukenttä kannatta vaihtaa heti aluksi, esimerkiksi NOFT (Anywhere except full text on hyvä vaihtoehto).

Lukuunottamatta CAB-tietokantaa hakutekniikat ovat kansainvälisissä tietokannoissa hyvin samankaltaisia:

 • katkaisumerkki *
 • fraasi lainausmerkkeihin
 • yksikkömuotoinen sana löytää myös monikon ja päinvastoin; joskus myös muita johdannaisia: forest – forests
 • ylesimmät kirjoitusasun vaihtelut tunnistetaan automaattisesti: color – colour
 • HUOM: lainausmerkkien käyttö kumoaa em. sanamuotojen hakuautomatiikan!

Suuren samankaltaisuuden vuoksi on sitäkin tärkeämpää olla selvillä myös pienistä eroavaisuuksista:

 • Scopus-tietokannassa OR-operaatio toteutetaan ennen AND-operaatiota, kun useimmiten on päinvastoin. Tällä on iso merkitys ajatellun hakulogiikan toteutumiselle, jos hakua ei tee esimerkin mukaisen mallin tapaan.
 • Scopuksessa sana-automatiikka säilyy myös lainausmerkkien sisällä

Kotimaisten artikkelien haku

Kotimaisia artikkeleita haetaan joko kansallisesta Finnasta rajaamalla hakutulokset lehtiartikkeleihin, tai Kansalliskirjaston Finnasta Arto-välilehdeltä.

Kotimaisten artikkelien (Arto) haku sanoilla: linkola pentti.

Hakuohjeita Finnoihin:

 • operaattoreita AND, OR ja NOT voi käyttää, mutta NE PITÄÄ KIRJOITTAA ISOLLA
 • fraasin merkkinä ovat lainausmerkit; fraasin sisällä sanoja ei voi katkaista
 • katkaisumerkki on *, sanan voi katkaista lopusta ja keskeltä
 • Finna tunnistaa suomen kielen sanojen taivutusmuotoja ja hakee automaattisesti yhdyssanojakin.
 • haluttaessa hakea sanaa tarkasti, ilman yhdyssanoja ja taivutusmuotoja, käytetään lainausmerkkejä

Kirjojen hakeminen

Kirjat ovat hyödyllisiä lähteitä, kun halutaan kokonaiskuva jostakin aiheesta, perustietoja ja -käsitteitä, historiaa.

Kirjoja löytää helpoiten kirjastojen kokoelmatietokannoista. Jokaisella kirjastolla on ainakin toistaiseksi oma kokoelmatietokantansa, joista löytyy tietoja kirjojen lisäksi myös:

 • julkaisusarjoissa ilmestyneistä tutkimusraporteista ja selvityksistä yms. (ei koske vain verkossa julkaistuja aineistoja
 • väitöskirjoista ja muista opinnäytetöistä
 • saapuvista painetuista lehdistä (lehden nimellä)

Itä-Suomen yliopiston kirjaston kokoelmatiedot löytyvät UEF-Primosta: haku kirjaston kokoelmista. Yllä mainitusta kansallisesta Finnasta löydät myös kirjoja, joita on suomalaisissa kirjastoissa, sekä kaiken Suomessa julkaistun kirjallisuuden.

Lue lisää erityyppisten aineistojen jäljittämisestä ja saamisesta käyttöön kurssin luvusta Julkaisujen saatavuus!

Hakulauseet kirjastotietokannoissa, esimerkkinä UEF-Primo

Tavallisessa kirjastotietokannassa kannattaa käyttää niukasti AND-operaatioita – poikkeuksiakin toki on.
Sen sijaan on hyvä muistaa vaihtoehtoiset hakusanat ja OR-operaattori.

Vinkkejä kirjojen aihehakuun UEF-Primossa:

 • kaikki aineisto ei löydy suomenkielisillä hakusanoilla (vanhempi aineisto, e-kirjat, sisällysluettelot)
 • voit hyvin testata aluksi yksittäisiä selkeitä hakutermejä
 • tietueissa sanat voivat olla perusmuodossa tai taivutettuina (otsikon sanat)
 • asiasanat ovat määrämuotoisia, usein muoto on monikko
 • katkaisumerkin käyttö kannattaa muistaa

 

Esimerkkejä:

Pikahaku parilla sanalla UEF-Primossa. Tähän hakuun voisi kirjoittaa myös and-operaattorin, ja se on kirjoitettava isolla: karhu AND suojelu.

