1.3 Tieteelliset julkaisut eri aloilla

Eri tieteenaloilla on omat perinteensä tavassa julkaista tutkimustyön tulokset.

Luonnontieteet

  • Luonnontieteet edustavat tapaa, jossa tutkimukset pyritään julkaisemaan tieteellisissä lehdissä artikkeleina ja kansainvälisesti. Kansainvälinen julkaiseminen on luontevaa, koska aiheetkin ovat universaaleja.

Metsätieteet, terveystieteet ja muut soveltavat tieteet:

  • Metsätieteissä ja terveystieteissä noudatetaan samaa artikkelipainotteista julkaisutapaa kuin luonnontieteissä, joskin näillä aloilla on tarpeen julkaista myös ammatillista tietoa.

Tekniikka

  • Tekniikan alallakin julkaistaan paljon artikkeleita, myös kokousjulkaisuissa. Lisäksi on tavallista julkaista tutkimustiedon lisäksi patentteja.

Yhteiskuntatieteet

  • Yhteiskuntatiede on tavoiltaan edellisten alojen väliltä. Yhteiskuntatieteissä on tärkeätä myös julkinen keskustelu, jota käydään mm. lehtien välityksellä.

Humanistiset tieteet

  • Humanistisilla tieteenaloilla taas perinteiset kirjat sekä kotimaisten kustantajien kautta julkaiseminen ovat tavallisempia kuin artikkelialoilla.

Erityyppisten julkaisujen osuus eri tieteenaloilla:

Suomalaisten yliopistojen julkaisut vuonna 2023 julkaisutyypeittäin ja aloittain, %. Lähde: Opetushallinnon tilastopalvelu Vipunen.

Erot tieteenaloilla tasottuvat

Kaikkiaan tieteenalojen erot ovat jossakin määrin vähentyneet viime vuosina – artikkelityyppinen julkaiseminen on kasvussa kaikilla tieteenaloilla.

Samoin siirtyminen kansallisista kielistä englannin kieleen on ollut merkittävää.

Kuinka paljon maailmalla julkaistaan?

Maailmalla julkaistiin vuonna 2022 noin 3,3 miljoonaa tieteellistä artikkelia joko lehdissä tai konferenssijulkaisuissa. Julkaisujen määrä on kasvanut lähes 59 % kymmenessä vuodessa (2012-2022). Kasvu on nopeinta kehittyvissä maissa.

Vuonna 2016 Kiina ohitti ensi kertaa Yhdysvallat julkaisujen määrässä. Muita suuria julkaisumaita ovat Intia, Saksa, Iso-Britannia ja Japani. Nämä kuusi maata kattavat jo yli puolet kaikista julkaisuista. Suomen osuus julkaisuista on alle yhden prosentin.

Lähde:
National Science Board (2023). Science and engineering indicators. Publications Output: U.S. Trends and International Comparisons. Publication Output by Country, Region, or Economy and Scientific Field.
Tämä aineisto perustuu Scopus-tietokantaan ja siten siinä korostuu englanninkielinen tutkimus.

Tieteellisen tutkimuksen ja julkaisemisen määrä on luonnollisesti yhteydessä taloudellisiin resursseihin, eikä suoraan väestömäärään tai maantieteeseen. Aukaise sivusto worldmapper.org nähdäksesi alkuperäisen kuvan, joka havainnollistaa eri maiden osuutta tieteellisessä julkaisemisessa.

Kartogrammi eli maailmankartta, jossa maiden koko on suhteutettu tieteellisten julkaisujen määrään. Esimerkiksi Eurooppa on selvästi maantieteellistä kokoaan isompi.
Alkuperäinen kuva: Science Papers Published 2016 (worldmapper.org) CC BY-NC-SA 4.0

Biologian alan julkaisut

Em. Science and engineering indicators -raportin mukaan biologian ja biolääketieteen alan julkaisuja oli kaikista julkaisuista 13% v. 2022. Kehittyneissä maissa julkaistiin näiden alojen artikkeleita suhteellisesti hieman enemmän kuin kehittyvissä maissa, joissa julkaistiin puolestaan enemmän tekniikkaan ja tietotekniikkaan liittyviä artikkeleita.

Suomen sisällä biologian alan (sisältää myös biokemian) julkaisut (2 209 kpl) olivat noin 5% kaikista yliopistojen julkaisuista (41 200 kpl) vuonna 2023. (Lähde: OKM:n tilastotietokanta Vipunen).

Seuraava sivu: Tiedonhaun aihe ja käsitteet.