Hakusanojen ideointi

Tutkimusongelma (tiedonhaun aihe) pilkotaan osakokonaisuuksiksi ja niitä kuvaaviksi käsitteiksi, hakusanoiksi / -termeiksi. Mitkä ovat aiheesi keskeiset osat ja niitä kuvaavat käsitteet? Millä käsitteillä/sanoilla aiheestasi on voitu kirjoittaa?

Tietokantahakuja ja niiden tuloksia voi käyttää hyväksi jo suunnittelu-, valmistelu- ja ideointivaiheessa. Tämä auttaa aiheen käsitteiden ja hakusanojen hahmottelussa ja keräämisessä. Tässä vaiheessa ei kannata uppoutua kovin syvälle tuloksiin. Ideointivaiheeseen menee jonkin verran aikaa, mutta samalla se täsmentää sekä aihettasi että suunnitelmallisempaa tiedonhakua.

Mieti ja etsi

 • Synonyymit
  esim. young, youth, juvenile, adolescents, teenagers…
 • Rinnakkaiset käsitteet
  esim. sosiaali- ja terveyspalvelut → sosiaalipalvelut/terveyspalvelut;
  esim. tieto- ja viestintätekniikka → tietotekniikka / viestintätekniikka
 • Lyhenteet ja täydelliset käsitteet vaihtoehtoina. Kannattaa suosia aukikirjoitettua hauissa.
  esim. HRM, ”human resource management” vai ”heart rate measure”?
 • Laajemmat ja suppeammat käsitteet tarvittaessa. Mihin laajempaan viitekehykseen aihe kuuluu? Mitä suppeampia asiakokonaisuuksia aihe pitää sisällään?
 • Aihetta rajaavat sanat
 • Mitkä sanat ovat toisilleen vaihtoehtoisia, mitkä rajaavia?

Suomenkieliset hakusanat tuottavat harvoin riittävän tuloksen, joten hakusanat pitää miettiä myös ainakin englanniksi. Suomessa käytetyt käsitteet eivät aina helposti käänny englanniksi. Eri maiden palvelujärjestelmien termit ovat hankalia. Englanniksikin termit vaihtelevat (Iso-Britannia, USA, Australia…)

Vältä tietokantahauissa genetiivillisiä hakusanoja, prepositioita, artikkeleita yms. sekä kokonaisia lauseita.

Mistä keksiä tai löytää hakusanoja?

 • Sanakirjoista, esim. MOT ja Terveysportin sanakirja (etusivulla Termit ja sanakirjat; linkit aukeavat uuteen välilehteen).
 • Kysy vinkkejä ja mahdollisia käännöksiä generatiiviselta tekoälyltä, esimerkiksi ChatGPT:ltä.
 • Taustatiedon ja käsitteistön selvittäminen alan oppikirjoista tai hakuteoksista.
 • Kokeile hakuja Internetistä tai tietokannoista → Kerää hakusanavinkkejä tuloksesta! Alkuun pääset millä tahansa aihettasi kuvaavalla sanalla.
 • Jo löytyneiden tulosten tiedoista. Seuraa varsinkin asia-/avainsanakenttiä (subject terms, keywords). Esim. MEDIC-tietokannasta voit suomeksi hakien löytää vinkin englanninkieliseksi hakusanaksi.
 • Jo käsillä olevien julkaisujen sisällysluetteloista tai lähdeluetteloista. Mitä aiheeseesi liittyviä sanoja niissä on käytetty?
 • Sanastoista, asiasanastoista
  Finto.fi (suomalainen sanasto/ontologia, myös käännös englanniksi; aukeaa uuteen välilehteen)
  TEPA termipankki [aukeaa uuteen välilehteen]
  Hoidokki (hoitotyön sanasto, fin-eng-swe; aukeaa uuteen välilehteen)
  Termix (- MeSH fin-eng-fin, MeSH=medical subject headings; aukeaa uuteen välilehteen)
  MeSH-asiasanasto PubMed-tietokannan sisällä (oikeassa alalaidassa MeSH database -linkki; aukeaa uuteen välilehteen)
  Sote-sanastot [aukeaa uuteen välilehteen]

Voit käyttää käsitteiden hahmottelun apuna esim. käsitekarttaa, mind mapia tms., tai pelkkiä ranskalaisia viivoja.

