Julkaiseminen ja julkaisutyypit

Missä tutkimusta julkaistaan?

Julkaiseminen on julkisuuteen tulemista. Julkaisujen avulla akateeminen yhteisö pystyy arvioimaan ja kritisoimaan tutkimusta. Julkaisemalla tutkijat meritoituvat (pätevöityvät ja ansioituvat).

Eri tieteenaloilla julkaisemisen tavat ja kanavat vaihtelevat.

Kuitenkin melkein joka tieteenalalla artikkelijulkaiseminen englanniksi kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä on entistä tärkeämpää. Perinteisesti luonnon- ja lääketieteissä vallinnut julkaisemisen tapa on levinnyt muillekin aloille. Alan uusin tutkimustieto ilmestyy siis artikkeleina kansainvälisissä tieteellisissä lehdissä englannin kielellä, ja suuri osa tiedosta ei koskaan ilmesty kirjoina.

Usein väitöskirjatkin kootaan jo tiedelehdissä julkaistuista artikkeleista, ns. artikkeliväitöskirjat/nippuväitöskirjat, joissa artikkelien lisäksi yhteenveto-osa.

Yhteiskuntatieteissä silti edelleen julkaistaan myös kotimaisilla kielillä ja muissa kuin kansainvälisissä lehdissä. Paljon tehdään artikkeleista koostuvia kokoomajulkaisuja (toimitettuja kirjoja), sekä julkaistaan tutkimusraportteja,  selvityksiä tai katsauksia tutkimuslaitosten ja muiden organisaatioiden julkaisusarjoissa.

Tietojenkäsittelytieteissä ja muissa teknisissä tieteissä julkaistaan varsinkin alustavia tutkimustuloksia konferensseissa ja taloustieteissä ns. työpapereissa (working paper).

Tavallisia ei-tieteellisiä julkaisukanavia ovat ammattilehdet sekä erilaiset raportit ja selvitykset. Alan ammattilaisten lisäksi näiden kohdeyleisöinä voidaan pitää poliittisia päätöksentekijöitä, rahoittajia, kaupallisten yritysten edustajia tai tavallisia kansalaisia.

Oppikirjat ja käsikirjat ovat vakiintuneen tiedon julkaisukanavia. Niistä löytyvät perusasiat, taustatiedot, teoriat tai tutkimusmenetelmät. Tietokirjat vanhenevat nopeasti, mutta kullakin alalla on klassikkonsa, joihin viitataan aina.

Julkaisutyyppejä

 • Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit
  tieteellisessä aikakauslehdessä, konferenssijulkaisussa tai
  kirjan/muun kokoomateoksen osana.
 • Tieteelliset kirjat
  tieteellinen erillisteos (monografia) tai toimitettu kirja, kokoomateos
 • Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut
  Artikkeli ammattilehdessä, käsikirjassa tai oppikirjassa
  Kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys
  Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja tai sanakirja
  Toimitettu ammatillinen teos
 • Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut
  Yleistajuinen artikkeli, sanomalehtiartikkeli
  Yleistajuinen erillisteos tai toimitettu teos
 • Opinnäytteet (väitöskirjat)

Julkaisutyypit voidaan siis jakaa tieteellisiin, ammatillisiin ja yleistajuisiin. (OKM)
Opinnäytteistä vain väitöskirjoja pidetään tieteellisinä julkaisuina.

Mitä on vertaisarvioitu?

Tieteellisyyden kriteerinä yleisesti pidetään julkaistavaksi aiottujen käsikirjoitusten vertaisarviointia, referee-/peer review -menettelyä.
Tieteellisen lehden toimituskunta käyttää tieteenalan asiantuntijoita (”vertaisia”; refereet) etukäteisarvioinnissa.
Lisää kappaleessa: Onko julkaisu tieteellinen [aukeaa uuteen välilehteen]

Tutustu tieteenalasi julkaisukulttuuriin

Tiedejatutkimus.fi -portaalista (entinen Juuli-julkaisutietoportaali) voit hakea kaikkien Suomen tutkimusorganisaatioiden julkaisuja.
Tiedejatutkimus.fi [aukeaa uuteen välilehteen]
Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen julkaisut ovat usean tieteenalakategorian alla, joten tieteenalarajaus toimii huonosti.

—-

Tallenne: Tutkimusjulkaisut ja niiden haku [Maarit Putous, UEF kirjasto; n. 32 min.; aukeaa uuteen välilehteen]