2.5 Hakusanoista hakulausekkeiksi

Hakusanat ja niitä yhdistävät operaattorit muodostavat hakulauseen. Operaattoreita eli Boolen logiikkaa käytetään kaikissa tietokannoissa, joten sen osaaminen on yksi tiedonhaun perustaidoista.                   

  • Rajaavat käsitteet -> AND
  • Synonyymit ja rinnakkaiset käsitteet -> OR
  • Pois suljettavat käsitteet -> NOT

 

hakkuu AND ”nuoret metsät” Kaksi ympyrää leikkaa toisensa. Niiden leikkaus kuvaa hakuun haluttuja viitteitä.

AND-operaattori edellyttää, että hakusanojen tulee esiintyä tietueessa yhtä aikaa. (Tietue = yhden kirjan/artikkelin jne. tiedot tietokannassa.)

Mitä enemmän eri rajaavia käsitteittä haussa käytetään, sen tarkempaa hakua ollaan tekemässä ja sitä pienempi (ainakin teoriassa) on tulosjoukon koko.

 

hakkuu OR harvennus Kakis ympyrää leikkaa toisensa. Kummankin ympyrän alue sekä myös niiden leikkaus yhdessä kuvaavat hakutulokseksi kelpaavia viitteitä.

OR-operaattori hyväksyy lopputulokseen ne tietueet, joissa on vähintään jompikumpi hakusanoista.
Myös ne tietueet, joissa molemmat sanat esiintyvät yhtä aikaa, tulevat mukaan.
OR-operaattorilla yhdistetään samaa (ylä)käsitettä kuvaavat vaihtoehtoiset hakusanat. Mitä useampia vaihtoehtoisia ilmaisumuotoja otetaan mukaan, sen laajempi on haun tulos.

 

hakkuu NOT harvennusKaksi ympyrää leikkaavat toisensa. Toisen ympyrän alue vähennettynä leikkauspinnalla muodostaa haluttujen viitteiden joukon.

NOT-operaatiossa edellytetään, että tietty sana ei saa esiintyä tietueessa lainkaan.
Not-operaatiota tarvitaan harvemmin ja sitä kannattaakin käyttää harkiten, koska se voi sulkea hakutuloksesta pois myös hyödyllisiä tietueita.

 

 

Katso video (n. 2,5 min) operaattoreista:

 

Samaan hakulauseeseen voi yhdistää useita operaatioita.

Usein AND-operaatio suoritetaan tietokannoissa ennen OR-operaatiota kirjoitusjärjestyksestä riippumatta. Haussa, jossa on sekä AND- että OR-operaattori, on usein tarkoituksena, että OR-operaatio toteutuu ensin.  Tämän saa aikaiseksi sulkumerkeillä tai sanojen oikealla ryhmittelyllä (Advanced-haku).

(hakkuu OR harvennus) AND ”nuoret metsät”

Jos hakkuu on ympyrä A, harvennus ympyrä B ja nuoret metsät C, hakutulokseen kelpaavat A:n ja C:n leikkaus, B:n ja C:n leikkaus sekä kaikkien ympyröiden leikkaus yhdessä.                                         Hymy.

 

Jos sulkuja ei ole, käy siten, että saadaan tietoa nuorten metsien harvennuksista (tämä on ok!) sekä kaikkea mahdollista tietoa hakkuusta. Hakulause “vuotaa” :

hakkuu OR harvennus AND ”nuoret metsät”

Kiun hakkuu on ympyrä A, harvennus B ja nuorey metsät C, tämän lausekkeen täyttävät koko ympyrän A ala plus B:n ja C:n leikkaus.                                   Irvistys.

 

Hakukentät

Tietokannassa yksittäinen tietue koostuu kentistä. Hakusanoja voi haussa kohdistaa erilaisiin kenttiin ja tällä on vaikutusta sekä tuloksen määrään että aiheenmukaisuuteen.

Mitä vähemmän kenttiä on mukana haun piirissä, sen vähemmän tulee tuloksia. Myös itse kentän ominaisuuksilla on vaikutusta tulosten määrään. Tyypillisesti asiasanat ja otsikko sisältävät vähemmän tekstiä, jolloin myös hakuosuman todennäköisyys on pienempi. Tällä on kuitenkin kääntäen positiivinen vaikutus tuloksen tarkkuuteen.

Otsikko- ja Asiasana- eli Aihekentistä hakeminen aiheenmukaisessa haussa antaa kaikista tarkimman tuloksen. Kumpikin kenttä sisältää sanoja, jotka ovat keskeisiä myös julkaisun sisällössä. Hakusanojen kohdistaminen näihin kenttiin on erityisen hyödyllistä silloin, kun haussa muutoin tulee paljon ja/tai epätarkkoja tuloksia.

Tiivistelmässä esiintyvä sana voi olla keskeinen koko sisällön kannalta tai sitten ei – paljon riippuu hakuaiheesta. Tällöin useampien hakusanojen käyttö auttaa tarkentamaan aihetta.

Kokotekstistä tai julkaisun kaikista tiedoista hakeminen on tarpeellista ainakin silloin, kun hakuaihe (ja -termi) on hyvin harvinainen.

Termejä englanniksi:
Otsikko = Title
Asiasana = Subject, Topic, Keyword
Tiivistelmä = Abstract
Kokoteksti = Full text

Hakukenttien käyttö tietokannoissa

Hakukentän pääsee valitsemaan ainakin tarkennetussa haussa (Advanced search), joskus myös perushaussa.

Kuvakaappaus 1: Perushaku UEF_primossa. Hakuriville kirjoitettu: uhanalaisuu*, korotettuna valintaikoni: Nimeke/Otsikko. Kuvakaappaus 2: Tarkennettu haku UEF-Primossa. Ylemällä hakurivillä sanat: luontotyyp* OR habitaat* OR elinympäristö*; korostettuna kenttävalinta Nimeke/Otsikko. Toisella hakurivillä hakusanana uhanalaisuu*; hakukenttänä Kaikki kentät. Rivien välillä AND-operaattpori.

Hakulauseen kirjoitustapa riippuu aina tietokannasta.

Kun kirjoitat hakuun useampia sanoja, tiedätkö, mitä itse asiassa olet käsket ohjelman hakea?

  • Onko kyseessä fraasi vai and-operaatio?
  • Missä järjestyksessä operaatiot toteutuvat, toimiiko haun logiikka?
  • Tulevatko sanan taivutusmuodot mukaan automaattisesti, mikä on katkaisumerkki?
  • Mistä kentistä hakusanoja haetaan?

Perusasiat voivat selvitä hakunäytön ohjeita seuraamalla. Kunkin tietokannan Help-osiosta löytyy lisää vinkkejä