Mietittävää, esimerkki 1

Mitä työhyvinvointi on englanniksi?
”work well-being” tarvitsee synonyymejä ja vaihtoehtoisia käsitteitä mukaan hakuun. Voi olla myös esim. ”work-related well-being”, ”well being at work”, ”employee well-being”, ”occupational well-being” – tai ”job satisfaction”…

Mietittävää, esimerkki 2

Mitä kaikkea digitalisaatio on? Mitä omassa aiheessasi tarkoitat digitalisaatiolla? Millä sanoilla siitä on voitu kirjoittaa?

Mietittävää, esimerkki 3

Lähtökohtana jo tiedetty julkaisu. Mitä muuta aiheesta on kirjoitettu?
Kivekäs, E. (2019) Sähköisten terveyspalveluiden koettu hyödyllisyys ja koettu helppokäyttöisyys : potilaiden ja lääkäreiden arviot vaikutuksista. Itä-Suomen yliopisto​.

Aiheen käsitteiden / sanojen keräämistä havainnollistava kuva

____________________________________________________

Hakusanojen mietintää, esimerkki 4

Tutkimusaihe:
Kotona asuvien iäkkäiden hyvinvointi heidän itsensä kokemana.

Iäkkäät
– Olisiko vanhukset parempi? vai ikääntyneet?
– Tarkistus Fintosta: ikääntyneet + rinnakkaistermit: vanhukset, eläkeläiset
– Englanninkieliset hakusanat/asiasanat: aged, elderly, old people…

Hyvinvointi
– Mitä sanalla tarkoitan? Mitä vaihtoehtoisia, rinnakkaisia tms. hakusanoja asialle olisi? Elämänlaatu?
– Tarkistus Fintosta: hyvinvointi + mahdollisia rinnakkaisia: elinolot, elämänlaatu, elintaso…
– Englanninkieliset hakusanat/asiasanat: ”well-being”, ”quality of life”, ”activities of daily living”, ”health status” satisfaction??? …

Kotona asuvat
– Rajataanko vanhainkodit pois?
– Ilmaistaanko mieluummin hakulausekkeessa NOT vanhainko* kuin syötetään termi ”kotona asuvat”, jota ei löydy mistään asiasanastosta? Vai laajemmin termillä: koti?
– Englanninkielisten hakusanojen kanssa samat mietinnät
NOT ”nursing home*”, NOT ”home health care”???
– home, ”home environment”, ”home-based, housing, ”community living”, ”living at home”…. kaikkea voi kokeilla…

Itsensä kokemana
– mahdollisia hakusanoja: kokemukset, mielipiteet, näkemykset…
– Finto-asiasanastoista mahdollisia muita vinkkejä, esim. ennakkoluulot, asenteet, käsitykset…
– Englanninkieliset hakusanat/asiasanat: experiences, perceptions, opinions… usein myös attitudes
– vaikea rajata vain itsensä kokemuksiin, haettava ylipäätään kokemuksia

→ Tästä jatketaan miettien sanojen taipumisia ja sitä, miten näitä yhdistellään?
(katso kurssimateriaalista selitykset seuraaville hakulauseille: Hakusanojen yhdistäminen ja muoto)

Laajemmasta suppeampaan:
(voi tehdä myös päinvastoin, muokataan hakua tulosten määrän mukaan)
– (vanhu* OR iäkkä* OR ikäänty*) AND hyvinvoin*
– (vanhu* OR iäkkä* OR ikäänty*) AND hyvinvoin* AND (kokemu* OR mielipi*)
– (vanhu* OR iäkkä* OR ikäänty*) AND hyvinvoin* AND (kokemu* OR mielipi*) NOT (vanhainko* OR palvelutalo*)
OR-kytkettyjen hakusanojen ympärillä tarvitaan sulut perus- ja komentohauissa. Merkit vaihtelevat eri järjestelmissä.

Englanninkielisillä hakusanoilla esim.

– (aged OR elder* OR ”old people”) AND home* AND (”well being” OR ”quality of life”) AND (experienc* OR perception* OR opinion* OR attitude*) NOT ”home nursing”

– (aged OR elder* OR ”old people”) AND (”home environment” OR ”living at home” OR ”community living”) AND (”well being” OR ”quality of life”) AND (experienc* OR perception* OR opinion* OR attitude*) NOT ”home nursing”