Haun rajaus

Rajaa tulosmäärää ensin hakusanoilla

Tarkenna hakuasi ensin hakusanoilla ja niiden yhdistelmillä.
Lisää aihetta rajaavia hakusanoja ANDilla.
Kokeile tiukempia käsitteitä ””-merkit sanaliittojen/fraasien ympärillä, esim. ”public relations”.

Tieteellisiin lehtiin rajaaminen

– UEF-Primon kv-artikkeleiden haussa: Vertaisarvioidut kausijulkaisut
CINAHLissa ym. Ebsco-tietokannoissa tai ProQuest social science -tietokannoissa peer reviewed -rajaus.

PubMed, Scopus, Web of Science -tietokannoista ei tätä rajausta löydy. Lähtökohtaisesti niihin seurattavat lehdet täyttävät kriteerin.
Kutakin artikkelia on silti arvioitava erikseen. Mikä vertaisarviointi? [aukeaa uuteen välilehteen]

ÄLÄ KÄYTÄ full text, free full text tai open access -rajauksia

Scopuksen/Web of Sciencen/UEF-Primon open access -rajausta tai muita (free) full text -rajauksia ei saa käyttää hauissa.Niillä tippuu tuloksesta pois paljon meille hankittujen, kovatasoisten lehtien artikkeleita, tärkeiden kustantajien (Elsevier, Wiley, Sage, Emerald) lehtien kokotekstejä.

Kokoteksti voi löytyä toisen välittäjän/systeemin kautta, joko UEF-Primosta, Googlella tai linkin takaa: ”find it”, ”full text availability at UEF”

UEF-Primon ”saatavilla verkossa” -rajaus kohdistuu paremmin UEFissa saatavilla oleviin, joten sitä voi käyttää.

Mitä tarkoittaa free full text tai open access? Ks. Avoin tiede, avoin saatavuus [aukeaa uuteen ikkunaan]

Dokumenttityyppi-/julkaisutyyppi-/aineistotyyppirajaukset

Rajausvaihtoehdot vaihtelevat tietokannoittain.

UEF-Primo, kv-artikkeleiden haku: Aineistotyyppi: artikkelit
Muita esimerkiksi kirjan luvut, konferenssijulkaisut, arvostelut…

Scopus: Document type
Article, review (katsausartikkeli) yleensä riittävät.
Muita: book chapter, conference paper, editorial, letter, note, short survey…
Limit to tai Exclude

PubMed: Article type
RCT (randomized controlled trial) tai muu clinical trial saattaa olla aiheeseesi liian tiukka, samoin kuin systematic review.
Helpointa on olla rajaamatta julkaisutyypillä.

Usein käytetään artikkelit (article) ja katsausartikkelit (review) -rajausta, mutta esimerkiksi tietojenkäsittelyssä konferenssijulkaisu on tärkeä julkaisukanava.

Julkaisuaika,  julkaisun kieli

Nämä ovat yleensä helppoja rajauksia

Julkaisun otsikko (title)

Voit hakea hakusanojasi (tai vain jotakin niistä) pelkistä artikkelin/julkaisun otsikkokentistä. Oletuksena tietokantahuissa sanojasi etsitään otsikoista, tiivistelmistä ja aihetta kuvaavista asia-/avainsanakentistä (title-abstract-keyword).

Title-rajaus löytyy yleensä hakurivin perässä olevasta pudotusvalikosta.
– Article title, abstract, keyword -> Article title (Scopus)
Select a field (optional) -> TI Title (CINAHL, PsycINFO ja muut Ebsco-tietokannat)
– PubMedissa nopein keino on kirjoittaa hakusanan perään [Title] (hakasulkuihin siis). Advanced-haun puolella pudotusvalikosta title.
– Kaikki kentät -> Osikko/nimeke (UEF-Primo)

Asiasana (subject, keyword)

Haun voi kohdistaa aihetta kuvaaviin asiasanakenttiin (subject, keyword, MeSH). Silloin ei tule mukaan esim. tiivistelmän sisältä vain maininnan tasolla olevia sanoja.

Se on tehokas kohdistus, jos aiheellesi löytyy tietokannan käyttämästä asiasanastosta (thesaurus, subject headings) asiasana. Usein asiasanavinkin näet jonkin jo löytämäsi viitteen tiedoista. Seuraa asiasanakenttiä.
Tulosmäärä voi silti olla suuri.

Rajaus löytyy yleensä hakurivin perässä olevasta pudotusvalikosta.
– Article title, abstract, keyword -> Keyword (Scopus)
– Select a field (optional) -> SU subject terms (CINAHL, PsycINFO ja muut Ebsco-tietokannat)
– Kaikki kentät -> Aihe (UEF-Primo)
– PubMed-haku MeSH-termein (video)

Tieteenalarajaus

Monialaisissa tietokannoissa joskus tarpeen. Rajaus perustuu lehtien kategorisointiin eri tieteenaloille, ei jokaisen artikkelin luokitteluun.

Scopus: Subject area
”Limit to” tai ”exclude”
Esimerkiksi: nursing, medicine, psychology, social sciences, business, management and accounting, computer science

UEF-Primon oikean laidan filttereissä: Aihe (riippuvat tehdystä hausta)

Maantieteellinen rajaus

Maita ja maanosia voi käyttää hakusanoina kuten mitä tahansa muutakin. Kannattaa huomata, että esimerkiksi ”Europe” tai ”Nordic countries” eivät ole yläkäsitteitä, jotka ottaisivat kaikki alueen maita koskevat julkaisut mukaan. Sanan on esiinnyttävä dokumentissa.
OR-yhdistelmä voi olla tarpeen, esim. …. AND (nordic OR scandinavia* OR sweden OR norway OR denmark OR finland OR….)

Jos tietokannassa on maantieteellinen rajaus (Scopus: Country/territory), se kohdistuu kirjoittajan organisaation (affiliation) sijaintiin.

Tulosten lajittelujärjestys apuna

Relevanssilajittelu usein pelastaa suuren tulosmäärän kanssa. Vaikka onkin koneen relevanssia, useimmiten tuo listan kärkeen hakusanoihisi parhaiten osuvat tulokset.
Tietokannan lajittelujärjestys voi olla myös uusimmasta julkaisusta vanhempaan. Sen voi vaihtaa. Sort by: Relevance (Scopus)

Tietokantahakujen tuloksissa on enemmän täystäsmäys kuin Google-tuloksissa. Viimeisessäkin viitteessä hakuehtojen pitäisi täyttyä. Siksi tulosmäärienkään ei pitäisi olla niin suuria kuin Google-hauilla.