AND-OR-hakulause-esimerkkejä

AND: Kun halutaan, että kaikki hakutermit (sekä että) esiintyvät hakutuloksessa (all of the words).

OR: Kun halutaan, että jokin hakutermeistä esiintyy hakutuloksessa (any of the words). Tällä yhdistetään synonyymit ja rinnakkaistermit.

NOT: Kun halutaan sulkea jokin termi pois kaikista hakutuloksista. Vie kaiken, missä ao. termi esiintyy.

Jos hakulauseessa on yhtä aikaa useampi eri operaattori, tarvitaan sulkuja OR-kytkettyjen sanojen ympärille, esimerkiksi (migreeni* OR päänsär*) AND tupak*.

Esimerkki 1

Esimerkki 2: Vähentääkö influenssarokote hoitohenkilökunnan poissaoloja

(”sick* absence” OR ”sick* absenteeism” OR “sick leave*”)
AND ”influenza vaccin*”
AND (”nursing staff”  OR  nurs*)

TAI vähän väljemmin:
(”sick* absence” OR ”sick* absenteeism” OR sick leave*”)
AND influenza*
AND vaccin*
AND  (”nursing staff”  OR  nurs*)

Esimerkki 3:  Nuorten päihteiden käytön ehkäiseminen

nuor* AND (päih* OR huum* OR alkoholi*)
nuor* AND (päih* OR huum* OR alkoholi*) AND ehkäis*
nuor* AND (päih* OR huum* OR alkoholi*) AND (ehkäis* OR ennaltaehkäis*)

Suomeksi voi ja kannattaa yleensä hakea väljemmin kuin englanniksi kansainvälistä lähdeaineistoa.

(young OR adolescen* OR teenager* OR youth* OR juvenile*)
AND
(alcohol* OR substance* OR drug*)
AND
(use* OR abuse*)
AND
prevent*
AND
school*
AND