2.7 Onnistuiko tiedonhaku?

Haun onnistuminen  tulosten perusteella riippuu tietysti haun tarkoituksesta. Joskus riittää vähän, mutta tarkasti aiheeseen liittyviä tuloksia. Toisella kertaa on tarpeen saada esiin ”kaikki mahdollinen”, vaikka osa tuloksista menisikin ohi aiheen.

Haetko määrää vai aiheenmukaisuutta?

Usein tulosten määrä ja aiheenmukaisuus eli relevanssi ovatkin toisilleen vastakkaiset lopputulemat. Näiden kahden sopivaa yhdistelmää haetaan muuntelemalla hakulauseita tietyin keinoin.

Koordinaatisto, jossa x-akselilla tulosten relevanssi ja y-akselilla tulosten määrä. Yksittäinen havainto on merkitty raksilla. Havainnot muodostavat laskevan funktion mukaisen pilven: mitä isompi y:n arvo, sen pienempi x:n arvo.
Kuva havainnollistaa, kuinka yksittäisen hakulauseen tuloksessa tulosten määrä ja aiheenmukaisuus tulosta kokonaisuutena tarkasteltaessa usein käyttäytyvät.

Hakua voidaan muokata tarpeen mukaan

 • säätelemällä käsitteiden määrää hakulauseessa
 • valitsemalla erilaisia hakusanoja käsitteitä kuvaamaan
 • kohdistamalla hakua tietueen eri kenttiin
 • valitsemalla käyttääkö sanakatkaisua vai ei
 • rajauksilla

Jo saadun hakutuloksen perusteella voidaan päätellä, millä tavoin hakulausetta voisi muuttaa.

Näin saat vähemmän ja aiheenmukaisempia tuloksia

Kun hakusi tuottaa ”liian paljon” ja/tai aiheeltaan epätarkkoja tuloksia, kokeile seuraavia keinoja:

 • mieti, ovatko hakusanasi liian yleisiä ja tarvittaessa kokeile suppeampia, aihettasi täsmällisemmin kuvaavia hakusanoja

  metsät -> lehdot, lehtometsät
 • poista monimerkityksiset yleistermit

  katkaistu sana puu* viittaa liian moneen asiaan
  (esim. puutarha, puutos, puuvilla)
 • lisää hakuun rajoittavia sanoja (AND:lla; AND-kytkettyjä voi olla vaikka kuinka paljon)

  sienet AND taudinaiheuttajat -> sienet AND taudinaiheuttajat AND tunnistaminen
 • joskus on hyödyllistä käyttää rajaavana terminä hyvin laajaa, koko aihealuetta rajaavaa termiä:

  biomassa -> biomassa AND metsä*
 • käytä fraasia and-operaation sijaan ja käytä fraasin/sanaliiton ympärillä ””-merkkejä (tai muuta tapaa, jolla sanat pysyvät yhdessä)

  microbes AND ecology ->”microbial ecology”
 • vähennä synonyymejä ja rinnakkaistermejä (Mutta älä muuta ORia ANDiksi, sillä silloin hakulogiikka muuttuu virheelliseksi)

  tuhot OR vauriot OR häiriöt -> tuhot OR vauriot
 • kokeile sulkea joitakin sanoja hakutuloksen ulkopuolelle NOT-operaattorilla

  yhteyttäminen NOT levät
 • rajaa hakua asiasanakenttään, mikäli mahdollista (sanaston sanalla). Ks. asiasanahausta
 • rajaa hakua otsikko-kenttään
 • rajaa hakua esim. julkaisuvuodella, -kielellä tai -tyypillä (esim. peer review/scholarly-lehtiin)

Näin saat enemmän tuloksia

Kun hakulauseesi tuottaa vain niukasti tuloksia, voit kokeilla seuraavia keinoja:

 • mieti käyttämiäsi hakusanoja, oletko hakenut liian suppealla sanalla
 • mieti mihin laajempaan aihealueeseen ongelma kuuluu ja käytä laajempaa hakutermiä

  metsäpeura -> peurat
 • etsi hakusanoillesi synonyymeja ja rinnakkaistermejä (lisätään OR:lla)

  partenogeneesi AND hyönteiset
  -> partenogeneesi OR ”suvuton lisääntyminen” AND hyönteiset
 • vähennä hakulausekkeesta AND-operaattorilla yhdistettyjä, rajaavia hakusanoja

  ravintoketjut AND ympäristömyrkyt AND kertyminen
  -> ravintoketjut AND ympäristömyrkyt
 • jos olet käyttänyt fraasia, mieti voisiko sen purkaa AND-operaatioksi
 • katkaise hakusana saadaksesi esim. eri taivutusmuodot mukaan

  proteomiikka -> proteomiik*
 • käytä vapaasanahakua, jos olet käyttänyt asiasanahakua (tai muuta kenttärajausta)
 • poista vuosi- ym. rajoitukset
 • tarkista kirjoitusvirheet ja sanan kirjoitusmuodot (yhteen vai erikseen, lyhenteet yms.)

Vinkki:
Joskus jokin yksittäinen sana voi olla tietokannassa niin harvinainen, että sen rinnalle ei kannata ottaa mitään muuta hakusanaa. Voit testata sanan yleisyyttä tekemällä yksinkertaisen sanahaun.

Mikäli hakutulosten joukosta löytyy edes yksi täysosuma eli hyvin relevantti viite, kannattaa tämän viitteen asiasanakentästä poimia siinä käytetyt asiasanat ja suunnata hakua niiden avulla uudelleen. Hyvän artikkelin tai muun julkaisun lähdeluettelosta löydät mahdollisesti lisää sopivaa kirjallisuutta hakemastasi aiheesta.

Saitko ihan vääriä tuloksia?

 • onko käyttämäsi tietokanta oikea? Jos aihe on hyvin poikkitieteellinen, monitieteinen tietokanta voi olla sopivampi kuin tiettyyn alaan keskittyvä.
 • varmista, että olet yhdistänyt hakusanat loogisesti oikein

Seuraava sivu: Aineiston luotettavuus ja arviointi