Primohaku kahdella sanalla ilman katkaismerkkejä: karhu suojelu.

Perushaku sopii myös yksittäisen hakusanan kokeiluun (varsinkin, jos kyseessä on “harvinainen” termi).

Monipuolisempi haku

Primohakuun kirjoitettu: biodiesel AND (wood* OR puu* OR hake*). Nuoli osoittaa valintaa Kirjaston kokoelmat.

Hakulausekkeeseen kirjoitetetaan operaattorit isolla, OR-operaattorilla yhdistetyt hakutermit ympäröidään sulkumerkein, ja sanankatkaisut merkitään tähdellä.

Jos tekee haun tarkennetun haun lomakkeella, voi myös valita, kohdistaako haun tietueiden kaikkiin kenttiin, vaiko pelkästään nimekkeisiin, tekijöihin, tai aiheisiin.

Primon tarkennettu haku. Ylimmällä rivillä lukee: biodiesel. Toisella rivillä: wood* OR puu* OR hake*. Rivien välillä on AND. Hakurivin valintavalikko aukaistuna.

Suomalaisten kirjastojen yhteiset kokoelmatiedot ovat kansallisessa Finnassa .

Google Books

Google Books‘in avulla voit kohdistaa hakua kirjojen kokotekstiin, mikä ei onnistu UEF-Primossa tai Melindassa. Google Booksissa on luettavissa osia kirjoista, mutta jos tarvitset koko kirjan, voit etsiä sitä nimellä kirjaston tietokannasta. books.google.fi

Kirjoja kannattaa usein hakea myös omaa aihettaan laajemmin

Kirjassa voi olla kappale aiheestasi, mutta tietokantaan tallennettu sisällönkuvailu ei kerro asiasta kovin tarkasti, eikä tietokantoihin ole tallennettu sisällysluetteloita läheskään kaikista kirjoista.
Kokoomateosten yksittäisiä artikkeleita ei aina tallenneta erikseen kirjastotietokantaan, joten niidenkin sisällönkuvailu on usein melko yleisellä tasolla eikä tee oikeutta yksittäisille artikkeleille.

Esimerkki:

metsämaa* AND typpioksidi *: 0 osumaa UEF-Primossa (kirjahaku)

metsämaa* AND kasvihuonekaasu* : 4 tulosta UEF-Primossa

Opinnäytteiden hakeminen

Opinnäytteet tallennetaan korkeakoulujen omiin julkaisuarkistoihin. Tiedot opinnäytteistä tallentaan kirjastotietokantoihin.

Vanhemmat opinnäytteet (UEFissa ennen vuotta 2012) ovat kirjastoissa vain painettuina tai mikrotallenteina.

Opinnäytteitä voisi siis hakea esimerkiksi:

Hakuvinkit

Voit tehdä normaalisti aiheenmukaista hakua kirjastotietokannassa. Kun hakutulos on valmis, voit rajata tulokseen vain opinnäytteet.

Kuvakaappaus Finnan rajausmahdollisuuksista. Aukaistuna kohta Opinnäyte, jossa lueteltu erilaisia opinnäytetyyppejä.
Finnassa opinnäytteitä voi rajata opinnäytteen tyypin mukaan. Huomaa, että kanditöitä tallentavat kirjastotietokantoihin vain harvat yliopistot. UEFissa kanditöitä ei tallenneta julkaisuarkistoon eikä tietokantaan.

Julkaisuarkistoissa, kuten UEF-eRepo, opinnäytteitä on mahdollista selata esimerkiksi laitoksen mukaan.

Kuvakaappaus UEF//ERepository sivusta. Näkymään on valittu opinnäytteet – Selaus laitoksen mukaan. Sivun vasen laita sisältää listaa valittavista laitoksista. Sivun oikeassa laidassa valittavissa muita selausmahdollisuuksia: Aineistotyypit ja kokoelmat, Julkaisusarjat, Tekijät.
Lähde etusivulta liikkeelle kohdasta Opinnäytteet. Sen jälkeen voit rajata selausta opinnäytetyypin ja/tai laitoksen mukaan.