3.1 Aloita UEF-Primosta

UEF-Primo on Itä-Suomen yliopiston kirjaston oma hakupalvelu,josta löytyy yhdestä osoitteesta linkit kaikkiin kirjaston hankkimiin aineistoihin julkaisumuodosta ja -tavasta riippumatta.

Etäkäyttö aina UEF-Primon kautta

Aineistojen käyttö yliopiston verkon ulkopuolelta onnistuu kirjautumalla UEF-Primoon omilla UEF-tunnuksilla.
Siksi aloita aina UEF-Primosta, vaikka käyttäisitkin jotain yksittäistä tietokantaa etkä Primon omia hakupalveluita.

UEF-Primosta haetaan tiedot painetuista ja verkkoaineistoista

  • UEF-Primosta haetaan sekä kirjaston kokoelmiin kuuluvia kirjoja ja lehtiä
  • UEF-Primosta haetaan tieteellisiä artikkeleita
  • UEF-Primon kautta on pääsy tietokantojen omiin käyttöliittymiin sekä e-lehtiin
Kuvakaappaus UEF-Primosta. Yläpalkista on valittu Tietokantahaku. Hakuriville on kirjoitettu tietokannan nimi Scopus. Tulosnäkymässä näkyy ensin linkki Saatavilla verkossa ja sen jälkeen linkkinä tietokannan nimi. Scopus. Tietokanta aukeaa klikkaamalla tätä linkkiä.
Tietokannan aukaiseminen UEF-Primosta

UEF-Primon kautta voit lisäksi uusia lainoja, tehdä varauksia, ja tallentaa omia suosikkeja.

UEF-Primossa Perus- ja Tarkennetussa haussa voit tehdä hakua:

  • Kirjaston kokoelmista: UEF kirjaston hankkimat kirjat ja lehdet (painetut ja verkkossa olevat) sekä tietokannat, hakuteokset ym. Tämä on oletushakuna UEF-Primossa.
  • Kansainvälisistä artikkeleista: haku sisältää artikkelien lisäksi hyvin monenlaisia muitakin aineistoja, mutta artikkelit ovat haun pääasiallisin tulosjoukko. Primo-haut eivät pysty kokonaan korvaamaan varsinaisia kirjallisuustietokantoja, kun halutaan tehdä syvällisempää tiedonhakua.
  • Elektronisista aineistoista: mikä on lähes sama kuin Kansainväliset artikkelit, mutta lisäksi haun piirissä ovat hakuteokset, tietokannat ym. kirjaston omat e-aineistot.
  • Kaikista aineistoista: sisältää kaikki edellä mainitut yhdessä. Tämä ei välttämättä ole niin hyödyllistä kuin miltä kuulostaa: suomenkielisiä kirjoja haetaan eri tavoin kuin kansainvälisiä artikkeleita.

Kotimaiset artikkelit Finnasta

Kotimaisia, suomeksi julkaistuja lehtiartikkeleita ei UEF-Primosta juuri löydy. Näitä pitää hakea ensisijaisesti kansallisen Finnan kautta, https://finna.fi.

UEF-Primon hakuohjeet:

OperaattoritSanankatkaisu *Fraasi ” ”Sanamuotovariantit
operaattorit AND, OR ja NOT pitää kirjoittaa
isoin kirjaimin
sanan voi katkaista alusta, keskeltä ja lopusta;fraasin sisällä sanan voi katkaista vain viimeisen sanan lopustalöytää joissakin tilanteissa englanninkielen variantteja, mutta suomen kielen taivutusta ei ymmärrä -> sanankatkaisua kannattaa käyttää paljon
  • hakutuloksia voi rajata jälkikäteen mm. aiheen, vuoden, jne. perusteella
  • tulosta voi lajitella mm. relevanssin, julkaisuvuoden ja tekijän mukaan

Katso hakuesimerkkikuvia luvusta Tietokantahaku.

UEF kirjaston aineistoja on myös Finnassa

UEF-Primon painetut aineistot sisältyvät kansalliseen Finnaan , samoin kuin muidenkin kotimaisten kirjastojen aineistot. Tämän lisäksi Finnassa on tiedot kaikista Suomessa julkaistuista kirjoista ja kartoista sekä kotimaisista artikkeleista. Finnasta saa siis kätevästi sekä UEF kirjaston että muiden kirjastojen aineistoja yhdellä kertaa ja lisäksi kotimaisia artikkeleita.

Kaaviokuva eri hakupalveluiden sisällöstä. UEF-Primo sisältää linkit e-lehtiin ja tietokantoihin, UEF-kirjaston painetut kirjat ja lehdet, UEF-kirjaston e-kirjat. Finna.fi sisältää UEF-kirjaston painetut kirjat ja lehdet, kotimaisten kirjastojen aineistot, suomalaiset kirjat, artikkelit sekä lehdet. UEF-Primo elektroniset aineistot sisältää UEF-kirjaston e-kirjat, artikkelit (viitteet/kokotekstit), kansainvälisesti julkaistut kotimaiset artikkelit. Tiedejatutkimus.fi sisältää suomalaiset kirjat, artikkelit ja lehdet sekä kansainvälisesti julkaistut kotimaiset artikkelit vuodesta 2012 alkaen. Yksittäiset tietokannat, esim. Scopus, sisältävät artikkelit (viitteet/kokotekstit) ja kansainvälisesti julkaistut kotimaiset artikkelit.
Eri hakupalveluista löytyy hieman erilaisia aineistoja, joskin sisällöt menevät osin myös päällekkäin.