Web of Science

Web of Science -pikaohje

– Lisää rajaavia hakuehtoja (AND) saat lisäämällä rivejä +add row -linkistä
– Älä vaihda rivien välistä ANDia ORiksi.
– ORilla yhdistettävät (synonyymit, rinnakkaiset, toisilleen vaihtoehtoiset sanat) kirjoitetaan samalle riville ja OR hakusanojen väliin.
– ””-merkit useampiosaisten käsitteiden ympärille = sanat peräkkäin ao. järjestyksessä (fraasina).
– *-katkaisumerkki taivutusmuotojen yms. mukaan saamiseksi.
– Vaihda oletus All fields -> Topic (ainakin jos saat suuria tulosmääriä. Samasta paikasta löytyy kohdistus pelkkiin otsikoihin (title), mutta se voi rajata liikaa)

Web of Science -hakuesimerkki: (telework* OR "virtual work*" OR "remote work*") AND ("employee well-being" OR "work-related well-being" OR "job satisfaction")

Tulokset-sivulla rajauksia (Refine results)

Älä rajaa open access! Sillä tippuu tuloksista UEF-käyttäjätunnuksin saatavissa olevia, kovatasoisia artikkeleita
– Document types (review articles (katsausartikkelit), articles, early access)
– Web of science categories (lehtien luokitteluun perustuvat tieteenalat), tai Research areas -rajaus.
Jos et mitään muuta rajausta keksi, kokeile (esim. public adminsitration, management…)
– Language (julkaisun kieli)
– Web of Science index: Social sciences citation index (SSCI), mutta silloin jää paljon lääke- ja terveystieteellistä ulkopuolelle tulosten.

Ei saa käyttää:
– open access -rajausta (tai pitää ainakin tietää, että sillä jää tuloksista paljon kovatasoisia, UEFin käyttöön hankittuja julkaisuja pois)
– countries/regions -rajaus kohdistuu kirjoittajan organisaation sijaintiin, ei julkaisun aiheeseen. Maita ja muita maantieteellisiä sanoja voi käyttää hakusanoina.

Tulosten siirto tiedostoksi (viitteidenhallintajärjestelmiin ym.)

Tulosten yläpuolella Export

Viitteidenhallintajärjestelmiin siirtoa varten tulokset tallennetaan RIS-tiedostona.
Vaihtoehtoja on myös Excel-tiedostoksi tai tekstitiedostoksi siirto.

Silloin voit tulosten lukemisen siirtää myöhemmäksi eikä tarvitse palata tietokantaan uudelleen hakua tekemään.

Muista ottaa hakuhistoria erikseen itsellesi talteen. Se ei siirry tuloslistan mukana.

Hakuhistoria (ao. istunnon aikainen) ylälaidan History-linkin takaa.

Web of Science Search history -esimerkki