4.3 Tulosten tallentaminen

Tietokannoissa on mahdollista tallentaa kulloinkin tehdyt haut ja niiden tulokset. Tämä voi vaatia oman käyttäjätunnuksen luomista. Hakuja ja tuloksia voi myös tulostaa, ja lähettää sähköpostilla itselleen tai muille.

Viitteidenhallinta

Kun tekee hakuja useissa eri tietokannoissa, on kätevää koota halutut tietueet yhteen paikkaan käyttöä odottamaan. Viitteidenhallintaohjelma RefWorks on tällainen tallennusalusta, vastaava palvelu ovat mm. EndNote ja Mendeley.

Ohjelmaan siirretään varsinaisesti vain viitteen tiedot, mutta artikkelin voi liittää tiedostona mukaan jälkeenpäin. Refworksin tietueissa näkyy myös ’Full text availability at UEF ’ -teksti, jota klikkaamalla voi artikkelin päästä lukemaan verkosta.

Useimmissa tietokannoissa on suora linkki RefWorks-siirtoon. Jos näin ei ole, voidaan käyttää tallennusta BibTex-muotoon tiedostoksi. Tiedosto voidaan sitten tuoda RefWorksiin. Useimmiten lähdetään liikkeelle Export-linkin kautta.

 

RefWorksiin luodaan itselle oma käyttäjätunnus. Tämän jälkeen on mahdollista siirtää sinne tietueita aina kun tekee hakuja, tietokannasta riippumatta. Myös ”suoraan” Internetistä haettua aineistoa voidaan siirtää Refworksiin, mutta tietojen siirtyminen oikein ei ole yhtä varmaa kuin tietokantasiirroissa.

Refworksin avulla on kätevää tarkistaa, onko kyseinen tietue jo ennestään tallennettuna omiin viitteisiin.

Lähdeluettelot

Paitsi tallentaa ja varastoida hakujen tuloksia, Refworksin avulla voidaan myös tehdä valmiita lähdeluetteloita. Lähdeluettelon muoto voidaan valita valmiista malleista tai tehdä itse. Lähdeluettelon voi siirtää tekstinkäsittelyohjelmaan.

Lisätietoja RefWorksista.