Liikaa vai liian vähän tuloksia?

Liikaa tuloksia? Muokkaa hakua!

 • Onko hakulogiikka kohdallaan?
  Näkyykö tietokannan hakuhistoriassa (search history) sulut ORilla yhdistettyjen sanojen ympärillä? Älä vaihda tietokantojen rivien välistä ANDia ORiksi, vaan kirjoita toisilleen vaihtoehtoiset hakusanat samalle riville ORilla eroteltuina.
 • Ovatko hakusanasi liian yleisiä ja monimerkityksisiä?
  Poista liian monimerkityksiset yleistermit (esim. view*…)
  Mieti aihettasi täsmällisemmin kuvaavia hakusanoja.
 • Lisää hakuun rajaavia sanoja (AND:lla)
 • Käytä fraasin/sanaliiton ympärillä ””-merkkejä pitämään sanat peräkkäin ao. järjestyksessä, esim. ”information systems”.
 • Vähennä turhia synonyymejä ja rinnakkaistermejä
  (mutta älä muuta ORia ANDiksi, sillä silloin hakulogiikka muuttuu virheelliseksi).
  Vaihtoehtoiset hakusanat kuitenkin yleensä tarpeen, koska asioista voidaan kirjoittaa monilla eri käsittteillä.
 • Rajaa hakua asiasanakenttään, mikäli mahdollista (sanaston sanalla), tai jopa artikkelien otsikkokenttiin (title).
 • Kokeile sulkea joitakin sanoja hakutuloksen ulkopuolelle NOT-operaattorilla. Tämä kuitenkin vie kaiken, missä ao. sana esiintyy! Varovaisuutta siis.
 • Rajaa tieteellisten lehtien artikkeleihin (esim peer review/scholarly journals, vertaisarvioitu)
 • Rajaa hakua esim. julkaisuvuodella, kielellä tai dokumenttityypillä (article)
 • Rajaa tutkimusmenetelmää kuvaavilla hakusanoilla (RCT, random, ”controlled trial”…
 • Rajaa maita/maanosia kuvaavilla hakusanoilla
 • Älä kuitenkaan rajaa open access / free full text!
  UEF-käyttäjätunnuksilla pääset laajempaan aineistoon käsiksi.

Liian vähän tuloksia? Muokkaa hakua!

 • Onko käyttämäsi tietokanta aiheesi kannalta oikea?
 • Oletko hakenut liian suppealla sanalla (esim. interventio (esiintyykö juuri tuo sana?)
 • Mieti, mihin laajempaan aihealueeseen ongelmasi kuuluu ja käytä laajempaa hakutermiä.
 • Etsi/mieti hakusanoillesi synonyymeja ja rinnakkaistermejä (lisätään OR:lla)
 • Vähennä haustasi AND-operaattorilla yhdistettyjä, rajaavia hakuehtoja.
 • Olekto käyttänyt liian tiukkaa fraasia? Sanat eivät välttämättä olekaan siinä järjestyksessä peräkkäin.
  Poista “”-merkit tai yritä pilkkoa käyttämäsi fraasi osiinsa,
  esim. ”centralization of health services” -> centralization AND “health services”
 • Poista otsikko- tai asiasanakenttiin kohdistukset. Pysy tietokannan oletuksessa (yleensä title, abstract, keyword)
 • Katkaise hakusana *-katkaisumerkillä saadaksesi esim. eri taivutusmuodot mukaan (esim. organization* -> organizations, organizational… Älä kuitenkaan organi*) Joskus eri muodoista on syytä tehdä joko-tai-kytkös: esim. organization* OR organisation*
 • Poista tai väljennä vuosirajausta
 • Ethän hakenut pelkkiä katsausartikkeleita? (review)
 • Ethän rajannut open access / free full text?
  UEF-käyttäjätunnuksilla pääset laajempaan aineistoon käsiksi.

Tarkista myös kirjoitusvirheet ja sanan kirjoitusmuodot.
Kirjoitetaanko sanat yhteen vai erikseen vai molemmin (esim. health care, healthcare).
Lyhenteille kannattaa käyttää myös auki kirjoitettua muotoa, tai pelkästään sitä (onko HRM ”heart rate measure” vai ”human resource managment”?)

Vääriä tuloksia?

Harvoin aiheesi käsitteet ovat niin yksiselitteisiä, että saat vain ”oikeita” tuloksia. Siinä mielessä tietokantahaut ovat mekaanisia, että hakuohjelma ei ymmärrä sanojen merkitystä vaan se etsii pelkkiä ”merkkijonoja”.
Joudut siis tuloslistasta karsimaan itsellesi sopivia lähteitä.

Hyväksy tosiasia, että tulokseen tulee aina myös väärää asiaa. Mitä yleisempiä ja monimerkityksisempiä hakusanasi ovat, sen varmemmin (esim. management, health, network, communication).  Lisäksi samoja sanoja voidaan käyttää eri tieteenaloilla eri merkityksissä.

 • Kokeile toista tietokantaa, haku yhdestä ei välttämättä riitä.
 • Yritä löytää mahdollisimmat tarkat termit, mutta muista myös synonyymit.
 • Tarkenna hakuasi AND-ehdoilla.
 • Käytä asiasanarajausta (tarkista hakusana sanastosta!).
 • Varmista, että olet yhdistänyt hakusanasi loogisesti oikein.
 • Mikäli hakutulosten joukosta löytyy edes yksi relevantti viite, katso sen asiasanakentästä lisävinkkejä hakusanoiksi.
 • Hyvän julkaisun lähdeluettelosta löydät mahdollisesti lisää sopivaa kirjallisuutta hakemastasi aiheesta, mutta vain vanhempia lähteitä.