2.6 Erilaisia hakutapoja

Tiedonhakuja voi lähestyä eri tavoin. Aluksi kannattaa hieman tunnustella aihetta:

 • Kokeile yksittäisiä sanoja
 • Kokeile yksinkertaisia hakulauseita: 1-2 AND-operaatiota
 • Lisää tarpeen mukaan AND-operaatioita
 • Kerää lisää mahdollisia hakusanoja
 • Kokeile kattavampaa hakulausetta vaihtoehtoisin sanoin
 • Muista hakukenttien, sanankatkaisun ja fraasien merkitys

Parhaat osumat saa hakutulosten listalla ylimmäksi lajittelemalla tuloksen relevanssin mukaan. Uusimpiakin tuloksia kannattaa usein tarkastella.

”Quick and simple”, pikahaku

Haetaan yksittäisellä sanalla tai fraasilla, jolloin saadaan käsitystä siitä, onko aihepiiri yleinen tai harvinainen (kyseisessä tietokannassa tai yleensäkin). Tuloksista voi löytyä hyviä osumia omaan aiheeseen.

Perushaku UEF-Primosta sanalla niche.

Esimerkkihaku yhdellä sanalla ”niche” on tuottanut 588 osumaa. Relevanssijärjestys näyttää hakuohjelman parhaiksi arvioimat tulokset ensin.

Laajasta suppeampaan

Aluksi valitaan tarpeeksi suuri aihealue, ja aletaan rajata sitä tarkentavilla ja rajaavilla käsitteillä (tai esim. kielellä, julkaisuvuodella yms.)

Suppeasta laajempaan

Ellei tarkka hakutermi anna tulosta, mietitään, mihin laajempaan aihealueeseen ongelma kuuluu tai muuten muutetaan hakutermiä.

 Jäljityshaku l. helmenkasvatus

Lähdetään liikkeelle niukoista tiedoista ja täydennetään hakua ja hakutermejä haun aikana saatujen tulosten perusteella. Seurataan aineiston tarjoamia johtolankoja uusiin relevantteihin lähteisiin. Tuloksesta saadaan vihjeitä uusiksi hakusanoiksi, tiedonlähteiksi, tekijöiksi, alan julkaisusarjan tai organisaation löytämiseksi tai omien ideoiden täsmentämiseksi.

Hyvän kirjan tai artikkelin löydyttyä haetaan sen kirjoittajan muita julkaisuja, tai katsotaan lähteen sisältöä kuvaavia asiasanoja, ja haetaan niillä lisää aineistoa.
Mielenkiintoisen julkaisun lähdeluettelo johtaa uusiin julkaisuihin, samoin Internetistä löytyneen dokumentin tarjoama linkkikokoelma.

methelmen

Selaileva haku

Tietokannoissa voidaan selailla (browse) esim. tietyn lehden artikkeleita.

metselaa

 

Systemaattinen haku

Kattava, systemaattinen kirjallisuuskatsaus tarvitsee kattavan ja systemaattisen tiedonhaun. Tieteellisen työn (esim. opinnäytetyön) pohjaksi selvitetään systemaattisella aiheenmukaisella haulla mahdollisimman tarkkaan, mitä aiheesta on julkaistu ja saatavilla.

Tee hakusuunnitelma: Laadi aiheestasi hakulauseita ja valitse sopivat tietokannat.

Systemaattinen tiedonhaku kattaa:

 • Kotimaiset ja ulkomaiset tiedonlähteet
 • Eri tyyppiset tiedonlähteet (kirjat, väitöskirjat, artikkelit lehdissä, kirjoissa, kongressijulkaisuissa)
 • Eri tietokannat ja muut tiedonhaun apuneuvot
  Eri tietokantoihin tallennetaan tietoja erilaisista primäärilähteistä. Harvoin haku vain yhdestä tietokannasta on riittävä. Mikäli aiheesi on monialainen/tieteidenvälinen, tee hakusi tarvittavien alojen tietokannoista.
 • Kattavat aihetta kuvaavat hakusanat ja niiden yhdistelmät

Hae siis esim. seuraavista lähteistä:

 • UEF-Primo
 • Finna.fi
 • Web of Science / Scopus / ProQuest / CAB / Eric
 • Google ja Google Scholar / Google Books

Tallenna itsellesi tekemiesi hakujen hakuhistoriat. Silloin pystyt jälkeenpäin palaamaan asiaan, mistä ja miten olet tietoa hakenut.