2.3 Asiasanahaku

Hakusanoina voi käyttää mitä tahansa sanoja, jotka kuvaavat aihetta. Tietokantahauissa erityisen tehokkaita hakusanoja ovat ns. asiasanat.

Asiasana kuvaa sisältöä

Asiasana on tehokas hakusana, koska se

 • tallennetaan tietueeseen kertomaan julkaisun sisällöstä lyhyesti
 • on aina samanmuotoinen
 • kattaa useita vaihtoehtoisia, samaa tarkoittavia sanoja
Tekstiä. Sanat akklimaatio, akklimointi, ilmastoon sopeutuminen viittavat nuolella sanaan akklimatisaatio.

Asiasanalla hakeminen

 • kohdentaa hakua
 • parantaa tuloksen aiheenmukaisuutta
 • pienentää usein hakutulosta

Asiasanojen käyttö tietokannoissa

Asiasanoja voi käyttää kuten tavallisia hakusanoja. Asiasanoille on kuitenkin yleensä oma hakutyyppinsä, jossa hakusanat kohdistuvat vain tietueen tiettyyn osaan.

Esimerkiksi UEF-Primossa tämä on nimeltään Aihehaku. Kansainvälisissä tietokannoissa asiasanan nimitys voi olla esimerkiksi Subject, Keyword, Topic tai Index term.

Asiasanahaku kohdistuu vain asiasanoihin, jotka on tallennettu erilliseen asiasanakenttään.

 • Useimmissa tietokannoissa asiasanahakuun päästään tarkennetun haun (advanced search) puolelta (ja siellä yleensä valitaan pudotusvalikosta hakukentäksi esim. subject terms tai asiasana)
 • Hakusanoiksi pitää tällöin valita ao. tietokannan käyttämän asiasanaston tai tesauruksen termejä, asiasanoja.
 • Eri tietokannat käyttävät eri sanastoja (ks. asiasanastot sivun lopussa). Sama sana ei toimi eri tietokannoissa samalla tavalla.
 • Jos rajaat hakusi kohdistumaan asiasanakenttään, et voi käyttää mitä tahansa luonnollisen kielen sanaa (tai ainakaan et niillä välttämättä saa tulosta).

Asiasanahaun ja (vapaa)sanahaun ero

Sanahaku eli vapaasanahaku hakee  sanaa kaikkialta julkaisujen tiedoista: tekijän ja julkaisun nimestä, tiivistelmästä, asiasanoista, kustantajan nimestä jne. Voit käyttää hakusanoina mitä tahansa luonnollisen kielen sanoja tai fraaseja.

Asiasanoja voi käyttää hakutermeinä myös vapaasanahaussa, mutta vapaat sanat eivät kelpaa asiasanahakuun.

Vapaasanahaku on oletushakuna tietokannoissa, asiasanahaku pitää valita erikseen.

Kuvakaappaus kirjan tiedoista UEF-Primossa. Otsikon sanat kertovat kirjan sisällöstä ja löytyvät vapaasanahaulla. Sisällysluettelon sanat kertovat sisällöstä ja löytyvät vapaasanahaulla. Aiheet tarkoittavat asiasanastojen mukaisia, sisältöä kuvaavia sanoja. Niitä voi käyttää aihehaussa sekä vapaasananhaussa.
Tietue UEF-Primosta.

Kumpaa hakua kannattaa käyttää?


Asiasanahaku
toimii hyvin silloin, kun aihe on laaja-alainen tai hankalasti määriteltävä.

Vapaasanahaku toimii hyvin silloin, kun haettava aihe on yksityiskohtainen ja tarkasti rajattu, tai kun käsitteistö ja sanasto kyseisellä alalla on vakiintunutta.

Jos käytetään samaa hakusanaa sekä sanahaussa että asiasanahaussa, sanahaku löytää enemmän tuloksia. Asiasanahaun tulokset puolestaan ovat aiheenmukaisia.

vapaasanahaku: aerodynamics, 184 tulosta UEF-Primossa (7.9.2020)
asiasana- eli aihehaku: aerodynamics, 122 tulosta UEF-Primossa

Tulosten määrä riippuu paljon myös sanavalinnasta: asiasana voi hyvinkin antaa enemmän tuloksia kuin jokin toinen, samaan asiaan liittyvä muu hakusana.

vapaasanahaku: vuosirenkaat, 2 tulosta UEF-Primosta (7.9.2020)
asiasanahaku: vuosilustot ,17 tulosta UEF-Primosta

Asiasanastot ovat luetteloita käytettävistä asiasanoista

Asiasanat määritellään erityisissä hakemistoissa, joita kutsutaan asiasanastoiksi eli tesauruksiksi. Eri tietokannat käyttävät eri sanastoja.

Asiasanastoissa paitsi listaa asiasanoja, myös selventää sanoja eli käsitteitä ja kuvaa niiden välisiä suhteita: assosiatiiviset käsitteet (related), yläkäsitteet (broader) ja alakäsitteet (narrower).

Asiasanastoista

 • etsitään oikeat hakusanat asiasanahakua varten
 • haetaan vinkkejä hakusanoiksi ylipäätään; myös rinnakkaiset ja ylä- ja alakäsitteet voivat olla hyödyllisiä

Yleinen suomalainen ontologia YSO

Yleinen Suomalainen Ontologia (YSO) on Suomessa käytettävä asiasanasto. YSOa käytetään sekä UEF-Primon tietueissa että kansallisessa Finnassa.

YSO kattaa kaikkien tieteen- ja tiedonalojen keskeisimmän terminologian. Termeille saa myös englannin- ja ruotsinkielisen vastineen.

YSOn käyttöohje

Sanaa haetaan oikealta yläkulmasta, järjestelmä antaa ehdotuksia sitä mukaa kun sanaa kirjoittaa.

KÄYTETTÄVÄ TERMI kertoo sanaston hyväksymän asiasanan tietylle käsitteelle.
OHJAUSTERMIT (ei näy kuvassa) kertovat, mikä sanan sijasta asiasanaa käytetään. Ohjaustermiä ei siis voi tallentaa tietokantaan asiasanaksi (aihe), mutta sitä voi hyvin käyttää hakusanana vapaasanahaussa.

Kuvakaappaus YSOsta. Oikealla ylhäällä on hakuruutu, jossa haettu sanaa amebat. Sivun vasen laita esittää sanan paikan käsitehierarkiassa. Sivun oikea laita kertoo tiedot haetusta termistä.

Biologiaan liittyviä sanoja voi selata valitsemalla vasemmalta ensin Ryhmät ja sitten kohdan 15. Biologia, mikrobiologia, perinnöllisyystiede, genetiikka, antropologia.

Seuraava sivu: Sanankatkaisu ja sanaliitot