Mitä saa tehdä?

Tekijänoikeuslaki (1961/404) ja -asetus (574/1995) säätelevät julkaisujen (julkaistujen teosten) käyttöä. Elektroninenkin aineisto on tekijänoikeuslain suojaamaa.

Kuitenkin, esimerkiksi lainatusta kirjasta saa tehdä kopion yksityiseen käyttöön (Tekijänoikeuslaki, 12§).
Sitaattioikeus: ”Julkistetusta teoksesta on lupa hyvän tavan mukaisesti ottaa lainauksia tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa.” (Tekijänoikeuslaki, 22 §).
Hyvän tavan mukaisuudella tarkoitetaan sitä, että lainauksella on oltava asiallinen yhteys työhön, jossa lainausta käytetään ja siteerattaessa lähde on aina mainittava.

! Kirjaston hankkimat e-kirjat ovat erillisten lisenssisopimusten alaista aineistoa ja niitä ei voi ladata omalle koneelleen pysyvästi (laina-ajat) ja niiden tulostamistakin on rajoitettu. Näissä on monelaisia käytäntöjä.

Lue: E-aineistojen käyttö (ns. lisensoitu aineisto) [aukeaa uuteen ikkunaan]