Kotimaisten lähteiden haku

Kotimaisten lähteiden haku

Kotimaiset lehdet ovat usein tieteellisen ja ammatillisen välimaastossa. Niitä ei kuitenkaan kannata unohtaa, kun osoittaa perehtyneisyyttä aiheeseensa. Kotimaisiin artikkelitietokantoihin seurataan tieteellisyydeltään ja ammatillisuudeltaan eri tasoisia lehtiä, joten kannattaa olla kriittinen myös näissä. Tarkista, onko lehdellä julkaisufoorumiluokitus (jufo) [aukeaa uuteen välilehteen]. Ellei (tai on 0), varmista viime kädessä ainelaitokseltasi suhtautuminen lähteeseen.

Kotimaisissa tietokannoissa on usein artikkeleiden lisäksi tietoja opinnäytetöistä, kirjoista ja tutkimuslaitosten raporteista.

Kannattaa muistaa, että suomi on pieni kielialue ja suomalaisetkin julkaisevat  tieteellisiä tuloksia entistä enemmän englanniksi. Suomenkielistä aineistoa kannattaa hakea väljemmin kuin kansainvälistä artikkeliaineistoa.

Finna.fi kokoaa yhteen usean kirjaston, museon ja arkiston aineistoja, joten se pitää sisällään monenlaista, esim. kirjat, väitöskirjat, artikkelit, kuvat…

Monialainen artikkeliviitetietokanta ARTO on haettavissa kansallisen Finnan kautta. Tee ensin haku. Rajaa sitten vasemmasta laidasta aineistotyyppi: lehti/artikkeli.

Tietokantaan seurataan esim. lehtiä: Hallinnon tutkimus, Kunnallistieteellinen aikakauskirja/Focus Localis, Yhteiskuntapolitiikka, Kasvatus, Sosiologia, Janus.

Finnan aineistotyyppirajauksissa kannattaa huomata myös opinnäyte → väitöskirja.

  • Medic [aukeaa uuteen välilehteen UEF-Primoon]

Suomalainen, kansainvälisten tietokantojen ulkopuolelle jäävä terveystieteellinen kirjallisuus (lääke-, hammaslääketiede, hoitotiede); tietoa artikkeleista, tutkimuslaitosten raporteista, väitöskirjoista, pro graduista.

Tietokantaan seurataan esim. lehtiä: Hoitotiede, Tutkiva hoitotyö, Duodecim, Suomen lääkärilehti.

MEDICin hakuohje: ”Erota vaihtoehtoiset hakusanat hakulaatikon sisällä välilyönnillä.” = välilyönti sanojen välissä vastaa OR-operaattoria.
Fraasit / moniosaiset hakutermit lainausmerkkien sisään, minne ei voi laittaa *-katkaisumerkkiä.
Medicissä kannattaa käyttää sekä suomen- että englanninkielisiä hakusanoja. Seuraa tuloksen asiasana-kenttiä.

Ks. Turun yliopiston kirjaston ohjevideoista [aukeaa uuteen välilehteen]

  • Terveysportti / Duodecim [aukeaa uuteen välilehteen UEF-Primoon]

Portaali, jossa tärkeimmät suomalaiset lääke- ja hoitotieteelliset ja farmaseuttiset verkkopalvelut, mm. Lääkärin tietokannat, Lääketietokannat, Sairaanhoitajan tietokannat, Työterveys ja kuntoutus -paketti, Oppiportin Duodecimin oppikirjat, Suomen lääkärilehden artikkeleita sekä Termit ja sanakirjat. Ks. Turun yliopiston kirjaston ohjevideoista [aukeaa uuteen välilehteen]

  • Julkari [aukeaa uuteen välilehteen]

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan (STM) julkaisuarkisto (institutional repository), esim. THL:n julkaisut.

Tietoja suomalaisten tutkimusorganisaatioiden julkaisuista. Juuli kattaa yliopistojen ja yliopistollisten sairaaloiden julkaisut vuodesta 2011 ja ammattikorkeakoulujen julkaisut vuodesta 2012. Julkaisutietoja on saatavilla myös osasta valtion tutkimuslaitoksia. Kannattaa hakea myös englanniksi. Julkaisun kieli on usein englanti.

—–

Kokoomateoksissa (kirjoissa) ilmestyneitä artikkeleita ei kattavasti seurata mihinkään tietokantaan. Niihin voi satunnaisesti päätyä ARTOn tai Googlen kautta.

Koko teksti ei välttämättä löydy verkosta.