Kotimaisten lähteiden haku

Kotimaiset lehdet ovat usein tieteellisen ja ammatillisen välimaastossa. Niitä ei kuitenkaan kannata unohtaa, kun osoittaa perehtyneisyyttä aiheeseensa. Kotimaisiin artikkelitietokantoihin seurataan tieteellisyydeltään ja ammatillisuudeltaan eri tasoisia lehtiä, joten kannattaa olla kriittinen myös näissä.
Tarkista, onko lehdellä julkaisufoorumiluokitus (jufo) [aukeaa uuteen välilehteen]. Ellei (tai on 0), varmista viime kädessä ainelaitokseltasi suhtautuminen lähteeseen.

Kotimaisissa tietokannoissa on usein artikkeleiden lisäksi tietoja opinnäytetöistä, kirjoista ja tutkimuslaitosten raporteista.

Kannattaa muistaa, että suomi on pieni kielialue ja suomalaisetkin tutkijat julkaisevat  tieteellisiä tuloksia entistä enemmän englanniksi. Suomenkielistä aineistoa kannattaa hakea väljemmin kuin kansainvälistä artikkeliaineistoa.

Finna.fi kokoaa yhteen usean kirjaston, museon ja arkiston aineistoja, joten se pitää sisällään monenlaista, esim. kirjoja, väitöskirjoja, artikkeleita, kuvia…

Monialainen artikkeliviitetietokanta ARTO on haettavissa kansallisen Finnan kautta. Tee ensin haku. Rajaa sitten vasemmasta laidasta aineistotyyppi: lehti/artikkeli.
Tietokantaan seurataan esim. lehtiä: Hallinnon tutkimus, Kunnallistieteellinen aikakauskirja/Focus Localis, Yhteiskuntapolitiikka, Kasvatus, Sosiologia, Janus.
Kokoteksti ei välttämättä aukea suoraan Finnan kautta, vaan on tarkistettava erikseen – joskus haettava painettu lehtikin käsiin.

Finnan aineistotyyppirajauksissa kannattaa huomata myös opinnäyte → väitöskirja.

Finna-esimerkki (artikkeleita; tarkennettu haku)

Suomalaiset tiedelehdet verkossa.
Saatavissa olevat vuodet vaihtelevat lehdittäin.

  • Medic [aukeaa uuteen välilehteen UEF-Primoon]

Suomalainen, kansainvälisten tietokantojen ulkopuolelle jäävä terveystieteellinen kirjallisuus (lääke-, hammaslääketiede, hoitotiede). Tietoa artikkeleista, tutkimuslaitosten raporteista, väitöskirjoista, pro graduista.
Tietokantaan seurataan esim. lehtiä: Hoitotiede, Tutkiva hoitotyö, Duodecim, Suomen lääkärilehti.

MEDIC-esimerkki
Huomaa:
”Erota vaihtoehtoiset hakusanat hakulaatikon sisällä välilyönnillä.” = välilyönti sanojen välissä vastaa OR-operaattoria.
Fraasit / moniosaiset hakutermit lainausmerkkien sisään, minne ei voi laittaa *-katkaisumerkkiä.
Medicissä kannattaa käyttää sekä suomen- että englanninkielisiä hakusanoja. Seuraa tuloksen asiasana-kenttiä.
Katso myös Turun yliopiston kirjaston ohjevideoista [aukeaa uuteen välilehteen]

  • Terveysportti / Duodecim [aukeaa uuteen välilehteen UEF-Primoon]

Portaali, jossa tärkeimmät suomalaiset lääke- ja hoitotieteelliset ja farmaseuttiset verkkopalvelut, mm. Lääkärin tietokannat, Lääketietokannat, Sairaanhoitajan tietokannat, Työterveys ja kuntoutus -paketti, Oppiportin Duodecimin oppikirjat, Suomen lääkärilehden artikkeleita sekä Termit ja sanakirjat.
Katso Turun yliopiston kirjaston ohjevideoista [aukeaa uuteen välilehteen]

  • Julkari [aukeaa uuteen välilehteen]

Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan (STM) julkaisuarkisto (institutional repository), esim. THL:n julkaisut.

Tietoja suomalaisten tutkimusorganisaatioiden julkaisuista, yliopistojen, yliopistollisten sairaaloiden, tutkimuslaitosten ja ammattikorkeakoulujen julkaisuista.

Kannattaa hakea myös englanniksi. Julkaisujen kieli on usein englanti.
Haun jälkeen kavenna esim. tieteenalalla, julkaisutyypillä tai vuodella.